† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3214|Trả lời: 0

Cây Gậy - MỖI HỘI THÁNH TƯ GIA LÀ MỘT CĂN CỨ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-8-2011 08:33:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
Bài của Leo Harris

Chương 11:
MỖI HỘI THÁNH TƯ GIA LÀ MỘT CĂN CỨ CHO SỰ TRUYỀN GIÁO

A. HỘI THÁNH TÂN ƯỚC
Theo khuôn mẫu Tân Ước, các Hội Thánh tư gia nên:
• Có tài chánh do các chi thể dâng hiến.
• Do các trưởng lão quản trị.
• Do các chấp sự được chỉ định phụng sự. Họ phải có nhiệm vụ truyền giáo và truyền bá phúc âm. Nếu tin lành được rao truyền có hiệu quả cho mọi người xung quanh,thì mỗi Hội Thánh tư gia phải trở thành một căn cứ cho các hoạt động truyềngiáo. Đây là khuôn mẫu trong Hội Thánh Tân Ước đầu tiên.

1. Hội Thánh ở Giêrusalem
Bảy đoạn đầu trong sách Công-vụ mô tả các hoạt động của Hội Thánh đầu tiên tại Giêrusalem.
Dường như sau sự tuôn đổ của Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ tuần, Hội Thánh đã mấtnhiều năm để huấn luyện và trang bị chức vụ hầu việc cho các tân tín hữu. Sau đóHội Thánh bắt đầu yên nghỉ trong sự an ủi thuộc linh và quên lời dạy dỗ củaChúa Jesus.
Chúa Jesus phán “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽnhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất ” Cong Cv 1:8
Sự làm chứng phải được bắt đầu ở Giêrusalem (quê hương của bạn), sau đó là đếnnhững vùng lân cận (xứ Giuđê) và rồi đến những điểm xa hơn để rồi đến tận cùngtrái đất.
2. Sự Bắt Bớ Tạo Nên Sự Truyền Giáo
Khi Hội Thánh Giêrusalem không làm theo lời ủy thác này, Chúa đã cho phép sự bắt bớ xảy ra để họ bị tan lạc. Chỉ đến lúc đó tin lành mới được đem đến những nơikhác.
Công-vụ đoạn 8 đã kể lại câu chuyện này. Trong số những người bị sự bắt bớ làmtản lạc là Philíp. Ông đã đi xuống Samari và rao giảng về Đấng Christ cho dân ởđây. Một cuộc phục hưng lạ lùng đã xảy ra.
Trong đoạn 9 chúng ta thấy có các tín đồ ở Đamách và trong câu 31, chúng ta thấycó “các Hội Thánh trong cả xứ Giuđê, xứ Galilê và xứ Samari ”.
Đến Cong_11_19]11:19, chúng ta thấy “Những người bị tản lạc bởisự bắt bớ xảy đến về dịp Êtiên, bèn đi đến xứ Phênixi, đảo Chíprơ và thành Antiốt,chỉ giảng đạo cho người Giuđa thôi ”.
3. Hội Thánh Ở Antiốt
Tất cả các trung tâm Cơ đốc mới mẻ này đều là sản phẩm của hoạt động truyền giáocủa Hội Thánh Giêrusalem. Tuy nhiên trong Công-vụ đoạn 13, một trong những HộiThánh mới này đã phát triển thành “một căn cứ hoạt động” khác. Đó là Hội Thánh ở Antiốt.
Trong suốt thời gian kiêng ăn cầu nguyện ở Antiốt, Thánh Linh đã xác quyết sựkêu gọi cho Phaolô và Banaba để thực hiện cuộc hành trình truyền giáo đến nhữngnơi xa. Tại Antiốt, họ đã đặt tay trên hai sứ đồ này rồi sai đi.
Đoạn 13, 14 mô tả về cuộc hành trình của Phaolô và Banaba. Sau khi họ đã đi đượckhoảng hai năm, Kinh Thánh chép:
“Từ nơi đó, hai người chạy buồm về Antiốt, là chỗ mình đã ra đi, được giao phócho ân điển của Đức Chúa Trời, để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai ngườivừa đến nơi, nhóm họp Hội Thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậymình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thể nào. Hai người ở tại đólâu ngày với các sứ đồ ” Cong_14_26 14:26-28
Hội Thánh tại Giêrusalem luôn được xem là trung tâm ban đầu mà từ đó tin lành đượcrao ra. Nhưng ở đây Hội Thánh tại Antiốt đã bảo trợ cho công việc truyền giáovà trở thành một căn cứ cho các hoạt động truyền giáo.
Đúng ra là Phaolô, Banaba và các anh em khác có đến Giêrusalem, để dự hội nghịcác sứ đồ và trưởng lão (Công-vụ 15). Hội nghị này được hình thành để đưa ra nhữnggiáo lý căn bản. Tuy nhiên bức tranh trong sách Công-vụ là một trong nhữngthành phố và Hội Thánh tư gia địa phương tự trị quan tâm đến việc truyền giáo.
Ở Antiốt, năm chức vụ được vận hành dưới quyền làm đầu của Chúa Jesus Christ. Họhoạt động trong quyền năng của Thánh Linh và bảo trợ cho công cuộc truyền giáocủa họ.
4. Sự Nhận Thức Về Chức Vụ Ân Tứ
Mỗi Hội Thánh tư gia hoạt động dưới sự giám sát của các trưởng lão tại đó, nhưngtất cả mọi người đều nhận thức đầy đủ về các chức vụ ân tứ mà Đức Chúa Trời đãban cho để lãnh đạo, hướng dẫn và thúc giục họ.
Trong sách Công-vụ, các chức vụ sứ đồ đã hoạt động trong nhiều năm từ một trungtâm. Chúng ta thấy Phaolô đã ở Antiốt “cả năm” trước khi các cuộc hành trìnhtruyền giáo của ông được mô tả trong Công-vụ đoạn 13 và 14.
Từ cuộc hành trình truyền giáo trở về, ông đã ở lại Antiốt “lâu ngày với cácmôn đồ ”.
Phaolô ở lại Côrintô 18 tháng Cong Cv 18:11. Ôngđã ở liên tục ba năm tại Êphêsô Cong_20_17]20:17, Cong_20_31]31.
Do đó chúng ta thấy chức vụ sứ đồ của Phaolô đã được sử dụng trong các HộiThánh, tại những thành phố then chốt như là những trung tâm để thi hành chức vụtrong thời gian lâu dài như thế nào.
Tuy nhiên các Hội Thánh tại các thành phố và các Hội Thánh tư gia này là nhữngcăn cứ truyền giáo tự trị để truyền bá tin lành.
5. Khuôn Mẫu Cho Ngày Nay
Chắc chắn đây là khuôn mẫu mà Chúa đã dự định cho chúng ta noi theo. Chúng ta sẽtiếp tục theo khuôn mẫu này trải qua các thế kỷ trong thời đại Hội Thánh, qua cảlịch sử của Hội Thánh trên đất.
Nguyện Đức Chúa Trời dấy lên nhiều Hội Thánh tư gia hơn nữa để tiếp tục chươngtrình truyền giáo và chinh phục linh hồn. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là các HộiThánh tư gia này sẽ sinh ra các Hội Thánh tư gia khác.
Bằng cách này, theo luật gia tăng cấp số, không những tin lành được loan ra màcác Hội Thánh tư gia cũng được hình thành như những gia đình thuộc linh cho nhữngngười đến với Đấng Christ.
B. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GỢI Ý VỀ SỰ TRUYỀN GIÁO CHO THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA
Ở đầu phần này, chúng tôi đã khái quát một chương trình gồm năm điểm để có sựphục hưng như sau:
* Một sự khao khát sâu xa
* Một chương trình xác định
* Đội Hiệp Một
* Những ý tưởng có kỷ luật
* Chức vụ giải cứu
Tất cả những điều này đều đã được xem xét ngoại trừ điểm thứ hai.
Chương trình được xác định, hoặc các phương pháp ra đi truyền giáo của mỗi HộiThánh hoặc một nhóm các Hội Thánh, đều phải được tiến hành theo những điều kiệnvà hoàn cảnh của địa phương. Tuy nhiên đây là một vài phương tiện truyền giáo đềnghị. Ở nhiều nơi, các phương pháp này được xem là có hiệu quả và có lẽ là phùhợp với sự hướng dẫn của Thánh Linh.
1. Rao Giảng Tin Lành
Không gì có thể thay thế cho sự rao giảng được xức dầu về Lời Đức Chúa Trời. Đâylà phương pháp do Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Theo tiêu đề này,chúng tôi muốn nói đến: Sự rao giảng trong nhà, trong các Hội Thánh, các hội trường,trong các trại truyền giáo cũng như ở ngoài trời (xem ICo1Cr1:21).
2. Các Chiến Dịch Bằng Sự Viếng Thăm Của Những Nhà Truyền Giáo.
Chức vụ được xức dầu của một nhà truyền giáo có thể gây một ảnh hưởng lớn. Truyềngiáo là một phương pháp có trong Kinh Thánh để cứu người. Có những nhà truyềngiáo được Đức Chúa Trời kêu gọi mà phẩm chất của họ được chứng minh và những ngườinày đã được dùng để đem lại ích lợi lớn trong việc ra đi truyền giáo trong cácHội Thánh thành phố hoặc các Hội Thánh tư gia.
3. Các Phim Ảnh Cơ Đốc
Sự thành công của phim ảnh tùy thuộc rất nhiều vào các điều kiện khác nhau ở mỗiđịa phương. Chúa có thể dùng một phim thích hợp cho một thời điểm thích hợp tạimột nơi thích hợp. Phương pháp này nếu được sử dụng cách khôn ngoan, có thể đemnhững người mới đến các Hội Thánh tư gia và chinh phục họ bằng Tin lành.
4. Truyền Đạo Đơn
Việc in Lời của Đức Chúa Trời là một hình thức truyền giáo rất quan trọng. Nhiềutổ chức đã chứng tỏ được sức mạnh rất lớn của truyền đạo đơn.
Chúng ta phải cố trao truyền đạo đơn cho càng nhiều người càng tốt. Sử dụng phươngpháp truyền giáo này là một cơ hội lớn cho các Hội Thánh địa phương.
5. Cá Nhân Chứng Đạo
Dường như có rất nhiều người được cứu qua phương pháp chứng đạo cá nhân. Mộttrong những cách làm chứng hữu hiệu nhất của Hội Thánh tư gia là chứng đạo cánhân của những người đã kinh nghiệm được ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trờitrong đời sống của họ. Các tín đồ đều có thể thi hành chức vụ này trong công việc,trong những mối giao tiếp xã hội, ngay cả việc đi từ nhà này sang nhà khác đểlàm chứng.
6. Các Sinh Hoạt Thanh Niên
Theo báo cáo cho biết một điều khiếm khuyết trong tất cả các tội phạm tuổithành niên là chúng không kinh nghiệm đời sống Cơ đốc sống động. Đây là môi trườnglớn, là cơ hội để chinh phục những người trẻ, từ em bé nhỏ tuổi nhất đến nhữngthiếu niên lớn nhất. Trong phương pháp truyền giáo này, các Hội Thánh tư gia cómột cơ hội rất tốt.
7. Sự Quảng Bá
Đúng là phép lạ có thể làm bất cứ điều gì để quảng bá về tin lành. Vì vậy chúngta có thể dùng các phương tiện truyền thông đại chúng cách có kết quả.
Sự quảng bá bằng báo chí thường được chứng tỏ là rất hiệu quả. Các tờ bướm vàtruyền đạo đơn có thể được sử dụng đem lại lợi ích lớn. Radio và TV là hai phươngtiện có thể đem hàng ngàn người đến với tin lành.
Trong thế giới hiện đại này, Hội Thánh tại thành phố nên kiếm cách sử dụng tấtcả các phương tiện hiện đại để đến với thế hệ hiện đại này. Tin lành luôn thỏamãn tấm lòng của tất cả mọi người.
Chúng ta hãy tìm cách làm theo khuôn mẫu của Tân Ước. Chúng ta hãy chấp nhận sựthách thức của thời đại chúng ta. Chúng ta hãy dự định một “hoạt động truyềngiáo”. Chúng ta hãy chinh phục những người hư mất bằng bất cứ giá nào trước khiĐấng Christ trở lại. Chúng ta sẽ được khen thưởng bằng niềm vui mừng về sự hầuviệc Chúa và nhận lấy mão triều thiên từ tay Ngài khi Ngài trở lại.
(GHI CHÚ: Để biết thêm về CÁCH CHINH PHỤC linh hồn xin xem phần E4).
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:26 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách