Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

GanbenChua Trang cá nhân của http://nguonsusong.com/?604 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hêbr13:16
25-3-2012 06:33 AM Trả lời|

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 25-5-2020 05:51 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên