† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Chia sẻ SỰ KIÊU NGẠO: Anhue Doan
chualanh 12-8-2014 11:33 PM
SỰ KIÊU NGẠO: Anhue Doan (Bilingual: English version at the bottom) Ngôn 16:18: “Sự kiêu-ngạo đi trước, sự bại-hoại theo sau, Và tánh tự-cao đi trước sự sa-ngã.” Hôm nay Chúa muốn tôi biên lên ít lời nói về sự kiêu ngạo của loài người. Bản tánh kiêu ng ...
715 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ BẢNG LIỆT KÊ CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA CHÚNG TA
httlptbt 22-3-2014 04:41 PM
ĐƯỢC KÝ THUẬT TRONG BỐN SÁCH PHÚC ÂM Hóa bánh cho 5.000 người ăn (Ma-thi-ơ 14:15-21; Mác 6:35-44; Lu-ca 9:12-17; Giăng 6:5-14). ĐƯỢC KÝ THUẬT TRONG BA SÁCH PHÚC ÂM Chữa lành người phung tại Ghê-nê- ...
917 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ BẢNG KÊ CÁC ẨN DỤ CỦA CHÚA CHÚNG TA
httlptbt 22-3-2014 04:38 PM
ĐƯỢC CHÉP LẠI TRONG BA SÁCH PHÚC ÂM Người gieo giống (Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:3-20; Lu-ca 8:4-15). Hột cải (Ma-thi-ơ 13:31,32; Mác 4:30-32; Lu-ca 13:18,19). Những kẻ trồng nho gian ác (Ma-thi-ơ 21:33-34; Mác 12:1-9; Lu-ca 20:9- ...
779 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ TẠI SAO TÍN HỮU CẦN HỌC THÁNH KINH
httlptbt 22-3-2014 04:34 PM
TẠI SAO TÍN HỮU CẦN HỌC THÁNH KINH
Nếu tôi bảo rằng tôi rất thương cha tôi nhưng khi cha tôi viết thư cho tôi thì tôi xếp vào một xó, không thèm đọc tới để biết thư nói gì hay cha tôi muốn dạy tôi điều gì. Tôi viện lẽ rằng tôi quá bận, không có thì giờ. Nếu tôi là ...
722 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ ĐỌC KINH THÁNH
httlptbt 19-3-2014 02:19 PM
ĐỌC KINH THÁNH
Hãy xem những thí dụ dưới đây về việc đọc Kinh Thánh theo tỉ lệ một đoạn trong mười phút: 3 đoạn mỗi ngày = 30 phút mỗi ngày = 1 lần (cả KT) một năm. 7 đoạn mỗi ngày = 70 phút mỗi ngày = 2 lần/một năm. 10 đoạn mỗi ngày = 100 ph ...
806 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ CẦN PHẢI HỌC LỜI CHÚA
httlptbt 19-3-2014 03:39 AM
CẦN PHẢI HỌC LỜI CHÚA
Như cơm bánh cần cho thân thể thế nào, Lời Chúa cần cho linh hồn chúng ta cũng thể ấy. Chúa kính yêu của chúng ta đã nói: “ Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4 ...
765 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ TẠI SAO PHỤ NỮ KHÓC?
httlptbt 19-3-2014 03:21 AM
TẠI SAO PHỤ NỮ KHÓC?
Một cậu bé hỏi mẹ: - Tại sao mẹ lại khóc? Người mẹ đáp: - Vì mẹ là một phụ nữ. - Con không hiểu - cậu bé thốt lên. Người mẹ ôm chặt con và âu yếm: - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy… ...
722 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Link Hội Thánh Tin Lành Phan Thiết
httlptbt 25-2-2014 01:36 PM
Link Hội Thánh Tin Lành Phan Thiết
Hội Thánh Tin Lành Phan Thiết có đường link sau, kính mời Quí tôi con Chúa khắp nơi xa gần vào xem: http://httlptbt.blogspot.com http://www.youtube.com/httlptbt http://www.facebook.com/chihoiphanthiet http://www.google.com/+hoithanhtinlanhphanthi ...
1261 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ Tỉnh Thức
phuc_hung 14-6-2013 11:33 AM
Cho nên có chép rằng :Ngươi đương ngủ ,hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám &nb ...
808 lần đọc|0 bình luận
Chia sẻ 2013-06-13
tinlanhvaxahoi 13-6-2013 10:58 PM
2013-06-13
723 lần đọc|0 bình luận

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-10-2019 08:12 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên