† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 965|Trả lời: 0

ISOM cho Phụ Nữ - Chức vụ của Đức Thánh Linh 02

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-4-2016 11:25:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 26-11-2020 05:39 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách