† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 13016|Trả lời: 0

Tải Giáo Trình ISOM - Mp4

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-4-2011 08:02:09 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Download - Giáo trình ISOM mp4 full

Đây là bộ Giáo trình ISOM đầy đủ nhất từ trước tới nay, gồm ISOM 1995, 2004 và ISOM cho Phụ Nữ, được sưu tầm nhiều năm cộng với sự giúp đỡ của nhiều người.
Bộ ISOM này được chuyển qua Mp4 với chất lượng của DVD ( 480p), giúp hình ảnh rõ hơn, bit audio là 128. File mp4 được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn!

ISOM 7

Uy quyền của kẻ tin 01
Uy quyền của kẻ tin 02Chữa lành tấm lòng 01
Điểm thực tế trong chức vụ 01
Uy quyền của kẻ tin 03 Chữa lành tấm lòng 02 Điểm thực tế trong chức vụ 02
Uy quyền của kẻ tin 04 Chữa lành tấm lòng 03 Đổi mới như chim ưng 01
Uy quyền của kẻ tin 05
Chữa lành tấm lòng 04 Đổi mới như chim ưng 02
Uy quyền của kẻ tin 06 Chữa lành tấm lòng 05 Giảng dạy năng động 01
Uy quyền của kẻ tin 07 Chữa lành tấm lòng 06 Giảng dạy năng động 02
Uy quyền của kẻ tin 08 Chữa lành tấm lòng 07 Giảng dạy năng động 03
Bảy lời cầu nguyện của lành tấm lòng Chữa lành tấm lòng 08 Giảng dạy năng động 04
Bảy ngọn núi 01 Cộng đồng và giới tính 01 Giảng dạy năng động 05
Bảy ngọn núi 02 Cộng đồng và giới tính 02 Làm sao để nghe tiếng Chúa 01
Bảy ngọn núi 03 Cộng đồng và giới tính 03 Làm sao để nghe tiếng Chúa 02
Bảy ngọn núi 04 Cộng đồng và giới tính 04 Làm sao để nghe tiếng Chúa 03
Bảy ngọn núi 05 Hình ảnh tạo vật mới 01 Làm sao để nghe tiếng Chúa 04
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 01 Hình ảnh tạo vật mới 02 Làm sao để nghe tiếng Chúa 05
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 02 Hình ảnh tạo vật mới 03 Làm sao để nghe tiếng Chúa 06
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 03 Hình ảnh tạo vật mới 04 Làm sao để nghe tiếng Chúa 07
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 04 Hình ảnh tạo vật mới 05 Làm sao để nghe tiếng Chúa 08
Lời cầu nguyện đem thiên đàng đến thế gian 05 Hình ảnh tạo vật mới 06 Làm sao để nghe tiếng Chúa 09
Nền tảng tiên tri 01 Phép lạ của hôn nhân 01 Làm sao để nghe tiếng Chúa 10
Nền tảng tiên tri 02 Phép lạ của hôn nhân 02 Tấm lòng của chức vụ 01
Nền tảng tiên tri 03 Phép lạ của hôn nhân 03 Tấm lòng của chức vụ 02
Nền tảng tiên tri 04 Tôn vinh thờ phượng 01 Truyền giáo bằng phép lạ
Nền tảng tiên tri 05 Tôn vinh thờ phượng 02 Đắc thắng bản chất tội lỗi
Nền tảng tiên tri 06 Tôn vinh thờ phượng 03
Nền tảng tiên tri 07 Tôn vinh thờ phượng 04
Tôn vinh thờ phượng 05


ISOM cho Phụ Nữ
Đắc thắng với Chúa 01 Sự chữa lành thiên thượng 02 Vượt qua đau khổ 04
Đắc thắng với Chúa 02 Sự chữa lành thiên thượng 03 Chức vụ của Đức Thánh Linh 01
Giá trị của một người nữ 01Sự chữa lành thiên thượng 04Chúc vụ của Đức Thánh Linh 02
Giá trị của một người nữ 02 Sự chữa lành thiên thượng 05Chức vụ của Đức Thánh Linh 03
Giá trị của một người nữ 03Sự chữa lành thiên thượng 06 Chúc vụ của Đức Thánh Linh 04
Giá trị của một người nữ 04 Sự chúc phước cho thế hệ trẻ 01Chúc vụ của Đức Thánh Linh 05
Giá trị của một người nữ 05Sự chúc phước cho thế hệ trẻ 02Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 01
Giá trị của một người nữ 06Sự chúc phước cho thế hệ trẻ 03Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 02
Khí giới bí mật của Chúa 01 Sự chúc phước cho thế hệ trẻ 04Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 03
Khí giới bí mật của Chúa 02Thiên chức làm mẹ 01Chương trình của Chúa cho gia đình bạn 04
Khí giới bí mật của Chúa 03 Thiên chức làm mẹ 02Đắc thắng sự ngã lòng 01
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 01 Thiên chức làm mẹ 03Đắc thắng sự ngã lòng 02
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 02Thiên chức làm mẹ 04Đắc thắng sự ngã lòng 03
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 03Thiên chức làm mẹ 05Đắc thắng sự ngã lòng 04
Khó khăn trong cương vị lãnh đạo 04Vai trò làm vợ Mục sư 01Đắc thắng sư ngã lòng05
Phụ nữ trong sự thờ phượng 01vai trò làm vợ Mục sư 02Đắc thắng sự ngã lòng 06
Phụ nữ trong sư thờ phượng 02 Vai trò làm vợ Mục sư 03Đại cương về HIV và bệnh AIDS 01
Phụ nữ trong sự thờ phượng 03Vượt qua đau khổ 01Đại cương về HIV và bệnh AIDS 02
Phụ nữ trong sự thờ phượng 04 Vượt qua đau khổ 02Đắc thắng với Chúa 03
Sự chữa lành thiên thượng 01Vượt qua đau khổ 03Đắc thắng với Chúa 04


Cấp 01

Tân ước lược khảo 01 Nếp sống siêu nhiên 01 Giáo lý căn bản 01
Tân ước lược khảo 02 Nếp sống siêu nhiên 02 Giáo lý căn bản 02
Tân ước lược khảo 03 Nếp sống siêu nhiên 03 Giáo lý căn bản 03
Tân ước lược khảo 04 Nếp sống siêu nhiên 04 Giáo lý căn bản 04
Tân ước lược khảo 05 Nếp sống siêu nhiên 05 Giáo lý căn bản 05
Tân ước lược khảo 06 Nếp sống siêu nhiên 06 Giáo lý căn bản 06
Tân ước lược khảo 07 Nếp sống siêu nhiên 07 Thờ phượng 01
Tân ước lược khảo 08 Nếp sống siêu nhiên 08 Thờ phượng 02
Tân ước lược khảo 09 Nếp sống siêu nhiên 09 Thờ phượng 03
Tân ước lược khảo 10 Nếp sống siêu nhiên 10 Thờ phượng 04
Thờ phượng 05


Cấp 02

Bản chất Phúc âm 01Cựu ước lược khảo 06
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 01
Bản chất Phúc âm 02Cựu ước lược khảo 07
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 02  
Bản chất Phúc âm 03Cựu ước lược khảo 08
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 03
Bản chất Phúc âm 04 Cựu ước lược khảo 09
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 04
Bản chất Phúc âm 05Cựu ước lược khảo 10
Jêsus Đấng chữa lành hôm nay 05
Cựu ước lược khảo 01Chức vụ giúp đỡ 01Quyền năng của sự cầu nguyện 01
Cựu ước lược khảo 02
Chức vụ giúp đỡ 02
Quyền năng của sự cầu nguyện 02
Cựu ước lược khảo 03
Chức vụ giúp đỡ 03
Quyền năng của sự cầu nguyện 03
Cựu ước lược khảo 04
Chức vụ giúp đỡ 04
Quyền năng của sự cầu nguyện 04
Cựu ước lược khảo 05
Chức vụ giúp đỡ 05
Quyền năng của sự cầu nguyện 05


Cấp 03

Gây dựng Hội thánh mới 01
Giảng Tin lành trong quyền năng 01Nền tảng huấn luyện Hội thánh 01
Gây dựng Hội thánh mới 02
Giảng Tin lành trong quyền năng 02 Nền tảng huấn luyện Hội thánh 02
Gây dựng Hội thánh mới 03
Giảng Tin lành trong quyền năng 03 Nền tảng huấn luyện Hội thánh 03
Gây dựng Hội thánh mới 04
Giảng Tin lành trong quyền năng 04 Tính chính trực của người lãnh đạo 01
Gây dựng Hội thánh mới 05
Giảng Tin lành trong quyền năng 05 Tính chính trực của người lãnh đạo 02
Gia tăng mục vụ
Khải tượng của người lãnh đạo 01 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 01
Nhóm tế bào 01 Khải tượng của người lãnh đạo 02 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 02
Nhóm tế bào02 Khải tượng của người lãnh đạo 03 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 03
Nhóm tế bào 03 Khải tượng của người lãnh đạo 04 Làm thể nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 04
Nhóm tế bào 04 Khải tượng của người lãnh đạo 05 Làm thế nào để được Đức Thánh Linh dẫn dắt 05
Nhom te bao 05 Khai tuong cua nguoi lanh dao 06


Cấp 04

Ca nhan chung dao 01Loi suy nghi dong vang 05Tran chien thuoc linh 03
Ca nhan chung dao 02Loi suy nghi dong vang 06Tran chien thuoc linh 04
Ca nhan chung dao 03Loi suy nghi dong vang 07Tran chien thuoc linh 05
Ca nhan chung dao 04Phat huy nguoi lanh dao 01Truyen giao va mua gat 01
Ca nhan chung dao 05Phat huy nguoi lanh dao 02Truyen giao va mua gat 02
Cam bay Sa-tan 01Phat huy nguoi lanh dao 03Truyen giao va mua gat 03
Cam bay Sa-tan 02Phat huy nguoi lanh dao 04 Truyen giao va mua gat 04
Hoc thuoc long Kinh thanh 01Phat huy nguoi lanh dao 05Truyen giao va mua gat 05
Hoc thuoc long Kinh thanh 02Su hoa giai 01Truyen giao va mua gat 06
Hoc thuoc long Kinh thanh 03Su hoa giai 02Truyen giao va mua gat 07
Loi suy nghi dong vang 01Su hoa giai 03Truyen giao va mua gat 08
Loi suy nghi dong vang 02Su hoa giai 04Truyen giao va mua gat 09
Loi suy nghi dong vang 03Tran chien thuoc linh 01Truyen giao va mua gat 10
Loi suy nghi dong vang 04Tran chien thuoc linh 02Cấp 05
Chuc vu truong lao theo Kinh thanh 01Lam chung cho the he tre 03
Lien ket voi Dang Christ 07
Chuc vu truong lao theo Kinh thanh 02Lam chung cho the he tre 04Muc vu cho tuoi tre 01
Chuc vu truong lao theo Kinh thanh 03Lam chung cho the he tre 05Muc vu cho tuoi tre 02
Chuc vu truong lao theo Kinh thanh 04Lam chung cho the he tre 06Muc vu cho tuoi tre 03
Chuc vu truong lao theo Kinh thanh 05Lam chung cho the he tre 07Muc vu cho tuoi tre 04
Dieu hanh cho tuong lai 01Lien ket voi Dang Christ 01Song de ban cho 01
Dieu hanh cho tuong lai 02 Lien ket voi Dang Christ 02Song de ban cho 02
Dieu hanh cho tuong lai 03Lien ket voi Dang Christ 03Song de ban cho 03
Dieu hanh cho tuong lai 04Lien ket voi Dang Christ 04Song de ban cho 04
Lam chung cho the he tre 01Lien ket voi Dang Christ 05Song de ban cho 05
Lam chung cho the he tre 02Lien ket voi Dang Christ 06


...Do hết dung lượng lưu trữ trên hosting, nên không thể upload tiếp các phần còn lại của Bộ Giáo Trình ISOM, xin anh chị em cầu nguyện xin Chúa mở đường mua hosting mới, sớm hoàn thành bộ ISOM Mp4. Xin cám ơn!


Lời cảm ơn:

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

Admin


Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 1-10-2022 01:01 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách