nguonsusong.com

Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 857|Trả lời: 0

Quà Yêu Thương - Ha Gim - Siu Y Khao - Phương Trinh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-3-2016 16:20:54 | Xem tất |Chế độ đọcQuà Yêu Thương - Ha Gim - Siu Y Khao - Phương Trinh
Sáng tác: Lê Anh Đông
Trinh bày: Ha Gim - Siu Y Khao - Phương Trinh


" Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va"

Nghe thêm 81 CD Nhạc thánh:
https://www.youtube.com/watch?v= ... Vv1FWvNIVzV&index=1

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 30-4-2017 10:48 PM

Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách