† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Ms Khánh - Trường Chữa Lành Bài mới: 0|Chủ đề: 3|Xếp hạng: 25 

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ admin 8-6-2020    
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 03 admin 11-12-2016 01236 admin 11-12-2016 07:18 PM
Xem trước Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 02 admin 11-12-2016 01077 admin 11-12-2016 07:17 PM
Xem trước Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01 admin 11-12-2016 01160 admin 11-12-2016 07:15 PM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 14-8-2020 08:34 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn