Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

Không thể lùi thêm một bước vì sau lưng ta đã là thành thánh Giê-ru-sa-lem.
7-11-2013 08:37 PM Trả lời|

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-9-2019 03:52 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên