† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 899|Trả lời: 0

ISOM cho Phụ Nữ - Phụ nữ trong sự thờ phượng 02

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-4-2016 14:58:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 24-11-2020 12:28 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách