Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Blog

Xin Cho Tôi Hỏi, Bây Giờ Là Mấy Giờ?

Có 2426 lần đọc23-8-2011 08:56 PM |Phân loại:Đời Sống Linh Hoạt

Kinh Thánh: XuXh 23:10-17
GIỚI THIỆU

Thời gian là một trong những điều quý báu nhất của chúng ta-cũng là điều bị lãng phí nhiều nhất. Giống như đàn châu chấu di chuyển qua cánh đồng lúa mì, thời gian là tên bạo chúa gặm nhấm tất cả những gì trên đường nó đi qua. Khi một dự định trong thời khóa biểu của chúng ta không thực hiện được thì chúng ta tìm cách nhét vào một chương trình khác. Khi chúng ta tiết kiệm thời gian trong một công việc này thì chúng ta lại tiêu phí nhiều thời gian trong công việc khác. Dường như bất cứ khi nào tôi lên thời khóa biểu để thực hiện một số điều quan trọng thì hàng chục thứ việc lặt vặt khác xuất hiện và tiêu mất đi một hoặc hai giờ mà tôi đã biệt riêng ra. Thời gian qua đi như tên bắn, nhưng việc nhận biết sự hiện diện của Chúa có thường là công việc cuối cùng mà chúng ta dành thì giờ để thực hiện không?

SỨ ĐIỆP
Trong XuXh 23:10-17, Đức Chúa Trời kiểm soát thì giờ của dân Y-sơ-ra-ên để Ngài không bị loại ra khỏi thời khóa biểu của họ. Chúa xếp đặt từng sinh hoạt nhất định, nghỉ ngơi và thờ phượng; lối sống của dân Y-sơ-ra-ên thời xưa theo một niên lịch thánh. Năm thứ bảy là năm Sa-bát để nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Mỗi năm ba lần mọi người phải kỷ niệm sự nhân từ của Chúa.
Lịch sinh hoạt của bạn như thế nào? Bạn có nhận ra rằng thời gian của bạn đang trôi qua nhanh hơn không? Trước khi bạn hoang phí thêm nhiều thời gian nữa, tại sao không lên kế họach cho bạn theo như niên lịch của Chúa? Bắt đầu với 3 lần một tuần mỗi lần 20 phút yên tĩnh. Hãy dành riêng 20 phút khác trong tuần để đến với một hay hai người bạn thân. Hãy dùng những thì giờ đó để nói lên những điều từ lòng bạn và lắng nghe những điều bạn mình nói. Sử dụng 20 phút cuối trong tuần để giảng Tin Lành. Sử dụng ân tứ, khả năng và năng lực mà Chúa đã ban cho bạn để phục vụ người khác ngoài gia đình bạn và trong nơi làm việc. Đừng nản lòng nếu bạn không giữ được quy luật 20 phút của bạn. Hãy tiếp tục giữ nó. Sau một vài tuần nó sẽ tự động biến thành thói quen trong sinh hoạt của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng tìm cách phục vụ Chúa bằng những thời gian 20 phút đó. Giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, lịch sinh hoạt nhất định của bạn, thời gian với một người bạn thân và thời gian phục vụ người khác sẽ nhắc nhở bạn rằng Đức Chúa Trời đang làm chủ việc bạn sử dụng thời gian.

HIỂU BIẾT LỜI CHÚA
1. Những ngày đặc biệt và những kỳ lễ nào được đề cập đến trong XuXh 23:10-17?
2. Những kỳ lễ đó có thường được kỷ niệm không?
3. Mỗi kỳ lễ kéo dài bao nhiêu ngày? (nếu phân đoạn Kinh Thánh không có đề cập thì tra cứu trong quyển nghiên cứu Kinh Thánh hay Thánh Kinh tự điển. )
4. Theo bạn vì sao Chúa ban cho nhiều ngày nghỉ để làm lễ kỷ niệm?

LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA
1. Thời khóa biểu hàng tuần của bạn có kéo bạn đến gần Chúa hơn hay nó đang đặt Chúa ra ngoài đời sống bạn?
2. Bạn dành bao nhiêu thời gian trong một tuần để nhớ đến và vui mừng về sự nhân từ và ân điển của Đức Chúa Trời?
3. Đời sống thuộc linh của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn đặt thì giờ ngợi khen Chúa vào trong thời khóa biểu của bạn cách thường xuyên?
4. Bạn nghĩ gì về kế họach dành riêng 20 phút trong tuần như được đề nghị ở trên? Điều đó có giúp đỡ cho bạn có được một đời sống thuộc linh sâu nhiệm hơn không?
5. Bạn dự định sẽ làm gì để kiểm soát lại thì giờ của bạn và dùng nó để bạn được kéo đến gần Chúa hơn?


Bắt tay

Tặng hoa

Bình luận (0 bình luận)

facelist doodle Thẻ bảng vẽ

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-9-2019 11:24 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên