† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 8885|Trả lời: 0

Download_ Trọn bộ Kinh thánh mp3 - file zip

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-4-2016 10:52:43 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Nhằm tạo sự thuận tiện, nhanh chóng, nên Kinh thánh mp3 được nén thành file zip theo từng sách, giúp bạn đỡ tốn thời gian tải, lẫn lộn.

Ghi chú: Đã sửa lỗi không tải được .... ngày 30 - 01 - 2020

Cựu ước mp3 _ file zip
1cacvua cacquan gieremi nehemi
1samen cathuong gioen nhaca
1suky chamngongiona ose
2cacvua danien giopsangtheky
2samuen danso giosuethithien
2suky esaihabacuc truyendao
aghe exechienlevi xuatedt
amot exora malachi xachari
apdia exote miche
nahum phuctr ruto sophoni


Tân ước mp3 _ file zip
1corinhto 2phierogalati mac
1giang 2tesalonica giaco mathio
1phiero 2timothe giang philemon
1tesalonica 3giang giude philip
1timothe colose heboro roma
2corinhto congvu khaihuyentit
2giang ephosolucaWebsite Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 23-1-2021 06:41 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách