Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

Người công bình của Ta sống bởi đức tin
19-4-2014 09:43 PM Trả lời|

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-9-2019 03:59 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên