† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 914|Trả lời: 0

Đại Hội Phục Hưng 2015 - Oct-11-15 - Know your inner voice

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-5-2016 20:57:38 | Xem tất |Chế độ đọc


Đại Hội Phục Hưng 2015 - Oct-11-15 - Know your inner voice

Đại Hội Phục Hưng 2015, chủ đề Ảnh Hưởng đựơc tổ chức tại Hilton Houston North Hotel bởi Hội Thánh VBC - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2015

" Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, đựoc nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chổ trách đựơc, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sống, chiếu sáng như đuối trong thế gian " Philip 2:15

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 07:01 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách