Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Blog

Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời

Có 2011 lần đọc30-9-2011 08:50 AM |Phân loại:Đời Sống Linh Hoạt

Kinh Thánh: XuXh 32:1-34:35

GIỚI THIỆU
Những đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay đưa ra hai hình ảnh đối lập nhau về một Đức Chúa Trời vinh hiển toàn mỹ và loài người không hoàn hảo. Con cái Y-sơ-ra-ên đang ở trong đồng vắng và trên đường tiến về đất hứa. Họ là quốc gia mà Đức Chúa Trời là Vua và Môi-se là người lãnh đạo. Điều quan trọng là dân Y-sơ-ra-ên cần biết những tiêu chuẩn, luật pháp và những quy định để họ có thể làm theo, vì vậy Chúa ban luật pháp cho Môi-se để Môi-se truyền lại cho dân sự. Tuy nhiên, khi Môise lìa họ thì họ đã nhanh chóng rơi vào tội thờ hình tượng. Và nhờ Môi-se liên tục nài xin với Chúa nên sự thánh khiết của Ngài đã không tiêu diệt họ.

SỨ ĐIỆP
Mặt trời là một phần tươi đẹp của đời sống mỗi ngày. Nó bảo tồn sự sống, nhưng nó cũng có thể hại chúng ta. Mặt trời luôn nhắc nhở tôi về vinh hiển của Đức Chúa Trời: sự toàn mỹ của Đức Chúa Trời, thánh khiết và vinh hiển cháy sáng chói lọi-đến nỗi khi Môi-se muốn nhìn thấy mặt Chúa, ông đã không được phép nhìn bởi vì ông không thể chịu nổi sự vinh hiển. Tuy nhiên, Môi-se được vinh dự nhìn phía sau Chúa khi Ngài đi ngang qua.
Đối lập với sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời là tội lỗi của loài người. Sau 40 mươi ngày Môi-se ở trên núi, dân sự nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ trở về. Họ muốn có một thần tượng để họ có thể nhìn thấy, sờ mó và dâng của tế lễ, vì vậy họ yêu cầu A-rôn làm nên thần tượng, có lẽ giống như thần tượng mà họ nhìn thấy nơi Ai-cập. Nhưng Chúa là Đấng ghen tuông. Ngài ghen về mối quan tâm và sự thờ phượng của chúng ta. Việc dân sự thờ hình tượng làm Ngài nổi giận, và nếu như không có sự cầu thay của Môi-se có lẽ Đức Chúa Trời đã tiêu diệt họ và lập nên một dân tộc mới.
Trong khi chúng ta nghiên cứu những đoạn Kinh Thánh này, hãy nhớ rằng chúng ta là tội nhân. Chúng ta muốn sống độc lập để đi theo những gì có thể nhìn thấy và kiểm soát được, chúng ta không thể thấy Chúa bằng mắt xác thịt. Chúng ta không thể kiểm soát Ngài, nhưng không có nơi nào tốt hơn là ở trong cánh bóng của Ngài. Ước mong chúng ta sẽ không bao giờ mạo hiểm đi vào tội thờ lạy hình tượng.

HIỂU BIẾT LỜI CHÚA
1. Vì sao dân sự nhóm nhau lại và tuyên bố rằng họ muốn tạo nên thần tượng? Môi-se đã đi lên núi bao lâu? Vì sao họ lại có ước muốn như thế? (32:1)
2. So sánh 32:2 và 32:24. Hai câu đó có những điểm nào khác nhau? Vì sao những gì A-rôn kể lại khác với những gì thật sự đã xảy ra?
3. Đọc đoạn 32 cách cẩn thận. Đức Chúa Trời và Môi-se mô tả dân Y-sơ-ra-ên như thế nào? Đức Chúa Trời phản ứng như thế nào về cách dân Y-sơ-ra-ên hành động? Môi-se đã có phản ứng như thế nào đối với cảm xúc của Đức Chúa Trời?
4. Bây giờ hãy đọc đoạn 33 một lần nữa. Chú ý đến mối liên hệ gần gũi giữa Đức Chúa Trời và Môi-se. Mối liên hệ này có dấu hiệu gì đặc biệt?
5. Bạn học được gì về vinh hiển của Đức Chúa Trời từ đoạn Kinh Thánh này?
6. Trong đoạn 34, Đức Chúa Trời ban cho những chỉ dẫn đặc biệt về việc tái ban luật pháp cho Môi-se. Những chỉ dẫn đó là gì, theo bạn vì sao Đức Chúa Trời lại đưa ra những chỉ dẫn đó?

LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA
1. Bạn có thể tìm ra mối liên hệ giữa bạn với việc dân Y-sơ-ra-ên yêu cầu lập nên thần tượng không? Vì sao chúng ta nhanh chóng tìm kiếm thần tượng khác trong đời sống chúng ta? Khi nào thì một điều gì đó trở nên thần tượng trong đời sống chúng ta?

2. Hãy chú ý đến phản ứng của Chúa đối với tội lỗi của dân sự, bạn học được điều gì về cách Đức Chúa Trời xem xét tội lỗi chúng ta? Điều này bày tỏ bản tính nào của Đức Chúa Trời? Đọc IPhi 1Pr 1:15-16. Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì trong khi chúng ta bước đi với Chúa?
3. Tấm lòng của Môi-se đối với dân sự của ông như thế nào? Bằng cách nào chúng ta trở nên giống như Môi-se hơn trong cách chúng ta cư xử anh em trong Chúa? Có ai đó đang cần một cơ hội thứ hai?
4. Đọc XuXh 33:13. Làm thế nào để điều này trở thành lời cầu nguyện của bạn hôm nay?
5. Bạn mô tả thế nào về mối liên hệ giữa Chúa với Môi-se? Bạn có ao ước mối liên hệ như thế không? Làm thế nào để bạn có thể có được mối liên hệ gần gũi với Chúa hơn?


Bắt tay

Tặng hoa

Bình luận (0 bình luận)

facelist doodle Thẻ bảng vẽ

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-9-2019 06:48 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên