Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

VNN Trang cá nhân của http://nguonsusong.com/?405 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Thống kê

354 lượt xem

 • Hội nhập: 68
 • Tiền: 63
 • Bạn bè: 1
 • Chủ đề: 1
 • Blogs: --
 • Album: --
 • Chia sẻ: --

  Không có album

 • Thông tin không xem được

Xem tất cả thông tin

  Chưa có tin tức

Không có blog

Bạn cần phải đăng nhập trước, đăng nhập | Đăng ký


admin 14-10-2011 09:08 AM
Chào bạn

Cũng chưa hẳn vậy. Theo mình bạn và gia đình hãy cầu nguyện để biết ý Chúa, thường một gia đình đồng lòng kính sợ Chúa Ngài sẽ ở cùng, nếu có lỗi lầm gì Ngài cũng tha thứ nhưng phải xưng nó ra và từ bỏ, nếu không từ bỏ tội thì Ngài sẽ trúc hoạn nạn để sửa phạt.
Xem tất cả
Khách thăm

Chưa ai ghé thăm gần đây

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 31-5-2020 06:25 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên