Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Blog

Có Đúng Khẩu Lệnh

Có 1894 lần đọc23-8-2011 08:55 PM |Phân loại:Đời Sống Linh Hoạt

Kinh Thánh: XuXh 36:8-38
SUY GẪM

Mọi người đều biết về khẩu lệnh. Khi tôi bắt đầu lớn, một số khẩu lệnh mà chúng ta được biết là khẩu lệnh để vào xem phim ảnh hay khẩu lệnh chúng ta dùng để đi vào câu lạc bộ tại trường. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta cần có khẩu lệnh để vào tài khoản của chúng ta, danh mục vốn đầu tư ở thị trường chứng khoán và ngay cả việc mua sách trên mạng internet. Bạn có một một khẩu lệnh ưa thích nào không? Hầu hết chúng ta đều có. Ngày sinh nhật, tên của con vật cưng, hay một điều gì đó chẳng có gì thích thú như địa chỉ của chúng ta chẳng hạn. Mục tiêu là chúng ta cần có loại mật khẩu dễ nhớ. Vì sao chúng ta cần phải có mật khẩu? Chúng là chìa khoá để đi vào khu vực cấm.
Bức màn trong đền tạm chia đền tạm ra thành hai phần. Phần thứ nhất phía bên ngoài của bức màn là nơi thánh nơi để bàn bánh trần thiết, chân đèn bảy ngọn và bàn thờ xông hương. Phần bên trong bức màn là nơi chí thánh nơi để hòm giao ước, được xem là ngai của Đức Chúa Trời. Một bức màn dầy, trang trí lộng lẫy phân cách dân sự bên ngoài, việc đi vào cùng Đức Chúa Trời thì rất là giới hạn. Sự thật là, mỗi năm một lần chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép đi vào nơi chí thánh phần bên trong bức màn. Vào ngày Đại lễ chuộc tội thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đi vào và dâng sinh tế vì tội của dân sự.
Tin mừng của thời Tân ước là Đấng Christ đã mở đường- “mật khẩu” -cho bạn và tôi vào trong nơi chí thánh. Đọc HeDt 9:11-12 “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm… Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về đời này; Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực và huyết của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.
Bức màn bị xé làm đôi từ trên chí dưới khi Đấng Christ tắt hơi trên cây gỗ. Sinh tế mỗi năm dâng một lần vào ngày Đại lễ chuộc tội là tạm thời. Sự chết, chôn và phục sinh của Chúa Giê-xu Christ là vĩnh viễn. Chúa mở cho chúng ta con đường vào nơi chí thánh, vào trong sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời.

ÁP DỤNG
Điều này có ý nghĩa gì cho chúng ta hôm nay khi Đấng Christ đã mở cho chúng ta con đường đến cùng Đức Chúa Trời? Trước hết, chúng ta có được đặc ân là sự sống đời đời. Thứ hai, chúng ta được đến với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Bức màn đuợc thay thế bằng thân thể của Đấng Christ đã bị vỡ ra vì cớ mỗi chúng ta. Qua thân thể của Đấng Christ chúng ta đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời với lòng dạn dĩ.
Bạn sẽ vui mừng trong Chúa Giê-xu hôm nay? Hãy dành thì giờ suy gẫm về sự cứu rỗi của bạn và tạ ơn Chúa về điều đó. Hãy suy nghĩ về phước hạnh của việc được đến cùng Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do nào.

LỜI CẦU NGUYỆN
Kính lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã mở cho con lối vào nơi chí thánh của Ngài. Cám ơn Chúa đã cất đi bức màn ngăn cách. Con thờ phượng Ngài vì đã ban cho con lối vào đó. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng
khi chúng ta có Ngài chúng ta có tất cả mọi sự.
A. W. Tozer


Bắt tay

Tặng hoa

Bình luận (0 bình luận)

facelist doodle Thẻ bảng vẽ

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 26-10-2021 08:15 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên