Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

Chào mừng bạn ghé thăm http://nguonsusong.com/?1 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chúa Jêsus là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời

Tâm trạng

  Hôm nay đi lưới cá được 6 kg, nhiều dzầy là cứu đói trong 3 ngày.
6-11-2014 03:20 PM Trả lời|

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-9-2019 03:56 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên