† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

English holy music Bài mới: 0|Chủ đề: 171|Xếp hạng: 31 

Nhac thánh tiếng Anh
Tác giả Trả lời Bài mới
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước WOW worship 02 admin 8-7-2016 03560 admin 8-7-2016 07:20 AM
Xem trước Winds of worship admin 8-7-2016 02217 admin 8-7-2016 07:17 AM
Xem trước White christmas admin 8-7-2016 01921 admin 8-7-2016 07:15 AM
Xem trước When a child born Merry Christmas admin 8-7-2016 02057 admin 8-7-2016 07:12 AM
Xem trước Wendy Sehelting Beyend this place admin 8-7-2016 01708 admin 8-7-2016 07:10 AM
Xem trước The Spirit of the Lord is upon me admin 8-7-2016 01866 admin 8-7-2016 07:08 AM
Xem trước The heart of worship new admin 8-7-2016 01811 admin 8-7-2016 07:06 AM
Xem trước The best of winds of worship admin 7-7-2016 01831 admin 7-7-2016 09:07 PM
Xem trước The Best Loved worship admin 7-7-2016 01907 admin 7-7-2016 09:01 PM
Xem trước Spirit Songs admin 7-7-2016 01821 admin 7-7-2016 08:56 PM
Xem trước Songs of the vineyard admin 7-7-2016 01691 admin 7-7-2016 08:55 PM
Xem trước Shout to the Lord 02 admin 7-7-2016 01594 admin 7-7-2016 08:51 PM
Xem trước Sand admin 7-7-2016 01551 admin 7-7-2016 08:50 PM
Xem trước Revival in belfast admin 7-7-2016 01607 admin 7-7-2016 08:48 PM
Xem trước Remembering his goodness admin 7-7-2016 01576 admin 7-7-2016 08:46 PM
Xem trước Michael smith admin 7-7-2016 01627 admin 7-7-2016 08:44 PM
Xem trước Messianic admin 7-7-2016 01622 admin 7-7-2016 08:41 PM
Xem trước Integritys Worship 02 admin 7-7-2016 01530 admin 7-7-2016 03:17 PM
Xem trước Integritys Worship 01 admin 7-7-2016 01628 admin 7-7-2016 03:14 PM
Xem trước Imagine your world admin 7-7-2016 01599 admin 7-7-2016 03:10 PM
Xem trước I came to worship you admin 7-7-2016 01657 admin 7-7-2016 03:08 PM
Xem trước Hosana 04 admin 7-7-2016 01719 admin 7-7-2016 03:06 PM
Xem trước Hosana 03 admin 7-7-2016 01479 admin 7-7-2016 03:03 PM
Xem trước Hosana 02 admin 7-7-2016 01488 admin 7-7-2016 02:57 PM
Xem trước Hosana 01 admin 7-7-2016 01675 admin 7-7-2016 02:54 PM
Xem trước Hillsong Live worship admin 7-7-2016 01506 admin 7-7-2016 12:02 PM
Xem trước Here I am to worship 02 admin 7-7-2016 01570 admin 7-7-2016 12:00 PM
Xem trước Here I am to worship 01 admin 7-7-2016 01570 admin 7-7-2016 11:51 AM
Xem trước Heart of worship admin 7-7-2016 01507 admin 7-7-2016 11:48 AM
Xem trước God is in the House admin 7-7-2016 01408 admin 7-7-2016 11:44 AM
Xem trước For such a time as this admin 7-7-2016 01455 admin 7-7-2016 11:41 AM
Xem trước Firmly believe in the Truth admin 7-7-2016 01484 admin 7-7-2016 11:39 AM
Xem trước Draw me close admin 7-7-2016 01547 admin 7-7-2016 11:37 AM
Xem trước Christian love songs admin 7-7-2016 01499 admin 7-7-2016 11:35 AM
Xem trước Yolanda Adams admin 6-7-2016 01641 admin 6-7-2016 03:23 PM
Xem trước WOW Worship admin 6-7-2016 03204 admin 6-7-2016 03:22 PM
Xem trước WOW Gospel admin 6-7-2016 01438 admin 6-7-2016 01:42 PM
Xem trước Worship english 04 admin 6-7-2016 01533 admin 6-7-2016 01:37 PM
Xem trước Worship english 03 admin 6-7-2016 01490 admin 6-7-2016 01:22 PM
Xem trước Worship english 02 admin 6-7-2016 01458 admin 6-7-2016 01:10 PM
Xem trước Worship english 01 admin 6-7-2016 01570 admin 6-7-2016 11:55 AM
Xem trước Worship admin 6-7-2016 01427 admin 6-7-2016 11:44 AM
Xem trước Women in Worship 3 admin 6-7-2016 01514 admin 6-7-2016 11:34 AM
Xem trước We Want To See Jesus Lifted High admin 6-7-2016 01503 admin 6-7-2016 08:29 AM
Xem trước This Is Your House admin 6-7-2016 01452 admin 6-7-2016 08:25 AM
Xem trước The Very Best Of Winds Of Worship admin 6-7-2016 01364 admin 6-7-2016 08:17 AM
Xem trước Twila Paris admin 6-7-2016 01409 admin 6-7-2016 08:13 AM
Xem trước Top 25 Hymns 02 admin 6-7-2016 01375 admin 6-7-2016 08:08 AM
Xem trước Tommy Walker - Make It Glorious admin 6-7-2016 01531 admin 6-7-2016 08:07 AM
Xem trước Tommy Walker - Calling Out To You admin 6-7-2016 02209 admin 6-7-2016 08:01 AM
Xem trước Superstar Christmas admin 6-7-2016 01427 admin 6-7-2016 07:58 AM
Xem trước Steve Green admin 6-7-2016 01449 admin 6-7-2016 07:45 AM
Xem trước Song 4 Worship admin 6-7-2016 01421 admin 6-7-2016 07:41 AM
Xem trước Sonicflood admin 6-7-2016 01309 admin 6-7-2016 07:35 AM
Xem trước Shane Everett admin 6-7-2016 01298 admin 6-7-2016 07:31 AM
Xem trước Rich Mullins admin 5-7-2016 01330 admin 5-7-2016 02:41 PM
Xem trước Rebecca St James admin 5-7-2016 01408 admin 5-7-2016 02:38 PM
Xem trước Ray Boltz admin 5-7-2016 02141 admin 5-7-2016 02:26 PM
Xem trước Phillips Craig - Dean admin 5-7-2016 01649 admin 5-7-2016 07:59 AM
Xem trước Praise Worship admin 5-7-2016 01408 admin 5-7-2016 07:54 AM
Xem trước Others admin 5-7-2016 01444 admin 5-7-2016 07:34 AM
Xem trước Millennium Worship Two 02 admin 5-7-2016 01491 admin 5-7-2016 01:11 AM
Xem trước Millennium Worship Two 01 admin 5-7-2016 01406 admin 5-7-2016 12:40 AM
Xem trước Millenium Worship 02 admin 5-7-2016 01373 admin 5-7-2016 12:32 AM
Xem trước Millenium Worship 01 admin 5-7-2016 01407 admin 5-7-2016 12:24 AM
Xem trước Mercy Me - Undone admin 5-7-2016 01452 admin 5-7-2016 12:15 AM
Xem trước Live Worship From The World Prayer Center admin 4-7-2016 01421 admin 4-7-2016 09:28 PM
Xem trước Live from the nashville vineyard admin 4-7-2016 01433 admin 4-7-2016 09:11 PM
Xem trước Kompilasi admin 4-7-2016 01401 admin 4-7-2016 09:06 PM
Xem trước Jilleen - One King Two Crowns admin 4-7-2016 01472 admin 4-7-2016 09:01 PM
Xem trước Jesus Christ Super Star admin 4-7-2016 01409 admin 4-7-2016 04:03 PM
Xem trước Hymns admin 4-7-2016 01664 admin 4-7-2016 03:54 PM
Xem trước Hillsong London - Shout Gods Fame admin 4-7-2016 01525 admin 4-7-2016 12:51 PM
Xem trước Hillsong 06 admin 4-7-2016 01440 admin 4-7-2016 12:48 PM
Xem trước Hillsong 05 admin 4-7-2016 01487 admin 4-7-2016 12:44 PM
Xem trước Hillsong 04 admin 4-7-2016 01525 admin 4-7-2016 12:40 PM
Xem trước Hillsong 03 admin 4-7-2016 01488 admin 4-7-2016 09:07 AM
Xem trước Hillsong 02 admin 4-7-2016 01568 admin 4-7-2016 09:03 AM
Xem trước Hillsong 01 admin 4-7-2016 01546 admin 4-7-2016 08:52 AM
Xem trước Donnie McClurkin admin 4-7-2016 01413 admin 4-7-2016 08:10 AM
Xem trước Don Moen 07 admin 4-7-2016 01451 admin 4-7-2016 08:07 AM
Xem trước Don Moen God for Us admin 3-7-2016 01527 admin 3-7-2016 09:02 PM
Xem trước Don Moen 06 admin 3-7-2016 01411 admin 3-7-2016 08:56 PM
Xem trước Don Moen 05 admin 3-7-2016 01479 admin 3-7-2016 08:43 PM
Xem trước Don Moen 04 admin 3-7-2016 01407 admin 3-7-2016 08:18 PM
Xem trước Don Moen 03 admin 3-7-2016 01352 admin 3-7-2016 07:57 PM
Xem trước Don Moen 02 admin 3-7-2016 01374 admin 3-7-2016 07:46 PM
Xem trước Don Moen 01 admin 3-7-2016 01450 admin 3-7-2016 06:23 PM
Xem trước Don Moen - God With Us admin 3-7-2016 01474 admin 3-7-2016 06:03 PM
Xem trước Don moen - God is Good admin 3-7-2016 01468 admin 3-7-2016 05:59 PM
Xem trước Darlene Zschech admin 3-7-2016 01494 admin 3-7-2016 05:49 PM
Xem trước Chris Tomlin admin 3-7-2016 01428 admin 3-7-2016 05:07 PM
Xem trước City On A Hill - Its Christmas Time admin 3-7-2016 01432 admin 3-7-2016 04:56 PM
Xem trước Cece Winans-Throne Room admin 3-7-2016 01426 admin 3-7-2016 04:32 PM
Xem trước Catholic hymns admin 3-7-2016 01509 admin 3-7-2016 04:28 PM
Xem trước Byron Cage admin 3-7-2016 01429 admin 3-7-2016 04:23 PM
Xem trước Brooklyn Tabernacle Choir admin 3-7-2016 01371 admin 3-7-2016 04:18 PM
Xem trước Bob Fitts admin 3-7-2016 01439 admin 3-7-2016 04:12 PM
Xem trước Black Gospel admin 3-7-2016 01479 admin 3-7-2016 04:07 PM
Xem trước Big Tent Revival -Choose Life admin 3-7-2016 01398 admin 3-7-2016 04:00 PM
Xem trước Beben Cece Winans admin 3-7-2016 01509 admin 3-7-2016 03:52 PM
Xem trước Ardent Worship - Skillet Live admin 3-7-2016 01453 admin 3-7-2016 03:39 PM
Xem trước A Christmas Story admin 3-7-2016 01405 admin 3-7-2016 03:30 PM
Xem trước E.A58 God is good admin 24-6-2016 01542 admin 24-6-2016 04:02 PM
Xem trước E.A55 Shadow of your wings Darlene Zschech admin 24-6-2016 01439 admin 24-6-2016 04:00 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 2 admin 24-6-2016 01437 admin 24-6-2016 03:58 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 1 admin 24-6-2016 01492 admin 24-6-2016 03:56 PM
Xem trước E.A51 Todays 30 most powerful worship songs admin 24-6-2016 01381 admin 24-6-2016 03:52 PM
Xem trước E.A50 Let your glory fall admin 24-6-2016 01390 admin 24-6-2016 03:39 PM
Xem trước E.A49 Messianic admin 24-6-2016 01401 admin 24-6-2016 03:37 PM
Xem trước E.A48 Signature admin 24-6-2016 01431 admin 24-6-2016 03:35 PM
Xem trước E.A47 The best of wind of worship admin 24-6-2016 01397 admin 24-6-2016 03:23 PM
Xem trước E.A46 Mon Moen admin 24-6-2016 01397 admin 24-6-2016 03:22 PM
Xem trước E.A45 Americas 25 favorite praise admin 24-6-2016 01364 admin 24-6-2016 03:20 PM
Xem trước E.A44 El Shaddai Integrity music admin 24-6-2016 01416 admin 24-6-2016 03:15 PM
Xem trước Revival in belfast admin 24-6-2016 01448 admin 24-6-2016 03:13 PM
Xem trước Change my heart oh God 2 admin 24-6-2016 01406 admin 24-6-2016 03:11 PM
Xem trước Songs 4 worship shout to the Lord 2 admin 24-6-2016 01491 admin 24-6-2016 03:06 PM
Xem trước Top 25 hymns 1 admin 24-6-2016 01609 admin 24-6-2016 03:05 PM
Xem trước Vinegard collection 2 admin 24-6-2016 01455 admin 24-6-2016 03:03 PM
Xem trước Vinegard collection 1 admin 24-6-2016 01489 admin 24-6-2016 03:00 PM
Xem trước Anne Murray 2 admin 24-6-2016 01428 admin 24-6-2016 02:54 PM
Xem trước Anne Murray 1 admin 24-6-2016 01418 admin 24-6-2016 02:40 PM
Xem trước More Best worship songs ever 3 admin 24-6-2016 01519 admin 24-6-2016 02:37 PM
Xem trước More Best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 01379 admin 24-6-2016 02:35 PM
Xem trước More Best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 01501 admin 24-6-2016 02:32 PM
Xem trước Maranatha 5 admin 24-6-2016 01434 admin 24-6-2016 02:26 PM
Xem trước Maranatha 9 admin 24-6-2016 01408 admin 24-6-2016 02:23 PM
Xem trước Maranatha 7 admin 24-6-2016 01432 admin 24-6-2016 02:20 PM
Xem trước Maranatha praise 75 admin 24-6-2016 01463 admin 24-6-2016 02:18 PM
Xem trước Pianoel admin 24-6-2016 01435 admin 24-6-2016 02:16 PM
Xem trước Concert music admin 24-6-2016 01527 admin 24-6-2016 01:40 PM
Xem trước Wow worship 2 admin 24-6-2016 01422 admin 24-6-2016 01:35 PM
Xem trước Wow worship 1 admin 24-6-2016 01548 admin 24-6-2016 01:30 PM
Xem trước Carman heart of a champion 2 admin 24-6-2016 01432 admin 24-6-2016 01:27 PM
Xem trước Carman heart of a champion 1 admin 24-6-2016 01379 admin 24-6-2016 01:25 PM
Xem trước I know He lives forever admin 24-6-2016 01433 admin 24-6-2016 01:23 PM
Xem trước Come admin 24-6-2016 01293 admin 24-6-2016 01:19 PM
Xem trước Spirit songs admin 24-6-2016 01250 admin 24-6-2016 01:16 PM
Xem trước The spirit of the Lord is upon me admin 24-6-2016 01368 admin 24-6-2016 01:13 PM
Xem trước Hill song live worship admin 24-6-2016 01390 admin 24-6-2016 01:11 PM
Xem trước Draw me up with Leonaro Jones admin 24-6-2016 01416 admin 24-6-2016 01:09 PM
Xem trước The gratest Gospel songs admin 24-6-2016 01360 admin 24-6-2016 01:07 PM
Xem trước Imagine your world admin 24-6-2016 01431 admin 24-6-2016 01:06 PM
Xem trước When a child born admin 24-6-2016 01443 admin 24-6-2016 01:04 PM
Xem trước All I have to give admin 24-6-2016 01450 admin 24-6-2016 11:40 AM
Xem trước I came to worship you admin 24-6-2016 01432 admin 24-6-2016 11:34 AM
Xem trước Heart of worship admin 24-6-2016 01468 admin 24-6-2016 11:32 AM
Xem trước Remembering his goodness admin 24-6-2016 01529 admin 24-6-2016 11:30 AM
Xem trước He loves me admin 24-6-2016 01386 admin 24-6-2016 11:27 AM
Xem trước White Christmas 98 admin 24-6-2016 01392 admin 24-6-2016 09:39 AM
Xem trước Winds of worship admin 24-6-2016 01385 admin 24-6-2016 09:37 AM
Xem trước God is in the house admin 24-6-2016 01422 admin 24-6-2016 09:35 AM
Xem trước The Captians rap admin 24-6-2016 01503 admin 24-6-2016 08:46 AM
Xem trước Christmas piano admin 24-6-2016 01425 admin 24-6-2016 08:43 AM
Xem trước Praise the standard admin 24-6-2016 01443 admin 24-6-2016 08:41 AM
Xem trước Above all admin 24-6-2016 01467 admin 24-6-2016 08:18 AM
Xem trước The best worship songs ever admin 24-6-2016 01396 admin 24-6-2016 08:16 AM
Xem trước Christian love songs admin 24-6-2016 01552 admin 24-6-2016 08:11 AM
Xem trước Sripture memory songs admin 24-6-2016 01542 admin 24-6-2016 08:08 AM
Xem trước The heart of worship admin 24-6-2016 01554 admin 24-6-2016 08:06 AM
Xem trước The best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 01432 admin 24-6-2016 08:04 AM
Xem trước The best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 01661 admin 24-6-2016 07:58 AM
Xem trước The friendship & the fear admin 24-6-2016 01542 admin 24-6-2016 07:53 AM
Xem trước Women in Worship 3 admin 10-12-2014 03474 admin 10-12-2014 09:59 PM
Xem trước Thank You Lord-Don Moen admin 10-12-2014 03920 admin 10-12-2014 09:58 PM
Xem trước Songs OF The Vineyard admin 10-12-2014 03340 admin 10-12-2014 09:57 PM
Xem trước My Redeemer Lives admin 10-12-2014 02976 admin 10-12-2014 09:56 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Draw Me Close admin 10-12-2014 03108 admin 10-12-2014 09:55 PM
Xem trước Don Moen-Jesus Celebrate admin 10-12-2014 03484 admin 10-12-2014 09:54 PM
Xem trước Don Moen God for Us admin 10-12-2014 03096 admin 10-12-2014 09:32 PM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 10:29 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn