Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Blog

Đức Chúa Trời, Đấng Quan Tâm

Có 1629 lần đọc9-9-2011 08:32 PM |Phân loại:Đời Sống Linh Hoạt

Kinh Thánh: XuXh 27:20-28:30

GIỚI THIỆU
Trong 4:23, Đức Chúa Trời báo trước cho Môi-se biết rằng Pha-ra-ôn sẽ không làm theo mạng lịnh của Chúa. Sau đó Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng “Vậy ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: ‘Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng:“Hãy cho con ta đi để nó thờ phượng ta”. Ngay cả trước khi Môi-se đối diện với Pha-ra-ôn, Chúa cho Môi-se biết rằng việc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập không chỉ là để đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Nhưng sự giải cứu của họ là một bước chuẩn bị cho một mục tiêu lớn hơn: một khi họ được tự do, họ sẽ thiết lập sự thờ phượng Chúa. Phần đầu của sách Xuất Ê-díp-tô ký trình bày cách chi tiết một nửa mục tiêu trên - phần “hãy để cho con ta đi ” Trong 27:20-28:30, chúng ta đang thấy được một phần của giai đoạn hai đó là “để nó thờ phượng ta ”.

SỨ ĐIỆP
Không có gì đáng ngạc nhiên khi những đoạn Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô ký ít khi được chọn để thảo luận trong khi học Kinh Thánh hay giảng dạy vào sáng Chúa nhật. Xét cho cùng, khi chúng ta nghĩ đến sách Xuất Ê-díp-tô ký, chúng ta thường nghĩ đến hai điều: thứ nhất, những tai vạ dẫn đến việc dân Y-sơ-ra-ên được tự do khỏi tay bạo chúa Pha-ra-ôn; và thứ hai, việc Môi-se nhận Mười điều răn ở núi Si-nai. Đó là những vấn đề chính của sách. Nhiều đoạn Kinh Thánh sau đó thì không thích thú lắm. Chúng đề cập đến những luật lệ khác nhau, những chỉ dẫn cho dân Y-sơ-ra-ên về cách sống và thờ phượng. Bởi vì chúng ta sống trong một thời đại và vị trí địa lý khác nhau, nên chúng ta đễ bị cám dỗ để lướt qua những chi tiết đó. Tuy nhiên, hãy đọc những đoạn Kinh Thánh đó cách cẩn thận và để cho trí tưởng tượng của chúng ta hoạt động. Chúng ta có thể không thích đọc đến phần chỉ dẫn về việc may áo cho thầy tế lễ A-rôn, nhưng hãy thử nghĩ đến loại vải gai mịn màu tía và màu đỏ sậm lấp lánh với những vàng và đá quý. Bộ y phục đó sẽ làm cho mọi người ngây ngất. Việc quan tâm đến những chi tiết như thế sẽ giúp chúng ta có thể tưởng tượng đến sự vinh hiển bao phủ sự thờ phượng Chúa trong khi họ lang thang nơi đồng vắng, và cũng biết ơn Chúa vì Ngài quan tâm đến dân sự.

HIỂU BIẾT LỜI CHÚA
1. Dân Y-sơ-ra-ên cần dâng những vật gì cho đền tạm (27:20)?
2. Những vật đó được sử dụng cho mục đích gì? (c 21)
3. Những chi tiết nào được mô tả trong câu 9-11?
4. Những chi tiết đó được chế tạo như thế nào và có mục đích gì? (c 12)
5. Những vật nào được mô tả trong câu 15-21?
6. Những vật đó được chế tạo như thế nào và có mục đích gì? (c 29)
7. Mục đích chung của những khí cụ đó là gì?


LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA
1. Chi tiết nào trong những chi tiết được mô tả thu hút sự quan tâm hay trí tưởng tượng của bạn?
2. Theo quan điểm của bạn, một “luật lệ đời đời” hay một kỷ niệm đời đời có giá trị như thế nào? (27:21) Có phải nó nhắc Đức Chúa Trời về giao ước với dân sự của Ngài, hay nó nhắc nhở dân sự về giao ước của họ với Đức Chúa Trời?
3. Dĩ nhiên là dân Y-sơ-ra-ên cần những thợ thủ công điêu luyện để chế tạo những khí cụ cho sự thờ phượng. Bạn dùng những khả năng và ân tứ của bạn để thờ phượng Chúa như thế nào?
4. Những khí cụ thờ phượng đó cần dùng đến một lượng lớn những loại nguyên liệu như vàng, đá quý và sợi vải cao cấp. Bạn sử dụng nguồn tài chánh của bạn như thế nào để dâng vào sự thờ phượng Chúa?


Bắt tay

Tặng hoa

Bình luận (0 bình luận)

facelist doodle Thẻ bảng vẽ

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-9-2019 11:46 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên