Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 7968|Trả lời: 0

Download - Giáo trình ISOM mp4 full - link Mediafire

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-7-2016 13:40:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Download - Giáo trình ISOM mp4 full -link Mediafire
Đã sửa lỗi không tải được ngày 11-01-2023

Đây là bộ Giáo trình ISOM đầy đủ nhất từ trước tới nay, gồm ISOM 1995, 2004 và ISOM cho Phụ Nữ, được sưu tầm nhiều năm cộng với sự giúp đỡ của nhiều người.
Bộ ISOM này được chuyển qua Mp4 với chất lượng của DVD ( 480p), giúp hình ảnh rõ hơn, bit audio là 128. File mp4 được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn!

ISOM 7

Uy quyền của kẻ tin 01
Uy quyền của kẻ tin 02Chữa lành tấm lòng 01
Điểm thực tế trong chức vụ 01
Uy quyền của kẻ tin 03 Chữa lành tấm lòng 02 Điểm thực tế trong chức vụ 02
Uy quyền của kẻ tin 04 Chữa lành tấm lòng 03 Đổi mới như chim ưng 01
Uy quyền của kẻ tin 05
Chữa lành tấm lòng 04 Đổi mới như chim ưng 02
Uy quyền của kẻ tin 06 Chữa lành tấm lòng 05 Giảng dạy năng động 01
Uy quyền của kẻ tin 07 Chữa lành tấm lòng 06 Giảng dạy năng động 02
Uy quyền của kẻ tin 08 Chữa lành tấm lòng 07 Giảng dạy năng động 03
7 lời cầu nguyện của lành tấm lòng Chữa lành tấm lòng 08 Giảng dạy năng động 04
Bảy ngọn núi 01 Cộng đồng và giới tính 01 Giảng dạy năng động 05
Bảy ngọn núi 02 Cộng đồng và giới tính 02 Làm sao để nghe tiếng Chúa 01
Bảy ngọn núi 03 Cộng đồng và giới tính 03 Làm sao để nghe tiếng Chúa 02
Bảy ngọn núi 04 Cộng đồng và giới tính 04 Làm sao để nghe tiếng Chúa 03
Bảy ngọn núi 05 Hình ảnh tạo vật mới 01 Làm sao để nghe tiếng Chúa 04
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 01 Hình ảnh tạo vật mới 02 Làm sao để nghe tiếng Chúa 05
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 02 Hình ảnh tạo vật mới 03 Làm sao để nghe tiếng Chúa 06
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 03 Hình ảnh tạo vật mới 04 Làm sao để nghe tiếng Chúa 07
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 04 Hình ảnh tạo vật mới 05 Làm sao để nghe tiếng Chúa 08
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 05 Hình ảnh tạo vật mới 06 Làm sao để nghe tiếng Chúa 09
Nền tảng tiên tri 01 Phép lạ của hôn nhân 01 Làm sao để nghe tiếng Chúa 10
Nền tảng tiên tri 02 Phép lạ của hôn nhân 02 Tấm lòng của chức vụ 01
Nền tảng tiên tri 03 Phép lạ của hôn nhân 03 Tấm lòng của chức vụ 02
Nền tảng tiên tri 04 Tôn vinh thờ phượng 01 Truyền giáo bằng phép lạ
Nền tảng tiên tri 05 Tôn vinh thờ phượng 02 Đắc thắng bản chất tội lỗi
Nền tảng tiên tri 06 Tôn vinh thờ phượng 03
Nền tảng tiên tri 07 Tôn vinh thờ phượng 04
Tôn vinh thờ phượng 05


ISOM cho Phụ Nữ Mp4

Chức vụ của Đức Thánh Linh 01 Giá trị của một người nữ 01 Sự chúc phước cho thế hệ trẻ
Chức vụ của Đức Thánh Linh 02 Giá trị của một người nữ 02 Khó khăn trong cương vị lãnh đạo
Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 01 Sự chữa lành thiên thượng 01 Thiên chức làm mẹ
Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 02 Sự chữa lành thiên thượng 02 Vai trò làm vợ Mục sư
Đắc thắng sự ngã lòng 01 Đại cương về HIV và bệnh AIDS Vượt qua đau khổ
Đắc thắng sự ngã lòng 02 Khí giới bí mật của Chúa
Đắc thắng với Chúa Phụ nữ trong sự thờ phượng


Cấp 01

Tân ước lược khảo 01 Nếp sống siêu nhiên 01 Giáo lý căn bản 01
Tân ước lược khảo 02 Nếp sống siêu nhiên 02 Giáo lý căn bản 02
Tân ước lược khảo 03 Nếp sống siêu nhiên 03 Giáo lý căn bản 03
Tân ước lược khảo 04 Nếp sống siêu nhiên 04 Giáo lý căn bản 04
Tân ước lược khảo 05 Nếp sống siêu nhiên 05 Giáo lý căn bản 05
Tân ước lược khảo 06 Nếp sống siêu nhiên 06 Giáo lý căn bản 06
Tân ước lược khảo 07 Nếp sống siêu nhiên 07 Thờ phượng 01
Tân ước lược khảo 08 Nếp sống siêu nhiên 08 Thờ phượng 02
Tân ước lược khảo 09 Nếp sống siêu nhiên 09 Thờ phượng 03
Tân ước lược khảo 10 Nếp sống siêu nhiên 10 Thờ phượng 04
Thờ phượng 05


Cấp 02

Bản chất Phúc âm 01Cựu ước lược khảo 06
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 01
Bản chất Phúc âm 02Cựu ước lược khảo 07
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 02  
Bản chất Phúc âm 03Cựu ước lược khảo 08
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 03
Bản chất Phúc âm 04 Cựu ước lược khảo 09
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 04
Bản chất Phúc âm 05Cựu ước lược khảo 10
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 05
Cựu ước lược khảo 01Chức vụ giúp đỡ 01Quyền năng của sự cầu nguyện 01
Cựu ước lược khảo 02
Chức vụ giúp đỡ 02
Quyền năng của sự cầu nguyện 02
Cựu ước lược khảo 03
Chức vụ giúp đỡ 03
Quyền năng của sự cầu nguyện 03
Cựu ước lược khảo 04
Chức vụ giúp đỡ 04
Quyền năng của sự cầu nguyện 04
Cựu ước lược khảo 05
Chức vụ giúp đỡ 05
Quyền năng của sự cầu nguyện 05


Cấp 03

Gây dựng Hội thánh mới 01
Giảng Tin lành trong quyền năng 01Nền tảng huấn luyện Hội thánh 01
Gây dựng Hội thánh mới 02
Giảng Tin lành trong quyền năng 02 Nền tảng huấn luyện Hội thánh 02
Gây dựng Hội thánh mới 03
Giảng Tin lành trong quyền năng 03 Nền tảng huấn luyện Hội thánh 03
Gây dựng Hội thánh mới 04
Giảng Tin lành trong quyền năng 04 Tính chính trực của người lãnh đạo 01
Gây dựng Hội thánh mới 05
Giảng Tin lành trong quyền năng 05 Tính chính trực của người lãnh đạo 02
Gia tăng mục vụ
Khải tượng của người lãnh đạo 01 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 01
Nhóm tế bào 01 Khải tượng của người lãnh đạo 02 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 02
Nhóm tế bào 02 Khải tượng của người lãnh đạo 03 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 03
Nhóm tế bào 03 Khải tượng của người lãnh đạo 04 Làm thể nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 04
Nhóm tế bào 04 Khải tượng của người lãnh đạo 05 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 05
Nhom te bao 05 Khai tuong cua nguoi lanh dao 06


Cấp 04

Cá nhân chứng đạo 01Lối suy nghĩ đồng vắng 05Trận chiến thuộc linh 03
Cá nhân chứng đạo 02Lối suy nghĩ đồng vắng 06Trận chiến thuộc linh 04
Cá nhân chứng đạo 03Lối suy nghĩ đồng vắng 07Trận chiến thuộc linh 05
Cá nhân chứng đạo 04Phát huy người lãnh đạo 01Truyền giáo và mùa gặt 01
Cá nhân chứng đạo 05Phát huy người lãnh đạo 02Truyền giáo và mùa gặt 02
Cạm bẫy Sa-tan 01Phát huy người lãnh đạo 03Truyền giáo và mùa gặt 03
Cạm bẫy Sa-tan 02Phát huy người lãnh đạo 04Truyền giáo và mùa gặt 04
Học thuộc lòng Kinh thánh 01Phát huy người lãnh đạo 05Truyền giáo và mùa gặt 05
Học thuộc lòng Kinh thánh 02Sự hòa giải 01Truyền giáo và mùa gặt 06
Học thuộc lòng Kinh thánh 03Sự hòa giải 02Truyền giáo và mùa gặt 07
Lối suy nghĩ đồng vắng 01Sự hòa giải 03Truyền giáo và mùa gặt 08
Lối suy nghĩ đồng vắng 02Sự hòa giải 04Truyền giáo và mùa gặt 09
Lối suy nghĩ đồng vắng 03Trận chiến thuộc linh 01Truyền giáo và mùa gặt 10
Lối suy nghĩ đồng vắng 04Trận chiến thuộc linh 02Cấp 05
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 01Làm chứng cho thế hệ trẻ 03
Liên kết với Đấng Christ 07
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 02Làm chứng cho thế hệ trẻ 04Mục vụ cho tuổi trẻ 01
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 03Làm chứng cho thế hệ trẻ 05Mục vụ cho tuổi trẻ 02
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 04Làm chứng cho thế hệ trẻ 06Mục vụ cho tuổi trẻ 03
Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 05Làm chứng cho thế hệ trẻ 07Mục vụ cho tuổi trẻ 04
Điều hành cho tương lai 01Liên kết với Đấng Christ 01Sống để ban cho 01
Điều hành cho tương lai 02Liên kết với Đấng Christ 02Sống để ban cho 02
Điều hành cho tương lai 03Liên kết với Đấng Christ 03Sống để ban cho 03
Điều hành cho tương lai 04Liên kết với Đấng Christ 04Sống để ban cho 04
Làm chứng cho thế hệ trẻ 01Liên kết với Đấng Christ 05Sống để ban cho 05
Làm chứng cho thế hệ trẻ 02Liên kết với Đấng Christ 06


...Do hết dung lượng lưu trữ trên hosting, nên không thể upload tiếp các phần còn lại của Bộ Giáo Trình ISOM, xin anh chị em cầu nguyện xin Chúa mở đường mua hosting mới, sớm hoàn thành bộ ISOM Mp4. Xin cám ơn!


Lời cảm ơn:

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

AdminBạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 19-5-2024 06:39 PM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách