† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2531|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - ỦNG HỘ CỦA MỤC SƯ TỔNG QUẢN NHIỆM

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:09:11 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

ỦNG HỘ CỦA MỤC SƯ TỔNG QUẢN NHIỆM

Bí quyết thứ ba cho sự phát triển trong công vụ phục hưng là sự ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm. Tôi không thể nhấn mạnh đầy đủ về tầm quan trọng của bí quyết nầy. Năm 1993, Mục sư Rich tổ chức một khóa học về sự phục hưng kéo dài tám tuần dựa trên các Điều phúc lớn, và Dức dấy phục hưng phải cất cánh bay!
Exo Er 10:4 nói, “ Hãy can đảm và bảo cho chúng tôi biết cách nào để tiến hành dựng thẳng các vật, và chúng tôi sẽ cộng tác hoàn toàn”. Dân sự ở Saddleback đã thực sự cộng tác, và công vụ chẵng những tăng trưởng mà còn trở nên một phần của gia đình Hội thánh. Sự ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm về chương trình phục hưng sẽ cổ vũ hội chúng tham dự. Không phải chỉ có “ những người đó”, mà “ cả chúng ta” nữa!2
Thêm vào, công vụ phục hưng cần phải tham gia cung cấp một dịch vụ cho Hội thánh bên cạnh mục đích chính của nó. Nếu bạn muốn cho chương trình phục hưng của bạn được cả Hội thánh ủng hộ và tôn trọng, nó cần phải là và hành động như là một công vụ thường xuyên của Hội thánh, chớ không phải là cái gì đó tách biệt. Dức dấy Phục hưng tham gia vào tất cả những sự kiện chung của Hội thánh. Thí dụ, chúng tôi có một quầy thực phẩm ở Ngày Miền Tây ( Western day), một quầy cho trơi ở Hội Ngày Mùa ( Harvert Party), và chúng tôi bảo trợ buổi khiêu vũ điệm nhạc dân tộc ở Lễ mừng Năm mới của Hôị thánh.
( phụ chú: 1 trang 23, 2 trang 29)
1. Bởi vì chúng tôi khuyến khích các lãnh đạo viên luôn luôn chia sẽ những hi vọng và những chiến thắng của họ với các nhóm tối thứ sáu, họ hiểu rằng nếu họ đã có một tuần lễ gay go và họ cảm thấy không thể lãnh đạo nhóm tối thứ sáu của họ với tinh thần khích lệ và hi vọng, họ có thể đến với tôi trước cuộc họp và tôi sẽ tìm người thay thế cho họ đêm đó.
Tôi nói với họ rằng tôi xem việc lâm vào một đấu tranh của họ như là một điểm mạnh, chớ không phải một điểm yếu. Tôi sẽ họp với họ vào tuần tới để khích lệ họ. thường thường vào tối thứ sáu sau đó họ trở lại hướng dẫn nhóm, chia sẽ hi vọng và quyền năng của Christ với tình cảm và nhiệt tình mới.
2. Những gia đình loạn-chức năng ( dysfunctional families) không nói, không tin cậy, không xúc cảm. Những gia đình êm ấm thì nói, thì tin cậy, và có cảm xúc! Hội thánh cũng như một gia đình. Nó có thể làmột gia đình loạn-chức năng, ở đó chúng ta không được nói cởi mở, không được tin cậy người khác, và không được cảm xúc; hoặc nó có thể là một nơi yên ấm, một nơi chữa bệnh, trong đó các thành viên có thể nói lên những cảm xúc của họ, nói cởi mở, và tin tưởng rằng những người khác sẽ không đoán xét họ. Cái gì chúng ta không nói ra cách sáng tạo, chúng ta sẽ hành động ra cách phá hoại. Hội thánh của bạn cần phải là một nơi yên ấm!
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:28 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách