Đăng ký Đăng nhập
† Welcome - nguonsusong.com Trang chủ

MUYSELLBlog của http://nguonsusong.com/?244 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Chia sẻ 4 NĂM KỈ NIỆM
16-9-2012 11:40 AM
4 NĂM KỈ NIỆM
VẬY LÀ BỐN NĂM ĐẠI HỌC ĐÃ SẮP KẾT THÚC MÌNH SẮP PHẢI RỜI XA GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC, SẮP PHẢI RỜI XA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN THƯƠNG, XA ANH EM TRONG BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH KHU VI, MÌNH SẼ NHỚ CÁC BẠN NHIỀU LẮM, NHỚ NHỮNG THÁNG NGÀY SINH HOẠT CÙNG CÁC BẠN ...
899 lần đọc|0 bình luận

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-8-2019 10:09 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên