† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 4021|Trả lời: 0

Download Trường Đấng Christ Mp4 + Mp3 full

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-6-2016 19:56:08 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Download Trường Đấng Christ Mp4 + Mp3full
Mục sư Ken

Dưới đây là loạt bài học của Trường Đấng Christ, được nén trực tiếp qua Mp4 từ DVD với khung 720x480 ( 480p), bit 1200, cho chất lượng tốt.

Để tải về nhanh hơn, bạn xem bài hướng dẫn....   Hướng dẫn cài IDM tải Bài giảng, Nhạc thánh, Video, File >>

Những bài học này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn!

Trường Đấng Christ Mp4
An nan 01Con nguoi cua Chua Jesus 09Duc Thanh Linh 04Hoi thanh 04
An nan 02Cuoc xung dot 01Duc Thanh Linh 05Hoi thanh 05
An nan 03Cuoc xung dot 02aDuc Thanh Linh 06Hoi thanh 06
An nan 04Cuoc xung dot 02bDuc Thanh Linh 07Hoi thanh 07
An nan 05Cuoc xung dot 03Duc Thanh Linh 08Hoi thanh 08
Cau nguyen 01Cuoc xung dot 04Duc Thanh Linh 09Hoi thanh 09
Cau nguyen 02Cuoc xung dot 05Duc Thanh Linh 10Hoi thanh 10
Cau nguyen 03Cuoc xung dot 06Duc Thanh Linh 11Hoi thanh 11
Cau nguyen 04Duc tin 01Duc Thanh Linh 12Hoi thanh 12
Cau nguyen 05Duc tin 02Duc Thanh Linh 13Huyet quyen nang 01
Cau nguyen 06Duc tin 03Duc Thanh Linh 14Huyet quyen nang 02
Cau nguyen 07Duc tin 04Duc Thanh Linh 15Huyet quyen nang 03
Con nguoi cua Chua Jesus 01Duc tin 06Duc Thanh Linh 16Huyet quyen nang 04
Con nguoi cua Chua Jesus 02Duc tin 07Duc Thanh Linh 17 Huyet toan nang 05
Con nguoi cua Chua Jesus 03Duc Thanh Linh 01Duc Thanh Linh 18Huyet toan nang 06
Con nguoi cua Chua Jesus 04Duc Thanh Linh 02Duc Thanh Linh 19Huyet toan nang 07
Con nguoi cua Chua Jesus 05Duc Thanh Linh 02aDuc Thanh Linh 20Nguoi quan gia 01
Con nguoi cua Chua Jesus 06Duc Thanh Linh 02bHoi thanh 01Nguoi quan gia 02
Con nguoi cua Chua Jesus 07Duc Thanh Linh 03aHoi thanh 02Nguoi quan gia 03
Con nguoi cua Chua Jesus 08Duc Thanh Linh 03bHoi thanh 03Nguoi quan gia 04

Con duong dan den quyen nang 01
Su phuc hung 10Su nen thanh 01
Con duong dan den quyen nang 02 Su hiep nhat cua Hoi thanh 01Su phuc hung 11Su nen thanh 02
Con duong dan den quyen nang 03Su hiep nhat cua Hoi thanh 02Su phuc hung 12Su nen thanh 03
Con duong dan den quyen nang 04 Su hiep nhat cua Hoi thanh 03Su phuc hung 13Su nen thanh 04
Con duong dan den quyen nang 05 Su hiep nhat cua Hoi thanh 04Su phuc hung 14Xay dung lai canh cua 05
Con duong dan den quyen nang 06Xay dung lai canh cua 01Su phuc hung 15Xay dung lai canh cua 06
Con duong dan den quyen nang 07 Xay dung lai canh cua 02Su phuc hung 16Xay dung lai canh cua 07
Con duong dan den quyen nang 08Xay dung lai canh cua 03Su phuc hung 17 Truong Dang Christ 01
Con duong dan den quyen nang 09a Xay dung lai canh cua 04Su phuc hung 18 Truong Dang Christ 02
Con duong dan den quyen nang 9b Su phuc hung 01Su phuc hung 19 Truong Dang Christ 03
Con duong dan den quyen nang 10Su phuc hung 02Thap tu gia 01 Truong Dang Christ 04
Con duong dan den quyen nang 11 Su phuc hung 04 Thap tu gia 02 Truong Dang Christ 05
Con duong dan den quyen nang 12Su phuc hung 05Thap tu gia 03 Truong Dang Christ 06
Con duong dan den quyen nang 13Su phuc hung 06 Thap tu gia 04 Truong Dang Christ 07
Con duong dan den quyen nang 14Su phuc hung 07Thap tu gia 05 Truong Dang Christ 08
Con duong dan den quyen nang 15 Su phuc hung 08Tran chien thuoc linh 01
Con duong dan den quyen nang 16Su phuc hung 09Tran chien thuoc linh 02
  Con duong dan den quyen nang 17


Trường Đấng Christ Mp3
An nan 01Duc Thanh Linh 02aHuyet quyen nang 04
Su phuc hung 04
An nan 02Duc Thanh Linh 02b Huyet quyen nang 05 Su phuc hung 05
An nan 03 Duc Thanh Linh 03a Huyet quyen nang 06 Su phuc hung 06
An nan 04 Duc Thanh Linh 03b Huyet quyen nang 07 Su phuc hung 07
An nan 05 Duc Thanh Linh 04 Nguoi quan gia 01Su phuc hung 08
Cau nguyen 01Duc Thanh Linh 05 Nguoi quan gia 02 Su phuc hung 09
Cau nguyen 02Duc Thanh Linh 06 Nguoi quan gia 03Su phuc hung 10
Cau nguyen 03 Duc Thanh Linh 07 Nguoi quan gia 04 Su phuc hung 11
Cau nguyen 04 Duc Thanh Linh 08 Con duong dan den quyen nang 01 Su phuc hung 12
Cau nguyen 05Duc Thanh Linh 09 Con duong dan den quyen nang 02Su phuc hung 13
Cau nguyen 06 Duc Thanh Linh 10 Con duong dan den quyen nang 03 Su phuc hung 14
Cau nguyen 07 Duc Thanh Linh 11 Con duong dan den quyen nang 04 Su phuc hung 15
Con nguoi cua Chua Jesus 01 Duc Thanh Linh 12 Con duong dan den quyen nang 05Su phuc hung 16
Con nguoi cua Chua Jesus 02 Duc Thanh Linh 13 Con duong dan den quyen nang 06Su phuc hung 17
Con nguoi cua Chua Jesus 03 Duc Thanh Linh 14 Con duong dan den quyen nang 07 Su phuc hung 18
Con nguoi cua Chua Jesus 04 Duc Thanh Linh 15Con duong dan den quyen nang 08Su phuc hung 19
Con nguoi cua Chua Jesus 05 Duc Thanh Linh 16 Con duong dan den quyen nang 09a Thap tu gia 01
Con nguoi cua Chua Jesus 06 Duc Thanh Linh 17 Con duong dan den quyen nang 9b Thap tu gia 02
Con nguoi cua Chua Jesus 07 Duc Thanh Linh 18Con duong dan den quyen nang 10 Thap tu gia 03
Con nguoi cua Chua Jesus 08 Duc Thanh Linh 19 Con duong dan den quyen nang 11Thap tu gia 04
Con nguoi cua Chua Jesus 09


Duc Thanh Linh 20Con duong dan den quyen nang 12
Thap tu gia 05
Cuoc xung dot 01Hoi thanh 01 Con duong dan den quyen nang 13Tran chien thuoc linh 01
Cuoc xung dot 02a Hoi thanh 02 Con duong dan den quyen nang 14 Tran chien thuoc linh 02
Cuoc xung dot 02bHoi thanh 03 Con duong dan den quyen nang 15Truong Dang Christ 01
Cuoc xung dot 03 Hoi thanh 04 Con duong dan den quyen nang 16Truong Dang Christ 02
Cuoc xung dot 04 Hoi thanh 05 Con duong dan den quyen nang 17Truong Dang Christ 03
Cuoc xung dot 05 Hoi thanh 06Su hiep nhat cua Hoi thanh 01 Truong Dang Christ 04
Cuoc xung dot 06 Hoi thanh 07Su hiep nhat cua Hoi thanh 02 Truong Dang Christ 05
Duc tin 01 Hoi thanh 08 Su hiep nhat cua Hoi thanh 03 Truong Dang Christ 06
Duc tin 02 Hoi thanh 09 Su hiep nhat cua Hoi thanh 04 Truong Dang Christ 07
Duc tin 03 Hoi thanh 10 Su nen thanh 01 Truong Dang Christ 08
Duc tin 04 Hoi thanh 11Su nen thanh 02Xay dung lai canh cua 01
Duc tin 06 Hoi thanh 12 Su nen thanh 03 Xay dung lai canh cua 02
Duc tin 07 Huyet quyen nang 01Su nen thanh 04 Xay dung lai canh cua 03
Duc Thanh Linh 01 Huyet quyen nang 02Su phuc hung 01Xay dung lai canh cua 04
Duc Thanh Linh 02 Huyet quyen nang 03Su phuc hung 02Xay dung lai canh cua 05

Xay dung lai canh cua 06
Xay dung lai canh cua 07


Lời cảm ơn:

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

Admin


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 4-8-2020 06:42 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách