Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

Hãy trung tín cho đến chết thì Ta sẽ ban cho ngươi mảo triều thiên của sự sống
15-4-2014 09:24 AM Trả lời|

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-9-2019 04:12 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên