Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

Đừng sợ chi, chỉ hãy tin mà thôi
19-4-2014 09:43 PM Trả lời|

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 31-5-2020 07:22 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên