nguonsusong.com

Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 1124|Trả lời: 0

Nhất Trung - Người đã đến

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-3-2016 16:22:53 | Xem tất |Chế độ đọcNhất Trung - Người đã đến
Sáng tác: Đặng Ngọc Quốc
Trình bày: Nhất Trung

" Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va"

Nghe thêm 81 CD Nhạc thánh:
https://www.youtube.com/watch?v= ... Vv1FWvNIVzV&index=1

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 18-11-2017 02:23 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách