Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

Giúp việc Chúa ma quỉ nó tấn công dữ dội, đánh nó tơi bời thì nó cũng " xơi " mình tan nát!
25-8-2014 07:36 PM Trả lời|

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-9-2019 03:55 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên