† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1218|Trả lời: 0

The spirit of the Lord is upon me

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-6-2016 13:13:44 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
The spirit of the Lord is upon me

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 30-5-2020 09:27 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách