† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích (1) |RSS

Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 84|Xếp hạng: 64 

Nhạc thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước You Are My World admin 23-6-2016 01482 admin 23-6-2016 02:25 PM
Xem trước Woman Of Faith admin 23-6-2016 01334 admin 23-6-2016 02:24 PM
Xem trước We Cry Out admin 23-6-2016 01339 admin 23-6-2016 02:23 PM
Xem trước Southeast Asia Prayer Council admin 23-6-2016 01338 admin 23-6-2016 02:22 PM
Xem trước Shout To The Lord admin 23-6-2016 01394 admin 23-6-2016 02:20 PM
Xem trước Overtaken admin 23-6-2016 01226 admin 23-6-2016 02:19 PM
Xem trước Lift Him Up admin 23-6-2016 01318 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước I Will Sing admin 23-6-2016 01213 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước I Believe The Promise admin 23-6-2016 01259 admin 23-6-2016 02:16 PM
Xem trước God He Reigns admin 23-6-2016 01252 admin 23-6-2016 02:15 PM
Xem trước Benny Hinn Healing admin 23-6-2016 01316 admin 23-6-2016 02:14 PM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 23-6-2016 01166 admin 23-6-2016 02:07 PM
Xem trước Trở Về Nhà Cha - Linh Năng - Kim Nguyên admin 30-3-2016 02059 admin 30-3-2016 08:19 AM
Xem trước NGÀI - Kim Nguyên, Nguyệt Anh, Thái Ngân, Phương Lý admin 30-3-2016 01816 admin 30-3-2016 08:16 AM
Xem trước Trang Huỳnh - Ghi Khắc Ơn Ngài admin 30-3-2016 01822 admin 30-3-2016 08:13 AM
Xem trước Taeyeon(SNSD) - O Holy Night admin 17-11-2014 02625 admin 17-11-2014 05:26 PM
Xem trước Oh Holy Night/Billy Gilman admin 17-11-2014 02470 admin 17-11-2014 05:23 PM
Xem trước CHARLOTTE CHURCH O Holy Night admin 17-11-2014 02377 admin 17-11-2014 05:21 PM
Xem trước Jesus Loves Me - Best 7 year old singer- plz "Share" admin 17-11-2014 02383 admin 17-11-2014 05:17 PM
Xem trước Amazing Grace 7yr old Rhema Marvanne - Annointed - plz "Share" admin 17-11-2014 02382 admin 17-11-2014 05:12 PM
Xem trước 7 yr old Rhema Suwon Korea Baptist Church - plz "Share" admin 17-11-2014 02347 admin 17-11-2014 05:10 PM
Xem trước Amazing Grace - Rhema 7yr old Gospel singer plz "Share" admin 17-11-2014 02462 admin 17-11-2014 05:08 PM
Xem trước The First Noel - 7yr old Rhema Marvanne - plz "Share" admin 17-11-2014 02222 admin 17-11-2014 05:05 PM
Xem trước I Thank God - Rhema Marvanne - 8 year old Gospel singer - Original song. admin 17-11-2014 02216 admin 17-11-2014 05:01 PM
Xem trước O Holy Night - Incredible child singer 7 yrs old - plz "Share" admin 17-11-2014 02325 admin 17-11-2014 04:56 PM
Xem trước You Won t Relent Jesus Culture admin 10-11-2014 02243 admin 10-11-2014 12:45 PM
Xem trước Jesus Culture: Holy admin 10-11-2014 02320 admin 10-11-2014 12:41 PM
Xem trước Jesus Culture Encounter 2013 | Kim Walker Smith admin 10-11-2014 02145 admin 10-11-2014 06:56 AM
Xem trước Kim Walker Smith - Power And Love (Prophetic Conference) Entire Concert admin 10-11-2014 02280 admin 10-11-2014 06:51 AM
Xem trước Scarborough - Sarah Brightman admin 10-11-2014 02173 admin 10-11-2014 06:20 AM
Xem trước Holy Spirit - Kim Walker admin 10-11-2014 02310 admin 10-11-2014 06:13 AM
Xem trước 10,000 Reasons (Bless The Lord) - Kim Walker admin 10-11-2014 02428 admin 10-11-2014 06:09 AM
Xem trước Hillsong - All for Love admin 9-11-2014 02346 admin 9-11-2014 11:57 AM
Xem trước Hillsong - At the Cross - With Subtitles_Lyrics admin 9-11-2014 02268 admin 9-11-2014 11:56 AM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 6-11-2014 02369 admin 6-11-2014 08:10 AM
Xem trước HILLSONG 2 admin 6-11-2014 02282 admin 6-11-2014 08:06 AM
Xem trước HEALER - ĐẤNG CHỮA LÀNH admin 13-3-2014 02760 admin 13-3-2014 06:27 PM
Xem trước Tuyển chọn 10 bài hát quốc tế giáng sinh hay nhất thế giới admin 27-11-2013 02563 admin 27-11-2013 08:39 PM
Xem trước Những Bài Thánh Ca Làm Thay Đổi Thế Giới Full admin 24-11-2013 02718 admin 24-11-2013 07:59 PM
Xem trước Enya Silent Night admin 22-10-2013 02461 admin 22-10-2013 08:15 PM
Xem trước Beyoncé - Silent Night admin 22-10-2013 02354 admin 22-10-2013 08:13 PM
Xem trước Silent Night - Hayley Westenra (Songs of Praise The Big Sing) admin 22-10-2013 02514 admin 22-10-2013 08:10 PM
Xem trước Jackie Evancho - Silent Night admin 22-10-2013 02238 admin 22-10-2013 08:04 PM
Xem trước Who Am I admin 22-10-2013 02329 admin 22-10-2013 08:01 PM
Xem trước CELINE DION - SO THIS IS CHRISTMAS admin 22-10-2013 02330 admin 22-10-2013 07:55 PM
Xem trước Boney M. feat.Liz Mitchell "Feliz Navidad" (2009) admin 22-10-2013 02401 admin 22-10-2013 07:51 PM
Xem trước Boney M. - Little Drummer Boy (1981) admin 22-10-2013 02392 admin 22-10-2013 07:48 PM
Xem trước "SILENT NIGHT" - BONEY M admin 22-10-2013 02355 admin 22-10-2013 07:47 PM
Xem trước Mary's Boy Child / Oh My Lord - Boney M admin 22-10-2013 02311 admin 22-10-2013 07:45 PM
Xem trước Celine Dion - O Come All Ye Faithful @ Disney Parks - Christmas admin 22-10-2013 02257 admin 22-10-2013 07:38 PM
Xem trước Jackie Evancho in HD "O Holy Night" admin 21-10-2013 02263 admin 21-10-2013 09:26 PM
Xem trước Celine Dion - Oh Holy Night admin 21-10-2013 02455 admin 21-10-2013 09:23 PM
Xem trước Sứ mạng ( nhạc thánh Hàn quốc ) admin 8-8-2013 04252 admin 8-8-2013 09:16 PM
Xem trước We wait for YOU admin 8-8-2013 02406 admin 8-8-2013 09:08 PM
Xem trước Who am i - Con là ai admin 13-7-2012 04321 admin 13-7-2012 11:19 PM
Xem trước Yahweh Là Chúa Tôi - Lyrics admin 13-7-2012 03751 admin 13-7-2012 11:17 PM
Xem trước Thần Linh Của Chúa + Lyrics admin 13-7-2012 03671 admin 13-7-2012 11:16 PM
Xem trước Thương Chúa Tôi admin 13-7-2012 03377 admin 13-7-2012 11:14 PM
Xem trước Liên Khúc - Hãy Tôn Vinh Ngài - Jehoshaphat admin 13-7-2012 03927 admin 13-7-2012 11:09 PM
Xem trước Bao la tình Chúa - Hiền Thục admin 13-7-2012 03591 admin 13-7-2012 11:05 PM
Xem trước Tình Chúa Cao Vời - Phan Đình Tùng admin 13-7-2012 03661 admin 13-7-2012 11:03 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn - Issac Thái admin 13-7-2012 03457 admin 13-7-2012 11:01 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn admin 13-7-2012 03307 admin 13-7-2012 11:00 PM
Xem trước Tạ Ơn Cha - Worship admin 13-7-2012 03441 admin 13-7-2012 10:47 PM
Xem trước Lớn bấy nhiêu Ngài admin 1-7-2012 03556 admin 1-7-2012 08:22 PM
Xem trước Quà yêu thương admin 1-7-2012 03393 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Lời tiên tri ứng nghiệm admin 1-7-2012 03766 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Người đã đến admin 1-7-2012 03523 admin 1-7-2012 08:19 PM
Xem trước Huyền dịu đêm thánh admin 1-7-2012 03447 admin 1-7-2012 08:18 PM
Xem trước Giất mơ nhiệm mầu admin 1-7-2012 03497 admin 1-7-2012 08:15 PM
Xem trước Ngàn Ánh Sao Đêm - Mỹ Tâm admin 24-12-2011 04371 admin 24-12-2011 08:26 PM
Xem trước Charlotte Church bridge over troubled water admin 18-11-2011 04183 admin 18-11-2011 10:22 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (2009 live) admin 18-11-2011 04013 admin 18-11-2011 10:07 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (Live) admin 18-11-2011 04010 admin 18-11-2011 10:04 PM
Xem trước My Jesus admin 18-11-2011 04066 admin 18-11-2011 10:01 PM
Xem trước Amazing Grace admin 18-11-2011 03882 admin 18-11-2011 10:00 PM
Xem trước Sissel - Pie Jesu admin 18-11-2011 03945 admin 18-11-2011 09:36 PM
Xem trước No More Night admin 13-11-2011 03910 admin 13-11-2011 09:00 PM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 5 admin 20-4-2011 05638 admin 20-4-2011 07:26 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 4 admin 20-4-2011 05005 admin 20-4-2011 07:25 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 3 admin 20-4-2011 04585 admin 20-4-2011 07:24 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 2 admin 20-4-2011 05859 admin 20-4-2011 07:23 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 1 admin 20-4-2011 06186 admin 20-4-2011 07:21 AM
Xem trước Tôi chọn Jêsus admin 7-3-2011 04083 admin 7-3-2011 09:15 AM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 09:43 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn