nguonsusong.com

Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 859|Trả lời: 0

Tuấn Hùng - Giất Mơ Nhiệm Mầu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-3-2016 16:23:47 | Xem tất |Chế độ đọcTuấn Hùng - Giất Mơ Nhiệm Mầu
Sáng tác: Tuấn Hùng
Trình bày: Tuấn Hùng

" Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va"

Nghe thêm 81 CD Nhạc thánh:
https://www.youtube.com/watch?v= ... Vv1FWvNIVzV&index=1

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 30-4-2017 10:47 PM

Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách