Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 9866|Trả lời: 0

Download Trọn Bộ ISOM mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-8-2016 23:28:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Download Giáo trình ISOM - Mp3

Dưới đây là Bộ ISOM 1995, 2004 và ISOM cho Phụ Nữ, tương đối đầy đủ nhất từ trước tới nay. Bộ ISOM mp3 nầy được lưu trữ ở máy chủ mạnh, tốc độ cao, quí khách có thể download tùy thích. Nếu có file nào lỗi không tải được, xin vui lòng gửi vài dòng thông báo để kịp thời sửa chữa. Cảm ơn Chúa nhơn từ của chúng ta. Đừng quên chia sẻ lại để mọi người vào tải về nhé. Thanks!

Ghi chú:
Đã sửa lỗi khó tải file ngày  11- 06 - 2023

ISOM mp3 - Cấp 1

1 Nền tảng đức tin06 Đời sống siêu nhiên07 Tân ước lược khảo
2 Nền tảng đức tin07 Đời sống siêu nhiên08 Tân ước lược khảo
3 Nền tảng đức tin08 Đời sống siêu nhiên09 Tân ước lược khảo
4 Nền tảng đức tin09 Đời sống siêu nhiên10 Tân ước lược khảo
5 Nền tảng đức tin10 Đời sống siêu nhiên1 Ngợi khen thờ phượng
6 NNền tảng đức tin01 Tân ước lược khảo2 Ngợi khen thờ phượng
01 Đời sống siêu nhiên02 Tân ước lược khảo3 Ngợi khen thờ phượng
02 Đời sống siêu nhiên03 Tân ước lược khảo4 Ngợi khen thờ phượng
03 Đời sống siêu nhiên04 Tân ước lược khảo5 Ngợi khen thờ phượng
04 Đời sống siêu nhiên05 Tân ước lược khảo1 Sự kính sợ Chúa
05 Đời sống siêu nhiên06 Tân ước lược khảo


ISOM mp3 - Cấp 2
1 Quyền năng của sự cầu nguyện03 Cựu ước lược khảo5 Bản chất phúc âm
2 Quyền năng của sự cầu nguyện04 Cựu ước lược khảo1 Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay
3 Quyền năng của sự cầu nguyện05 Cựu ước lược khảo2 Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay
4 Quyền năng của sự cầu nguyện06 Cựu ước lược khảo3 Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay
5 Quyền năng của sự cầu nguyện07 Cựu ước lược khảo4 Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay
1 Chức vụ giúp đỡ08 Cựu ước lược khảo5 Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay
2 Chức vụ giúp đỡ09 Cựu ước lược khảo 01 Bảy ngọn núi
3 Chức vụ giúp đỡ10 Cựu ước lược khảo 02 Bảy ngọn núi
4 Chức vụ giúp đỡ1 Bản chất phúc âm03 Bảy ngọn núi
5 Chức vụ giúp đỡ2 Bản chất phúc âm04 Bảy ngọn núi
01 Cựu ước lược khảo3 Bản chất phúc âm 05 Bảy ngọn núi
02 Cựu ước lược khảo4 Bản chất phúc âm


ISOM mp3 - Cấp 3
1 Truyền giảng phúc âm trong quyền năng5 Được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh2 Gây dựng Hội thánh mới
2 Truyền giảng phúc âm trong quyền năng 1 Nền tảng huấn luyện Hội thánh 3 Gây dựng Hội thánh mới
3 Truyền giảng phúc âm trong quyền năng 2 Nền tảng huấn luyện Hội thánh 4 Gây dựng Hội thánh mới
4 Truyền giảng phúc âm trong quyền năng 3 Nền tảng huấn luyện Hội thánh 5 Gây dựng Hội thánh mới
5 Truyền giảng phúc âm trong quyền năng 1 Khải tượng của người lãnh đạo 1 Nhóm tế bào
1 Tính chính trực của người lãnh đạo 2 Khải tượng của người lãnh đạo 2 Nhóm tế bào
2 Tính chính trực của người lãnh đạo 3 Khải tượng của người lãnh đạo 3 Nhóm tế bào
1 Được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh 4 Khải tượng của người lãnh đạo 4 Nhóm tế bào
2 Được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh 5 Khải tượng của người lãnh đạo 5 Nhóm tế bào
3 Được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh 1 Huy động để nâng cấp
4 Được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh 1 Gây dựng Hội thánh mớiISOM mp3 - Cấp 4
1 Lối suy nghĩ đồng vắng3 Sự phục hòa10 Truyền giáo cá nhân
2 Lối suy nghĩ đồng vắng4 Sự phục hòa1 Uy quyền và sự tha thứ
3 Lối suy nghĩ đồng vắng1 Ghi nhớ Kinh thánh2 Uy quyền và sự tha thứ
4 Lối suy nghĩ đồng vắng2 Ghi nhớ Kinh thánh1 Cuộc chiến thuộc linh
5 Lối suy nghĩ đồng vắng3 Ghi nhớ Kinh thánh2 Cuộc chiến thuộc linh
6 Lối suy nghĩ đồng vắng 1 Truyền giáo cá nhân3 Cuộc chiến thuộc linh
7 Lối suy nghĩ đồng vắng 2 Truyền giáo cá nhân4 Cuộc chiến thuộc linh
1 Phát triển người lãnh đạo 3 Truyền giáo cá nhân5 Cuộc chiến thuộc linh
2 Phát triển người lãnh đạo 4 Truyền giáo cá nhân
3 Phát triển người lãnh đạo 5 Truyền giáo cá nhân
4 Phát triển người lãnh đạo6 Truyền giáo cá nhân
5 Phát triển người lãnh đạo7 Truyền giáo cá nhân
1 Sự phục hòa8 Truyền giáo cá nhân
2 Sự phục hòa9 Truyền giáo cá nhânISOM mp3 - Cấp 5
1 Nối kết với Đấng Christ 5 Sống để ban cho6 Làm chứng cho thế hệ trẻ
2 Nối kết với Đấng Christ 1 Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh7 Làm chứng cho thế hệ trẻ
3 Nối kết với Đấng Christ 2 Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 1 Điều hành cho tương lai
4 Nối kết với Đấng Christ 3 Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 2 Điều hành cho tương lai
5 Nối kết với Đấng Christ 4 Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 3 Điều hành cho tương lai
6 Nối kết với Đấng Christ 5 Chức vụ trưởng lão theo Kinh thánh 4 Điều hành cho tương lai
7 Nối kết với Đấng Christ 1 Làm chứng cho thế hệ trẻ 1 Mục vụ cho tuổi trẻ
1 Sống để ban cho 2 Làm chứng cho thế hệ trẻ 2 Mục vụ cho tuổi trẻ
2 Sống để ban cho 3 Làm chứng cho thế hệ trẻ 3 Mục vụ cho tuổi trẻ
3 Sống để ban cho 4 Làm chứng cho thế hệ trẻ 4 Mục vụ cho tuổi trẻ
4 Sống để ban cho 5 Làm chứng cho thế hệ trẻ


CL
CL01.01  Bon Chia Khoa CL03.3 Nhung Nguyen Tac Thong Giai Giac Mo 2
CL01.02 Boi Canh Van Hoa CL03.4 Nhung Nguyen Tac Thong Giai Giac Mo 3
CL01.03 Su Mat Thiet Thuoc Linh CL03.5  Nhung Nguyen Tac Thong Giai Giac Mo 4
CL01.04  Nhan Biet Tieng Chua CL03.6  Nhung Quy Luat Thong Giai
CL01.05  Lam Sao De Day Lui Than Tuong CL04.1  Su Day Do Duoc Thanh Linh Xuc Dau La Gi
CL01.06 Hay Yen Lang CL04.2 Vai Tro Cua Tam Tri Trong Viec Hoc Tap
CL01.07 Tim Kiem Khai Tuong CL04.3 Vai Tro Cua Tam Long Trong Viec Hoc Tap
CL01.08 Lam The Nao De Khoi Phuc CL04.4  hung Goi Y Thuc Tien Cho Su Day Do Duoc Xuc Dau
CL01.09 Nhat Ky Hai Chieu CL05 L am The Nao De Xay Dung Mot Doi Thanh Cong
CL01.10 Mot Nut Van- Kinh Nghiem Den Tam CL06.1  Ban Da Bat Dau Voi Thanh Linh
CL02.1 Nhan Biet Mot Tam Long Duoc Chua Lanh CL06.2 Le That 1 va 2 Song Voi Ban Tinh Sieu Nhien
CL02.2 Ngon Ngu Cua Tam Long CL06.3 Le That 3 va 4 Song Voi Ban Tinh Sieu Nhien
CL02.3  Be Gay Toi Loi Va Su Rua Sa Dong Ho
CL03.1 Tam Quan Trong Cua Nhung Giac Mo
CL03.2 Nhung Nguyen Tac Thong Giai Giac Mo 1


F
F1.1  Đắc thắng bản chất tội lỗi F5.3 Giảng dạy năng độngF6.9 Nền tảng tiên tri
F2.1 Tấm lòng của chức vụ F5.4 Giảng dạy năng động F7.1 Điểm thực tế trong chức vụ
F2.2 Tấm lòng của chức vụ F5.5 Giảng dạy năng độngF7.2 Điểm thực tế trong chức vụ
F3.1  Đổi mới như chim ưng F6.1 Nền tảng tiên triF7.3 Điểm thực tế trong chức vụ
F3.2 Đổi mới như chim ưng F6.2 Nền tảng tiên tri F7.4 Điểm thực tế trong chức vụ
F4.1 Cộng đồng và giới tính F6.3 Nền tảng tiên tri F8.1 Nghe tiếng Chúa
F4.2 Cộng đồng và giới tính F6.4 Nền tảng tiên triF8.2 Nghe tiếng Chúa

F4.3 Cộng đồng và giới tính F6.5 Nền tảng tiên tri F8.3 Nghe tiếng Chúa
F4.4 Cộng đồng và giới tính F6.6 Nền tảng tiên tri F8.4 Nghe tiếng Chúa
F5.1 Giảng dạy năng độngF6.7 Nền tảng tiên tri
F5.2 Giảng dạy năng động F6.8 Nền tảng tiên tri


W - ISOM cho Phụ nữ


01-Thiên chức làm mẹ01-Chức vụ của Đức Thánh Linh 01-Chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình bạn
02-Thiên chức làm mẹ02-Chức vụ của Đức Thánh Linh 02-Chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình bạn
03-Thiên chức làm mẹ03-Chức vụ của Đức Thánh Linh 03-Chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình bạn
04-Thiên chức làm mẹ04-Chức vụ của Đức Thánh Linh 04-Chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình bạn
01-Đại cương về HIV05-Chức vụ của Đức Thánh Linh 01-Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo
02-Đại cương về HIV 01-Đắc thắng sự ngã lòng 02-Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo
01-Vượt qua đau khổ 02-Đắc thắng sự ngã lòng 03-Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo
02-Vượt qua đau khổ 03-Đắc thắng sự ngã lòng 04-Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo
03-Vượt qua đau khổ 04- Đắc thắng sự ngã lòng 01-Phụ nữ trong sự thờ phượng
04-Vượt qua đau khổ 05- Đắc thắng sự ngã lòng 02-Phụ nữ trong sự thờ phượng
01-Đắc thắng với Chúa 06- Đắc thắng sự ngã lòng 03-Phụ nữ trong sự thờ phượng
02-Đắc thắng với Chúa 01-Khí giới bí mật của Chúa 04-Phụ nữ trong sự thờ phượng
03-Đắc thắng với Chúa 02-Khí giới bí mật của Chúa 01-Sự chữa lành thiên thượng
04-Đắc thắng với Chúa 03-Khí giới bí mật của Chúa 02-Sự chữa lành thiên thượng
01-Giá trị của một người nữ 01-Vai trò làm vợ Mục sư 03-Sự chữa lành thiên thượng
02-Giá trị của một người nữ 02-Vai trò làm vợ Mục sư 04-Sự chữa lành thiên thượng
03-Giá trị của một người nữ 03-Vai trò làm vợ Mục sư 05-Sự chữa lành thiên thượng
04-Giá trị của một người nữ 01-Sự chúc phước cho thế hệ 06-Sự chữa lành thiên thượng
05-Giá trị của một người nữ 02-Sự chúc phước cho thế hệ 04-Sự chúc phước cho thế hệ
06-Giá trị của một người nữ 03-Sự chúc phước cho thế hệ
Lời cảm ơn:

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

Admin Votongvt


Download giao trinh isom mp3, isom, isom 1995, isom 2004, isom cho phu nuDownload Trọn Bộ ISOM mp3

Download Trọn Bộ ISOM mp3
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 21-4-2024 07:47 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách