Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

GanbenChua Trang cá nhân của http://nguonsusong.com/?604 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tâm trạng

Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Giacơ1:6
26-3-2012 06:18 AM Trả lời|

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-5-2020 12:19 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên