† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2611|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - Dẫn Nhập

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:07:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

Dẫn Nhập

I. SÁCH ĐƯỢC PHÁT BÓNG CHÍN MƯƠI-NGÀY
II. BẢY BÍ QUYẾT ĐỂ BẮT ĐẦU CÔNG VỤ PHỤC HƯNG và GIỮ NÓ PHÁT TRIỂN
III. KẾ HOẠCH và TƯ LIỆU CHO CUỘC MÍT TINH
Mục tiêu của Dức dấy Phục hưng là cổ vũ tình hữu nghị và dấy lên quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta khi chúng ta tiến theo con đường đi đến phục hưng. Chúng ta được biến đổi khi chúng ta chia sẽ kinh nghiệm, sức lực, và hy vọng với nhau. Thêm vào, chúng ta ltrở nên sẳn sàng chấp nhận ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong việc giải quyết những nan đề của đời sống chúng ta.
Qua việc thực hiện các nguyên tắc, chúng ta tăng trưởng thuộc linh, và được tự do khỏi những nỗi đau, rối loạn tinh thần, và những thói quen. Sự tự do nầy tạo ra bình an, thanh thản, vui mừng, và quan trọng nhất là quan hệ cá nhân mạnh mẽ hơn với tha nhân. Và quyền năng cao cả yêu thương và tha thứ cho bản thân, Jêsus Christ.
Năm nay là năm thứ bảy của chương trình Dức dấy Phục hưng ở Hôị thánh Saddleback, Mission Viejo, California. Chương trình chẳng những đã tồn tại mà còn thật sự được ban phước và tiếp tục tăng trưởng ngoài sự mong đợi của tôi. Hơn 2.500 cá nhân can đảm đã giải quyết những nổi đau, rối loạn tinh thần và thói quen ở Hôị thánh Saddleback kể từ khi công vụ nầy bắt đầu năm1991.
Trong sáu năm qua, chúng tôi đã ướm thử một vài ý tưởng và công vụ và khái niệm mới để giúp cho công vụ phát triển. Dĩ nhiên, mọi điều mà chúng tôi đã thử đều không có kết quả, ngay từ lúc đầu tôi đã nói với lãnh đạo đội điều duy nhất mà chúng ta không thể đổi trong Dức dấy Phục hưng là lẽ thật rằng Chúa Jêsus Christ là Quyền năng Cao cả duy nhất. Ngoài ra, mọi phần của Dức dấy Phục hưng-kế hoạch, chương trình nghị sự mít tinh, thảo luận nhóm, qui luật-có thể và nên được đánh giá và thay đổi luôn luôn để cải tiến và phát triển.
Hướng dẫn của nhà lãnh đạo là tài liệu biên soạn của những gì đã làm ở Saddleback. Khi bạn đọc xong quyển sách, bạn sẽ thấy rằng trong những chương sau mọi khía cạnh của Dức dấy Phục hưng đều được giải thích tỉ mỉ, tuy nhiên, chưng dẫn nhập nầy được cung cấp để giúp bạn khởi sự. Chiến lược phát bóng chín mươi-ngày sẽ giúp bạn tổ chức công vụ Dức dấy Phục hưng của Hội thánh bạn. Bảy bí quyết sẽ cho bạn thấy thế nào mà Saddleback Dức dấy Phục hưng đã tăng trưởng từ 45 người năm 1991 đến trên 400 thành viên hôm nay. Cuối cùng, kế hoạch và tư liệu mít tinh sẽ cho một bản sơ đồ thiết kế để hoạch cho những buổi nhóm phục hưng.
I. CHIẾN LƯỢC PHÁT BÓNG CHÍN MƯƠI-NGÀY
NGÀY 1-30
1. CẦU NGUYỆN “ Cầu nguyện liên tục” (ITe1Tx 5:17)
2. Dùng thông báo trên bục giảng và phụ trương nội san thông tin cho Hội thánh về một chương trình phục hưng tập trung vào Christ sắp bắt đầu trong vòng một vài tháng. Yêu cầu những cá nhân đã có kinh nghiệm 12 bước cầu nguyện nếu Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ để trở thành một phần của công vụ mới nầy.
Hãy nhờ Thánh linh, thường thường làm đủ thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ . (Eph Ep 6:18).
3.Đọc hướng dẫn lãnh đạo và hướng dẫn người tham dự để bạn trở nên rành rẽ và thoải mái với chương trình.
Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu (Phi Pl 1:9)
4. Giao chương trình Dức dấy Phúc hưng cho đội lãnh đạo mới. ( Những người lãnh đạo mới sẽ được tuyển chọn trong vòng một tháng hoặc hai.).
NGÀY 31-60
1. Chiêu mộ và phỏng vấn những người lãnh đạo có tiềm năng.
2. Xác định buổi tối trong tuần và nơi chốn mít tinh cho chương trình Dức dấy Phục hưng.
3. Cho các nhà lãnh đạo có triển vọng đọc chương trình Dức dấy Phục hưng.
4. Kế hoạch cho các nhóm phục hưng đầu tiên. Tôi đề nghị bạn nên bắt đầu với không quá bốn nhóm: Nam nghiện rượu ( Men’s Chemically dependept), Nữ nghiện rượu ( Women’s chemically dependent), Nam nghiện cocain, Nữ nghiện cocain ( Men’s codependent, Women’s codependent).
NGÀY 61-90
1. Nhóm họp hằng tuần với đội lãnh đạo mới của bạn. Thông qua tư liệu hướng dẫn hội viên đầu tiên: Bước ra từ sự phủ nhận để đi vào An điển của Đức Chúa trời ( Stepping out of Denial into god’s groce)
2. Thông báo cho Hội thánh thời điểm xuất phát của Dức dấy Phục hưng
3. Thông tin trong nội san Hội thánh về các nhóm khác nhau và/ hoặc lập lại một bàn thông tin ở các buổi nhóm Hội thánh.
4. Thông báo trên bục giảng để nêu lên sự đồng tình ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm đối với chương trình. Điều nầy giúp cho mọi người biết rằng Hội thánh của bạn là nơi “ an toàn” để xử lý những niềm đau, rối loạn tinh thần, và các thói quen của họ.
5. Giao chương trình Dức dấy Phục hưng cho tham dự viên ít nhất ba tuần trước khi buổi nhóm đầu tiên của bạn.
6. Nhắc nhở các lãnh đạo Dức dấy Phục hưng làm chứng từ năm đến tám phút trong các buổi nhóm Hội thánh thường lệ, và nhắc nhở họ đích thân mời người khác đến dự buổi nhóm đầu tiên.
Ngài an ủi chúng ta mỗi khi chúng ta gặp phiền toái, để cho khi người khác gặp phiền toái, chúng ta cũng có thể an ủi họ cũng như Đức Chúa trời an ủi chúng ta (IICo 2Cr 1:4)
7. Thông tin cho các Cơ đốc nhân chuyên khoa địa phương và dùng nhật báo địa phương để mời công chúng đến dự chương trình
8. CẦU NGUYỆN! “ Cầu nguyện không thôi” (ITe1Tx 5:17).
CHÚ THÍCH: Tháng thứ tư của Dức dấy Phục hưng là tháng tốt nhất để cả Hội thánh bắt đầu dự loạt bài giảng trong tám tuần lễ của Mục sư Rick Warren, “ Đường đến phục hưng”.
II. BẢY BÍ QUYẾT ĐỂ BẮT ĐẦU CÔNG VỤ PHỤC HƯNG CỦA BẠN VÀ GIỮ NÓ PHÁT TRIỂN
Có bảy bí quyết để bắt đầu công vụ và giữ nó phát triển: (1) Thờ phượng, (2) huấn luyện lãnh đạo , (3) sự ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm ( Senior pastor) (4) Những sự kiện giao hảo (5) chương trình, (6) nhóm mới, và (7) vươn ra ngoài.




Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:53 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách