† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2629|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - THỜ PHƯỢNG

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:08:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

THỜ PHƯỢNG

Thờ phượng là phần trọng tâm của Dức dấy Phục hưng ngay từ buổi nhóm đầu. Mỗi tối thứ sáu chúng tôi bắt đầu thời gian nhóm chung bằng hai mươi phút ngợi khen và thờ phượng. Tôi tin rằng thời giờ thờ phượng là quan trọng vì những lý do sau:
- Thờ phượng là nguồn sức lực và sự khác nhau chính yếu giữa chương trình phục hưng quy hướng về Christ ( Christ-centered recoery program) và chương trình phục hưng thế tục ( secular recovery program).
Bấy giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê hô va, đến cùng vầng Đá của Israel (EsIs 30:29)
- Thờ phượng cho mọi người thời gian để dẹp qua một bên những bận rộn, bon chen của thế gian và tiếp xúc với Quyền năng Tối thượng chân thật, Giê su Christ. Nó cung cấp thời gian để Thánh linh đầy dẫy tất cả những người dự nhóm với sự bình an và an toàn mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho. Ơ đó sẽ có những người chịu đau khổ quá nhiều, nên họ chỉ có thể nói lên nỗi đau của mình qua lời cầu nguyện và sự thờ phượng thầm lặng.
- Thờ phượng cho chúng ta phương tiện để đi đến sự phục hưng. Tôi để nghị giữ cho các baì ca ngợi khen trổi lên, trổi lên mãi để xây dựng, thêm sức, và cổ vũ những người dự, hướng về nỗi vui mừng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bình an, và quyền năng trong sự phục hưng.
Tôi ước ao mọi người có thể dự Dức dấy Phục hưng ở Saddleback! Trước hết bạn sẽ thấy quyền năng của sự thờ phượng trong phục hưng; chúng tôi có hơn hai mươi người hát và nhạc công, trung tín phục sự người khác hàng tuần. Dâù vậy, không thành vấn đề nêúy công vụ phục hưng của bạn còn nhỏ: một cái băng hai mươi-mảnh không cần thiết để xác nhập thờ phượng vào chương trình phục hưng của bạn. Ngay cả nếu bạn dùng một băng từ hoặc một đĩa VCD, hoặc đơn giản là tìm ai đó hướng dẫn trong khi chơi đàn ghi ta, hãy bảo đảm bao gồm thờ phượng như là phần chủ chốt của chương trình phục hưng.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:39 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách