Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

Hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn, Ngài yêu thương kẻ ác và người công bình.
30-3-2014 08:20 PM Trả lời|

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-9-2019 03:54 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên