† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

English holy music Bài mới: 0|Chủ đề: 171|Xếp hạng: 29 

Nhac thánh tiếng Anh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ admin 8-6-2020    
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước WOW worship 02 admin 8-7-2016 03249 admin 8-7-2016 07:20 AM
Xem trước Winds of worship admin 8-7-2016 02005 admin 8-7-2016 07:17 AM
Xem trước White christmas admin 8-7-2016 01751 admin 8-7-2016 07:15 AM
Xem trước When a child born Merry Christmas admin 8-7-2016 01830 admin 8-7-2016 07:12 AM
Xem trước Wendy Sehelting Beyend this place admin 8-7-2016 01533 admin 8-7-2016 07:10 AM
Xem trước The Spirit of the Lord is upon me admin 8-7-2016 01673 admin 8-7-2016 07:08 AM
Xem trước The heart of worship new admin 8-7-2016 01628 admin 8-7-2016 07:06 AM
Xem trước The best of winds of worship admin 7-7-2016 01665 admin 7-7-2016 09:07 PM
Xem trước The Best Loved worship admin 7-7-2016 01736 admin 7-7-2016 09:01 PM
Xem trước Spirit Songs admin 7-7-2016 01652 admin 7-7-2016 08:56 PM
Xem trước Songs of the vineyard admin 7-7-2016 01522 admin 7-7-2016 08:55 PM
Xem trước Shout to the Lord 02 admin 7-7-2016 01439 admin 7-7-2016 08:51 PM
Xem trước Sand admin 7-7-2016 01403 admin 7-7-2016 08:50 PM
Xem trước Revival in belfast admin 7-7-2016 01441 admin 7-7-2016 08:48 PM
Xem trước Remembering his goodness admin 7-7-2016 01413 admin 7-7-2016 08:46 PM
Xem trước Michael smith admin 7-7-2016 01481 admin 7-7-2016 08:44 PM
Xem trước Messianic admin 7-7-2016 01487 admin 7-7-2016 08:41 PM
Xem trước Integritys Worship 02 admin 7-7-2016 01378 admin 7-7-2016 03:17 PM
Xem trước Integritys Worship 01 admin 7-7-2016 01472 admin 7-7-2016 03:14 PM
Xem trước Imagine your world admin 7-7-2016 01441 admin 7-7-2016 03:10 PM
Xem trước I came to worship you admin 7-7-2016 01493 admin 7-7-2016 03:08 PM
Xem trước Hosana 04 admin 7-7-2016 01566 admin 7-7-2016 03:06 PM
Xem trước Hosana 03 admin 7-7-2016 01366 admin 7-7-2016 03:03 PM
Xem trước Hosana 02 admin 7-7-2016 01366 admin 7-7-2016 02:57 PM
Xem trước Hosana 01 admin 7-7-2016 01541 admin 7-7-2016 02:54 PM
Xem trước Hillsong Live worship admin 7-7-2016 01375 admin 7-7-2016 12:02 PM
Xem trước Here I am to worship 02 admin 7-7-2016 01427 admin 7-7-2016 12:00 PM
Xem trước Here I am to worship 01 admin 7-7-2016 01442 admin 7-7-2016 11:51 AM
Xem trước Heart of worship admin 7-7-2016 01393 admin 7-7-2016 11:48 AM
Xem trước God is in the House admin 7-7-2016 01292 admin 7-7-2016 11:44 AM
Xem trước For such a time as this admin 7-7-2016 01326 admin 7-7-2016 11:41 AM
Xem trước Firmly believe in the Truth admin 7-7-2016 01364 admin 7-7-2016 11:39 AM
Xem trước Draw me close admin 7-7-2016 01315 admin 7-7-2016 11:37 AM
Xem trước Christian love songs admin 7-7-2016 01368 admin 7-7-2016 11:35 AM
Xem trước Yolanda Adams admin 6-7-2016 01481 admin 6-7-2016 03:23 PM
Xem trước WOW Worship admin 6-7-2016 02693 admin 6-7-2016 03:22 PM
Xem trước WOW Gospel admin 6-7-2016 01306 admin 6-7-2016 01:42 PM
Xem trước Worship english 04 admin 6-7-2016 01399 admin 6-7-2016 01:37 PM
Xem trước Worship english 03 admin 6-7-2016 01356 admin 6-7-2016 01:22 PM
Xem trước Worship english 02 admin 6-7-2016 01322 admin 6-7-2016 01:10 PM
Xem trước Worship english 01 admin 6-7-2016 01427 admin 6-7-2016 11:55 AM
Xem trước Worship admin 6-7-2016 01303 admin 6-7-2016 11:44 AM
Xem trước Women in Worship 3 admin 6-7-2016 01395 admin 6-7-2016 11:34 AM
Xem trước We Want To See Jesus Lifted High admin 6-7-2016 01365 admin 6-7-2016 08:29 AM
Xem trước This Is Your House admin 6-7-2016 01314 admin 6-7-2016 08:25 AM
Xem trước The Very Best Of Winds Of Worship admin 6-7-2016 01232 admin 6-7-2016 08:17 AM
Xem trước Twila Paris admin 6-7-2016 01262 admin 6-7-2016 08:13 AM
Xem trước Top 25 Hymns 02 admin 6-7-2016 01245 admin 6-7-2016 08:08 AM
Xem trước Tommy Walker - Make It Glorious admin 6-7-2016 01401 admin 6-7-2016 08:07 AM
Xem trước Tommy Walker - Calling Out To You admin 6-7-2016 01339 admin 6-7-2016 08:01 AM
Xem trước Superstar Christmas admin 6-7-2016 01278 admin 6-7-2016 07:58 AM
Xem trước Steve Green admin 6-7-2016 01329 admin 6-7-2016 07:45 AM
Xem trước Song 4 Worship admin 6-7-2016 01292 admin 6-7-2016 07:41 AM
Xem trước Sonicflood admin 6-7-2016 01190 admin 6-7-2016 07:35 AM
Xem trước Shane Everett admin 6-7-2016 01186 admin 6-7-2016 07:31 AM
Xem trước Rich Mullins admin 5-7-2016 01207 admin 5-7-2016 02:41 PM
Xem trước Rebecca St James admin 5-7-2016 01293 admin 5-7-2016 02:38 PM
Xem trước Ray Boltz admin 5-7-2016 01450 admin 5-7-2016 02:26 PM
Xem trước Phillips Craig - Dean admin 5-7-2016 01477 admin 5-7-2016 07:59 AM
Xem trước Praise Worship admin 5-7-2016 01291 admin 5-7-2016 07:54 AM
Xem trước Others admin 5-7-2016 01345 admin 5-7-2016 07:34 AM
Xem trước Millennium Worship Two 02 admin 5-7-2016 01360 admin 5-7-2016 01:11 AM
Xem trước Millennium Worship Two 01 admin 5-7-2016 01280 admin 5-7-2016 12:40 AM
Xem trước Millenium Worship 02 admin 5-7-2016 01254 admin 5-7-2016 12:32 AM
Xem trước Millenium Worship 01 admin 5-7-2016 01271 admin 5-7-2016 12:24 AM
Xem trước Mercy Me - Undone admin 5-7-2016 01313 admin 5-7-2016 12:15 AM
Xem trước Live Worship From The World Prayer Center admin 4-7-2016 01301 admin 4-7-2016 09:28 PM
Xem trước Live from the nashville vineyard admin 4-7-2016 01312 admin 4-7-2016 09:11 PM
Xem trước Kompilasi admin 4-7-2016 01268 admin 4-7-2016 09:06 PM
Xem trước Jilleen - One King Two Crowns admin 4-7-2016 01349 admin 4-7-2016 09:01 PM
Xem trước Jesus Christ Super Star admin 4-7-2016 01296 admin 4-7-2016 04:03 PM
Xem trước Hymns admin 4-7-2016 01539 admin 4-7-2016 03:54 PM
Xem trước Hillsong London - Shout Gods Fame admin 4-7-2016 01386 admin 4-7-2016 12:51 PM
Xem trước Hillsong 06 admin 4-7-2016 01316 admin 4-7-2016 12:48 PM
Xem trước Hillsong 05 admin 4-7-2016 01363 admin 4-7-2016 12:44 PM
Xem trước Hillsong 04 admin 4-7-2016 01400 admin 4-7-2016 12:40 PM
Xem trước Hillsong 03 admin 4-7-2016 01357 admin 4-7-2016 09:07 AM
Xem trước Hillsong 02 admin 4-7-2016 01448 admin 4-7-2016 09:03 AM
Xem trước Hillsong 01 admin 4-7-2016 01419 admin 4-7-2016 08:52 AM
Xem trước Donnie McClurkin admin 4-7-2016 01300 admin 4-7-2016 08:10 AM
Xem trước Don Moen 07 admin 4-7-2016 01321 admin 4-7-2016 08:07 AM
Xem trước Don Moen God for Us admin 3-7-2016 01402 admin 3-7-2016 09:02 PM
Xem trước Don Moen 06 admin 3-7-2016 01301 admin 3-7-2016 08:56 PM
Xem trước Don Moen 05 admin 3-7-2016 01354 admin 3-7-2016 08:43 PM
Xem trước Don Moen 04 admin 3-7-2016 01281 admin 3-7-2016 08:18 PM
Xem trước Don Moen 03 admin 3-7-2016 01226 admin 3-7-2016 07:57 PM
Xem trước Don Moen 02 admin 3-7-2016 01255 admin 3-7-2016 07:46 PM
Xem trước Don Moen 01 admin 3-7-2016 01327 admin 3-7-2016 06:23 PM
Xem trước Don Moen - God With Us admin 3-7-2016 01322 admin 3-7-2016 06:03 PM
Xem trước Don moen - God is Good admin 3-7-2016 01321 admin 3-7-2016 05:59 PM
Xem trước Darlene Zschech admin 3-7-2016 01386 admin 3-7-2016 05:49 PM
Xem trước Chris Tomlin admin 3-7-2016 01304 admin 3-7-2016 05:07 PM
Xem trước City On A Hill - Its Christmas Time admin 3-7-2016 01305 admin 3-7-2016 04:56 PM
Xem trước Cece Winans-Throne Room admin 3-7-2016 01287 admin 3-7-2016 04:32 PM
Xem trước Catholic hymns admin 3-7-2016 01391 admin 3-7-2016 04:28 PM
Xem trước Byron Cage admin 3-7-2016 01312 admin 3-7-2016 04:23 PM
Xem trước Brooklyn Tabernacle Choir admin 3-7-2016 01264 admin 3-7-2016 04:18 PM
Xem trước Bob Fitts admin 3-7-2016 01316 admin 3-7-2016 04:12 PM
Xem trước Black Gospel admin 3-7-2016 01321 admin 3-7-2016 04:07 PM
Xem trước Big Tent Revival -Choose Life admin 3-7-2016 01264 admin 3-7-2016 04:00 PM
Xem trước Beben Cece Winans admin 3-7-2016 01377 admin 3-7-2016 03:52 PM
Xem trước Ardent Worship - Skillet Live admin 3-7-2016 01341 admin 3-7-2016 03:39 PM
Xem trước A Christmas Story admin 3-7-2016 01298 admin 3-7-2016 03:30 PM
Xem trước E.A58 God is good admin 24-6-2016 01435 admin 24-6-2016 04:02 PM
Xem trước E.A55 Shadow of your wings Darlene Zschech admin 24-6-2016 01327 admin 24-6-2016 04:00 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 2 admin 24-6-2016 01317 admin 24-6-2016 03:58 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 1 admin 24-6-2016 01375 admin 24-6-2016 03:56 PM
Xem trước E.A51 Todays 30 most powerful worship songs admin 24-6-2016 01269 admin 24-6-2016 03:52 PM
Xem trước E.A50 Let your glory fall admin 24-6-2016 01280 admin 24-6-2016 03:39 PM
Xem trước E.A49 Messianic admin 24-6-2016 01292 admin 24-6-2016 03:37 PM
Xem trước E.A48 Signature admin 24-6-2016 01323 admin 24-6-2016 03:35 PM
Xem trước E.A47 The best of wind of worship admin 24-6-2016 01279 admin 24-6-2016 03:23 PM
Xem trước E.A46 Mon Moen admin 24-6-2016 01270 admin 24-6-2016 03:22 PM
Xem trước E.A45 Americas 25 favorite praise admin 24-6-2016 01255 admin 24-6-2016 03:20 PM
Xem trước E.A44 El Shaddai Integrity music admin 24-6-2016 01300 admin 24-6-2016 03:15 PM
Xem trước Revival in belfast admin 24-6-2016 01327 admin 24-6-2016 03:13 PM
Xem trước Change my heart oh God 2 admin 24-6-2016 01283 admin 24-6-2016 03:11 PM
Xem trước Songs 4 worship shout to the Lord 2 admin 24-6-2016 01365 admin 24-6-2016 03:06 PM
Xem trước Top 25 hymns 1 admin 24-6-2016 01474 admin 24-6-2016 03:05 PM
Xem trước Vinegard collection 2 admin 24-6-2016 01334 admin 24-6-2016 03:03 PM
Xem trước Vinegard collection 1 admin 24-6-2016 01370 admin 24-6-2016 03:00 PM
Xem trước Anne Murray 2 admin 24-6-2016 01301 admin 24-6-2016 02:54 PM
Xem trước Anne Murray 1 admin 24-6-2016 01287 admin 24-6-2016 02:40 PM
Xem trước More Best worship songs ever 3 admin 24-6-2016 01376 admin 24-6-2016 02:37 PM
Xem trước More Best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 01240 admin 24-6-2016 02:35 PM
Xem trước More Best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 01358 admin 24-6-2016 02:32 PM
Xem trước Maranatha 5 admin 24-6-2016 01295 admin 24-6-2016 02:26 PM
Xem trước Maranatha 9 admin 24-6-2016 01287 admin 24-6-2016 02:23 PM
Xem trước Maranatha 7 admin 24-6-2016 01288 admin 24-6-2016 02:20 PM
Xem trước Maranatha praise 75 admin 24-6-2016 01323 admin 24-6-2016 02:18 PM
Xem trước Pianoel admin 24-6-2016 01295 admin 24-6-2016 02:16 PM
Xem trước Concert music admin 24-6-2016 01380 admin 24-6-2016 01:40 PM
Xem trước Wow worship 2 admin 24-6-2016 01281 admin 24-6-2016 01:35 PM
Xem trước Wow worship 1 admin 24-6-2016 01392 admin 24-6-2016 01:30 PM
Xem trước Carman heart of a champion 2 admin 24-6-2016 01278 admin 24-6-2016 01:27 PM
Xem trước Carman heart of a champion 1 admin 24-6-2016 01253 admin 24-6-2016 01:25 PM
Xem trước I know He lives forever admin 24-6-2016 01305 admin 24-6-2016 01:23 PM
Xem trước Come admin 24-6-2016 01184 admin 24-6-2016 01:19 PM
Xem trước Spirit songs admin 24-6-2016 01144 admin 24-6-2016 01:16 PM
Xem trước The spirit of the Lord is upon me admin 24-6-2016 01252 admin 24-6-2016 01:13 PM
Xem trước Hill song live worship admin 24-6-2016 01295 admin 24-6-2016 01:11 PM
Xem trước Draw me up with Leonaro Jones admin 24-6-2016 01291 admin 24-6-2016 01:09 PM
Xem trước The gratest Gospel songs admin 24-6-2016 01235 admin 24-6-2016 01:07 PM
Xem trước Imagine your world admin 24-6-2016 01311 admin 24-6-2016 01:06 PM
Xem trước When a child born admin 24-6-2016 01301 admin 24-6-2016 01:04 PM
Xem trước All I have to give admin 24-6-2016 01314 admin 24-6-2016 11:40 AM
Xem trước I came to worship you admin 24-6-2016 01317 admin 24-6-2016 11:34 AM
Xem trước Heart of worship admin 24-6-2016 01337 admin 24-6-2016 11:32 AM
Xem trước Remembering his goodness admin 24-6-2016 01313 admin 24-6-2016 11:30 AM
Xem trước He loves me admin 24-6-2016 01238 admin 24-6-2016 11:27 AM
Xem trước White Christmas 98 admin 24-6-2016 01267 admin 24-6-2016 09:39 AM
Xem trước Winds of worship admin 24-6-2016 01277 admin 24-6-2016 09:37 AM
Xem trước God is in the house admin 24-6-2016 01311 admin 24-6-2016 09:35 AM
Xem trước The Captians rap admin 24-6-2016 01407 admin 24-6-2016 08:46 AM
Xem trước Christmas piano admin 24-6-2016 01322 admin 24-6-2016 08:43 AM
Xem trước Praise the standard admin 24-6-2016 01322 admin 24-6-2016 08:41 AM
Xem trước Above all admin 24-6-2016 01340 admin 24-6-2016 08:18 AM
Xem trước The best worship songs ever admin 24-6-2016 01294 admin 24-6-2016 08:16 AM
Xem trước Christian love songs admin 24-6-2016 01449 admin 24-6-2016 08:11 AM
Xem trước Sripture memory songs admin 24-6-2016 01443 admin 24-6-2016 08:08 AM
Xem trước The heart of worship admin 24-6-2016 01456 admin 24-6-2016 08:06 AM
Xem trước The best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 01335 admin 24-6-2016 08:04 AM
Xem trước The best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 01558 admin 24-6-2016 07:58 AM
Xem trước The friendship & the fear admin 24-6-2016 01432 admin 24-6-2016 07:53 AM
Xem trước Women in Worship 3 admin 10-12-2014 03335 admin 10-12-2014 09:59 PM
Xem trước Thank You Lord-Don Moen admin 10-12-2014 03716 admin 10-12-2014 09:58 PM
Xem trước Songs OF The Vineyard admin 10-12-2014 03222 admin 10-12-2014 09:57 PM
Xem trước My Redeemer Lives admin 10-12-2014 02859 admin 10-12-2014 09:56 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Draw Me Close admin 10-12-2014 02958 admin 10-12-2014 09:55 PM
Xem trước Don Moen-Jesus Celebrate admin 10-12-2014 03344 admin 10-12-2014 09:54 PM
Xem trước Don Moen God for Us admin 10-12-2014 02978 admin 10-12-2014 09:32 PM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 14-8-2020 08:57 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn