† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3400|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - A. Vui hưởng mối tương giao

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:59:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

A. Vui hưởng mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.

Đời sống thuộc linh có thể được mô tả một cách lý tưởng như là 'mối tương giao mật thiết' với Đức Chúa Trời. Đây chắc chắn là một trong những mục đích chủ yếu của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc. Ngài mong muốn một thực tế thuộc linh 'hiện tại' vượt hẳn sự giải thoát khỏi địa ngục hay sự vinh hiển tương lai trong thiên đàng. Sau đây là một số ý kiến của Kinh Thánh cũng như của cá nhân liên quan đến đề tài này.
1. IGi1Ga 1:2-3 ”vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; chúng tôi lấy đều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ".
2. Để có mối thông công mật thiết với một người bạn thì cần có ba điều. Thứ nhất người bạn ấy phải có thật và hiện diện giữa chúng ta: không thể có mối thông công với một người chúng ta không biết hay ở cách xa chúng ta. Thứ hai chúng ta phải được tự do đến gần người ấy, một cách tin cậy và bạo dạn: không thể có mối thông công khi những hình thức ngăn cản chúng ta đến gần hay khi sự sợ hãi đè nặng trên linh hồn. Thứ ba phải có sự yêu thương và tin cậy lẫn nhau. Không thể có mối thông công khi tình yêu thương không có hay đã nguội lạnh. Bây giờ hãy áp dụng điều này vào chủ đề hiện tại của chúng ta. Nếu linh hồn muốn vui hưởng kinh nghiệm hiệp một và thông công với Christ thì Ngài phải là một thực tế sống động đối với lòng chúng ta, đức tin phải đem Ngài đến gần và cho chúng ta được tự do đến với Ngài và tình yêu thương phải được giữ cho nóng cháy và sống động, kẻo không thì tôn giáo của chúng ta sẽ nhanh chóng thoái hóa thành một thói quen máy móc nhàm chán, thiếu đi sự thực hữu và niềm vui mừng." (trích trong Spiritual Union and Canmunion của A.W.Pink, trang 100.
3. Thi Tv 27:4 ”Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài"
4. GiGa 14:21, 23 ”Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người".
5. GiGa 17:20-23 ”Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con"
6. KhKh 3:20 ”Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta"
7. Henry Scougal, Giáo sư thần học tại King's College, Aberdeen, qua đời năm 1678 khi mới 28 tuổi đã viết một cuốn sách có ảnh hưởng lớn mạnh tên là 'Sự sống của Chúa trong linh hồn của con người'. Trong sách này ông than rằng có quá ít người ở vào thời của ông hiểu được ý nghĩa thật của tôn giáo. Ông viết rằng có một số người thì bản chất của tôn giáo là ở những khái niệm và quan điểm chính thống trong khi một số khác thì cho là ở những nghi thức bên ngoài (tôn giáo và đạo đức), một số khác nữa thì đặt tôn giáo vào trong những tình cảm, những sự nóng cháy và sùng kính mê ly, xuất thần. Thế nhưng cốt lõi của tôn giáo không phải ở tri thức. bề ngoài hay tình cảm mà là một điều hoàn toàn khác hẳn. Điều đó là gì? 'Tôn giáo thật là sự hiệp một của linh hồn với Đức Chúa Trời, một sự dự phần thật sự về bản chất thiên thượng, chính hình ảnh của Đức Chúa Trời vẽ trên linh hồn hay nói như các sứ đồ đó là Christ thành hình trong chúng ta' (Trích trong Understanding Christ của John Stott trang 55.

Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 1-10-2022 12:46 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách