nguonsusong.com

Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 1058|Trả lời: 0

Hoàng Nam - Chúa đến tìm và cứu con

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-3-2016 16:24:51 | Xem tất |Chế độ đọcHoàng Nam - Chúa đến tìm và cứu con
Sáng tác: Lê Anh Đông
Trình bày: Hoàng Nam

" Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va"

Nghe thêm 81 CD Nhạc thánh:
https://www.youtube.com/watch?v= ... Vv1FWvNIVzV&index=1

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 28-6-2017 11:54 PM

Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách