† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2602|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - MƯỜI HAI BƯỚC và SO SÁNH KINH THÁNH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:05:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

MƯỜI HAI BƯỚC và SO SÁNH KINH THÁNH

1. Chúng tôi thú nhận rằng chúng tôi bất năng với những thú nghiện ngập và những hành vi đam mê của chúng tôi, rằng cuộc sống của chúng tôi đã trở nên không thể điều khiển được.
Tôi biết rằng không điều gì tốt sống trong tôi, nghĩa là, trong bản chất đầy tội lỗi của tôi. Vì tôi muốn làm điều tốt, nhưng tôi không thể thực hiện được . (RoRm 7:18)
2. Chúng tôi đi đến chỗ tin rằng một quyền năng lớn hơn chính chúng tôi có thể phục hồi chúng tôi đến sự thánh khiết.
Vì chính là Đức Chúa Trời Đấng làm việc trong bạn để muốn và hành động theo một đích tốt của Ngài (Phi Pl 2:13).
3. Chúng tôi quyết định quay cuộc sống của chúng tôi trở lại với sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.
Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em (RoRm 12:1).
4. Chúng tôi mạnh dạn và cẩn thận tự kiểm về đạo đức
Chúng ta hãy xét và thử các đường lối mình, và trở lại với Chúa (CaAc 3:40)
5. Chúng tôi thú nhận với Đức Chúa trời, với chính chúng tôi, và với một hữu thể con người ( Human being) khác về bản chất xác thực của những sai lầm của chúng tôi.
Do đó hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa khỏi ( bệnh) (Gia Gc 5:16).
6. Chúng tôi hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khiếm khuyết của tính tình nầy.
Hãy hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời và Ngài sẽ nâng anh em lên. (4:10)
7. Chúng tôi khiêm tốn kêu cầu Ngài cất bỏ đi tất cả những khiếm khuyết của chúng tôi.
Nếu chúng ta xưng nhận tội mình, thì Ngài là thành tín, sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy thanh chúng ta khỏi cả sự không công bình. (IGi1Ga 1:9)
8. Chúng tôi lập một bản liệt kê tất cả những người mà chúng tôi đã gây tổn hại và sẳn sàng đền bù cho họ tất cả.
Hãy làm cho người khác như anh em muốn họ làm cho mình . (1:9)
9. Chúng tôi đền bù cho những người như vậy bất cứ khi nào có thể trừ khi làm như vậy sẽ gây tổn hại cho họ và những người khác.
Do đó, nếu anh em đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em của mình đã làm điều gì đó nghịch cùng mình, hãy để của lễ của anh em lại trước bàn thờ. Trước hết, hãy đi làm hòa với anh em mình; rồi mới đến dâng của lễ . (Mat Mt 5:23-24)
10. Chúng tôi tiếp tục tự kiểm bản thân và khi chúng tôi có sai trái thì lập tức thú nhận nó.
Vậy, nếu anh em nghĩ anh em đứng vững, hãy giữ kẻo ngã . (ICo1Cr 10:12)
11. Chúng tôi tìm cách qua cầu nguyện và suy nghẫm cải thiện mối tiếp xúc có ý thức với Đức Chúa Trời, chỉ cầu xin được biết ý chỉ của Ngài đối với chúng tôi và quyền năng để thực hiện ý chỉ ấy.
Nguyền xin lời của Christ ở trong anh em dư dật luôn (CoCl 3:16)
12. Có được kinh nghiệm thuộc linh qua kết quả của các bước trên, chúng tôi cố gắng mang sứ điệp nầy đến với người khác và thực hành các nguyên tắc nầy trong tất cả những sự việc của chúng tôi.
Hỡi anh em, nếu có ai mắc tội, anh em là người thuộc linh nên ôn hòa phục hồi người ấy. Nhưng hãy canh chừng chính mình kẻo anh em bị lôi cuốn chăng. (GaGl 6:1)
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:53 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách