† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Album Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 135|Xếp hạng: 17 

Album Nhạc thánh Tin lành
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Cập nhật .... Download Nguồn tư liệu từ Cloud Library - Mp3 admin 19-2-2020    
Xem trước CD Bước Đi Với Ngài admin 8-10-2018 04099 admin 8-10-2018 04:44 PM
Xem trước CD Băng Giá Cuộc Đời admin 24-9-2018 01265 admin 24-9-2018 03:48 PM
Xem trước CD Ước Mơ Bên Cha admin 24-9-2018 0922 admin 24-9-2018 02:33 PM
Xem trước CD Suy Niệm Tình Ngài admin 23-9-2018 0853 admin 23-9-2018 11:02 PM
Xem trước CD Quỳ Bên Chân Chúa admin 22-9-2018 0958 admin 22-9-2018 04:25 PM
Xem trước CD Ngợi Khen Chúa admin 22-9-2018 01141 admin 22-9-2018 04:15 PM
Xem trước CD Một Thoáng Suy Tư admin 16-9-2018 0717 admin 16-9-2018 03:32 PM
Xem trước CD Lòng Ước Mơ admin 10-9-2018 0673 admin 10-9-2018 04:54 PM
Xem trước CD Jêsus Đồn Lủy Vững An admin 9-9-2018 0728 admin 9-9-2018 05:19 PM
Xem trước CD Dòng Sông Phước Hạnh admin 9-9-2018 0726 admin 9-9-2018 05:00 PM
Xem trước CD Đời Có Chúa admin 8-9-2018 0867 admin 8-9-2018 10:35 PM
Xem trước CD Cuộc Đời Có Chúa Jêsus admin 8-9-2018 0896 admin 8-9-2018 03:44 PM
Xem trước CD Chúa Yêu Con admin 8-9-2018 0727 admin 8-9-2018 03:07 PM
Xem trước Hương Thơm Thiên Cung - Lê Nguyệt Anh admin 12-4-2018 01434 admin 12-4-2018 02:43 PM
Xem trước Vinh Quang Thuộc Chúa - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 06907 admin 1-12-2015 01:46 PM
Xem trước Chiếu Sáng Như Hải Đăng - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 04910 admin 1-12-2015 01:26 PM
Xem trước Mùa Đông Yêu Thương - Ngân Hà admin 4-11-2015 04731 admin 4-11-2015 05:04 PM
Xem trước Tình Chúa Tình Người - Ngân Hà admin 4-11-2015 04075 admin 4-11-2015 04:56 PM
Xem trước TA34 Tình yêu nào admin 27-5-2015 05582 admin 27-5-2015 01:48 PM
Xem trước TA12 Tay Chúa nắm tôi admin 27-5-2015 05874 admin 27-5-2015 09:55 AM
Xem trước TA9 Tình yêu diễm tuyệt admin 27-5-2015 04760 admin 27-5-2015 09:41 AM
Xem trước Album: David Dong admin 10-12-2014 05087 admin 10-12-2014 05:57 PM
Xem trước Phước Cho Người admin 10-12-2014 03320 admin 10-12-2014 05:54 PM
Xem trước Ngàn Lời Chúc Tán admin 10-12-2014 03749 admin 10-12-2014 05:36 PM
Xem trước TA124 Tình Ngài Còn Mãi Trong Con admin 24-10-2014 03846 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước TA120 Nhạc Thánh Dành Cho Tang Lễ admin 24-10-2014 04065 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước TA119 Không Thể Sống Thiếu Ngài admin 24-10-2014 03489 admin 24-10-2014 11:08 AM
Xem trước TA117 Chạm Lòng Con admin 24-10-2014 03641 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước TA116 Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 03109 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước TA115 Từ Đó Con Theo Ngài admin 24-10-2014 02875 admin 24-10-2014 11:06 AM
Xem trước TA114 Vì Tội Tôi admin 24-10-2014 03203 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước TA113 Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 02832 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước TA112 Bao La Tình Ngài admin 24-10-2014 02603 admin 24-10-2014 11:04 AM
Xem trước 02 - Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 03014 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước TA111-01 Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 02709 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước TA103 Cảm Ơn Chúa Về Mọi Sự admin 24-10-2014 02946 admin 24-10-2014 11:01 AM
Xem trước TA102- 04 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 03815 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102-03- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02716 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102-02 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02883 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102-01 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02691 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước TA101 Chúa Hiển Vinh admin 24-10-2014 02921 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước TA100 Hãy Mở Cửa Lòng admin 24-10-2014 03186 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước TA99 Tìm Lại Niềm Tin admin 24-10-2014 02831 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước TA97 Cứu Chúa Yêu Thương admin 24-10-2014 02703 admin 24-10-2014 10:57 AM
Xem trước TA96 Giáng Sinh Năm Xưa admin 24-10-2014 03366 admin 24-10-2014 10:55 AM
Xem trước TA95 Hô-Sa-Na 13-25 admin 24-10-2014 02812 admin 24-10-2014 10:54 AM
Xem trước TA94 Hô-Sa-Na 1-12 admin 24-10-2014 02670 admin 24-10-2014 10:53 AM
Xem trước TA93 Hô-Sa-Na admin 24-10-2014 02779 admin 24-10-2014 10:52 AM
Xem trước TA93 Đón Noel admin 24-10-2014 02909 admin 24-10-2014 10:51 AM
Xem trước 02- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 02862 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước 01- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 02745 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước TA90 Gánh Lúa Về admin 24-10-2014 03117 admin 24-10-2014 10:47 AM
Xem trước TA89 Khúc Tình Ca Ngày Cưới admin 24-10-2014 03841 admin 24-10-2014 10:46 AM
Xem trước TA88 Tiếng Hát Thiên Thần admin 24-10-2014 02836 admin 24-10-2014 10:45 AM
Xem trước TA87 Chỉ Trong Jêsus admin 24-10-2014 02837 admin 24-10-2014 10:44 AM
Xem trước TA86 Chúa Là Nguồn Phước Cho Con admin 24-10-2014 03029 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước TA85 Xin Đựng Nước Mắt Tôi Trong Ve Của Ngài admin 24-10-2014 02983 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước TA84 Bài Ca Niềm Tin 2 admin 24-10-2014 02560 admin 24-10-2014 10:42 AM
Xem trước TA83 Ngài Đã Đến admin 24-10-2014 02831 admin 24-10-2014 10:41 AM
Xem trước TA82-10 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02977 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước TA82-09 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02767 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước TA82-08 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02813 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước TA82-07 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02641 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước TA82-06 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03603 admin 24-10-2014 10:38 AM
Xem trước TA82-05 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02671 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước TA82-04 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02459 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước TA82-03 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03103 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước TA82-02 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02635 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước TA82-01 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02729 admin 24-10-2014 10:35 AM
Xem trước TA81-Tình Chúa Yêu Con admin 24-10-2014 02747 admin 24-10-2014 10:33 AM
Xem trước TA80- Luồng Gió Thổi admin 13-10-2014 02820 admin 13-10-2014 07:56 PM
Xem trước TA79- Hayppy Birthday admin 13-10-2014 02663 admin 13-10-2014 07:55 PM
Xem trước TA77- Xuân Về Tạ Ơn Chúa admin 13-10-2014 03672 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước TA75- Hát Cho Tình Yêu admin 13-10-2014 02582 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước TA74- Tâm Tôi admin 13-10-2014 02774 admin 13-10-2014 07:51 PM
Xem trước TA73- KhúcTâm Ca admin 13-10-2014 02665 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước TA72- Tin Yêu admin 13-10-2014 02622 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước TA70- Bởi Ân Điển Chúa admin 13-10-2014 02793 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước TA69- Chúa Ơi admin 13-10-2014 02614 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước TA68 - Nguyền Xin Phó Thác Cho Ngài admin 13-10-2014 02660 admin 13-10-2014 07:46 PM
Xem trước TA67- Ngôi Sao Của Tôi admin 13-10-2014 02650 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước TA66- Phước Cho Nhân Loại admin 13-10-2014 03053 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước TA65- Jêsus Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 02666 admin 13-10-2014 07:44 PM
Xem trước TA64- Nguồn Trông Cậy Muôn Đời admin 13-10-2014 02888 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước TA63- Tiếng Gọi admin 13-10-2014 02702 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước TA61- Xin Dâng Hết Cho Ngài admin 13-10-2014 02736 admin 13-10-2014 07:42 PM
Xem trước TA59- Thánh Ca Diễm Tuyệt admin 13-10-2014 02811 admin 13-10-2014 07:41 PM
Xem trước TA57- Thiên Ca 02 admin 13-10-2014 02584 admin 13-10-2014 07:40 PM
Xem trước TA56- Thiên Ca 01 admin 13-10-2014 02770 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước TA55- Sống Bên Nhau admin 13-10-2014 02675 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước TA54- Chúa Là Tất Cả Vang Vọng Trong Tâm admin 13-10-2014 02746 admin 13-10-2014 07:38 PM
Xem trước TA52- Đi Tìm Chúa Tôi admin 13-10-2014 02963 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước TA51 - Trọn Đời Dâng Hiến admin 13-10-2014 03696 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước TA50 - Bài Ca Niềm Tin admin 13-10-2014 02755 admin 13-10-2014 07:36 PM
Xem trước TA49- Bài Ca Cầu Nguyện admin 13-10-2014 02701 admin 13-10-2014 07:35 PM
Xem trước TA48 - Dưới Ánh Mặt Trời admin 13-10-2014 02648 admin 13-10-2014 07:34 PM
Xem trước TA47 - Jêsua Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 02813 admin 13-10-2014 07:33 PM
Xem trước TA46 - Dân Ca Giáng Sinh admin 13-10-2014 04732 admin 13-10-2014 07:31 PM
Xem trước TA45 - Dâng Chúa Đời Con admin 13-10-2014 02822 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước TA44 -Những Bài Hát Tâm Hồn admin 13-10-2014 02649 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước TA43 - Tiếng Yêu Thương admin 13-10-2014 02660 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước TA40 - Ý Nghĩa Tình Yêu admin 13-10-2014 03424 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước TA40 -Thiên Đàng Đã Đến admin 13-10-2014 02785 admin 13-10-2014 07:28 PM
Xem trước TA37 - Cùng Dến Tôn Thờ admin 13-10-2014 02837 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước TA35 - Ca Khúc Giáng Sinh admin 13-10-2014 03046 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước TA33 - Quà Tặng Vô Giá admin 13-10-2014 02870 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước TA32 - Ngài Là Chúa Tôi admin 13-10-2014 02870 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước TA31 - Trở Về admin 13-10-2014 02869 admin 13-10-2014 07:24 PM
Xem trước TA30 - Tôn Vinh 02 admin 13-10-2014 02737 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước TA29 -Tôn vinh 01 admin 13-10-2014 02728 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước TA28 -SION admin 13-10-2014 02694 admin 13-10-2014 07:22 PM
Xem trước TA27 - Giáng sinh admin 12-10-2014 03057 admin 12-10-2014 10:12 PM
Xem trước TA26 - Ngài cứu rỗi admin 12-10-2014 02663 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước TA25 - Không phút giây thiếu Ngài admin 12-10-2014 02832 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước TA24 - Hãy đến xem admin 12-10-2014 02835 admin 12-10-2014 10:10 PM
Xem trước TA23 - Miền vinh hiển admin 12-10-2014 03197 admin 12-10-2014 10:09 PM
Xem trước TA22 - Lời Tạ Ơn admin 12-10-2014 02818 admin 12-10-2014 10:08 PM
Xem trước TA22 - Lời Nguyện Cầu admin 12-10-2014 03235 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước TA20 - Ca Khúc Chúc Tôn admin 12-10-2014 03482 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước TA20 - Jêsus Là Tất Cả admin 12-10-2014 02692 admin 12-10-2014 10:06 PM
Xem trước TA18 -Trên Cánh Phượng Hoàng admin 12-10-2014 02749 admin 12-10-2014 10:04 PM
Xem trước TA17 - Sinh Nhật Vua Thánh admin 12-10-2014 03140 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước TA16 - Suy Niệm Tình Yêu admin 12-10-2014 02737 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước TA15 - Chúa yêu thương admin 12-10-2014 02695 admin 12-10-2014 10:02 PM
Xem trước TA14 - Đêm nay admin 12-10-2014 02675 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước TA13 - Chiếc cầu qua giông bão admin 12-10-2014 02744 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước TA12 -Tình yêu không phai tàn admin 12-10-2014 02863 admin 12-10-2014 10:00 PM
Xem trước TA8 -Thiên Chúa tình yêu admin 12-10-2014 02712 admin 12-10-2014 02:05 PM
Xem trước TA7 - Đồng lúa chín vàng admin 12-10-2014 02916 admin 12-10-2014 02:04 PM
Xem trước TA6 - Bước chân con trở về admin 12-10-2014 04285 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước TA5 - Suối yêu thương admin 12-10-2014 02846 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước TA4 - Ca ngợi chiên con admin 12-10-2014 02821 admin 12-10-2014 02:02 PM
Xem trước TA3 -Trong tay Chúa admin 12-10-2014 03029 admin 12-10-2014 02:01 PM
Xem trước TA2 - Album Niềm vui mới admin 12-10-2014 03825 admin 12-10-2014 02:00 PM
Xem trước TA1- Tìm lại niềm tin admin 12-10-2014 02906 admin 12-10-2014 01:20 PM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 21-2-2020 08:09 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn