† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 826|Trả lời: 0

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Mặc lấy quyền phép để công bố T...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-5-2016 16:28:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Mặc lấy quyền phép để công bố Tin lành cách dạn dĩ

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:55 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách