Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

Nhưng thôi, Thu đã tàn, Đông gần qua, mùa Xuân tươi đẹp sắp đến, mình sẽ sớm về nhà Cha thôi.  
13-12-2013 05:44 PM Trả lời|

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 12:32 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên