† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2689|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - HI VỌNG

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:14:35 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

HI VỌNG

Nguyên tắc 2: kiên quyết tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, tôi quan trọng đối với Ngài, và có quyền năng để giúp tôi phục hưng.
Hạnh phúc thay cho những ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi.
Bước 2: Chúng ta đi đến chỗ tin rằng một quyền năng lớn hơn chính chúng ta có thể phục hồi chúng ta minh mẫn.
Vì Đức Chúa Trời Đấng hành động trong anh em để ( anh em) muồn và làm theo mục đích tốt lành của Ngài. Phi Pl 2:23
Giới thiệu:
Trong Nguyên tắc 2 chúng ta kiên quyết tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, chúng ta quan trọng đối với Ngài, và Ngài có quyền năng để giúp chúng ta phục hưng. HeDt 11:6 bảo chúng ta, “ bất cứ ai đến (vơí Đức Chúa Trời) phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài ban thưởng cho những ai thành khẩn tìm kiếm Ngài”. Thi Tv 62:5 nói, “ Hỡi linh hồn ta, hãy tìm kiếm sự an nghỉ chỉ trong Đức Chúa Trời mà thôi; hi vọng tôi đến từ Ngài.”
Ơ nguyên tắc đầu tiên, chúng ta thú nhận rằng chúng ta bất năng. Chính bởi thú nhận bất lực mà chúng ta có thể tin và nhận quyền năng của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta phục hưng. Dầu vậy, chúng ta cần phải cẩn thận, đừng chỉ đậy cái hố sâu không đáy của những nỗi đau, những rối loạn tâm thần, và những lối sống mòn củ của chúng ta với những lớp phủ nhận, hoặc chỉ cố gắng sắp xếp qua loa. Thay vào đó, chúng ta cần phải giữ cho những nỗi đau đó phơi bày ra ánh sáng để mà qua quyền năng của Đức Chúa Trời chúng có thể được chữa lành thực sự.
Chính là qua nguên tắc thứ hai mà chúng ta đi đến chỗ tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, chúng ta quan trọng đối với Ngài, và chúng ta có thể tìm được một Đấng Quyền năng Tối thượng Chân thật Duy nhất, Giê su Christ! Chúng ta mới hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn làm đầy cuộc sống chúng ta với tình yêu, sự vui mừng và sự hiện diện của Ngài.
Một trong những ẩn vụ mà tôi rất ưa thích nằm ở trong LuLc 15:1-32, câu chuyện về Đứa con Trai Hoang đàng. Mặc dầu câu chuyện nói về tình yêu của một người cha dành cho đứa con trai lạc mất của mình, nó thật là một hình anh về Đức Chúa Trời, tình yêu của cha dành cho bạn. Tình yêu của Đức Chúa Trời đang tìm kiếm bạn, dù cho bạn cảm thấy bị lạc loài như thế nào. Tình yêu tìm kiếm của Đức ChúaTrời có thể tìm được bạn, dù cho bao nhiêu lần bạn có thể đã sa vào tội lỗi. Bàn tay nhơn từ của Đức Chúa Trời đang giơ ra để nâng đở, để yêu, để tha thứ bạn.
Thưa qúi ông quí bà, đó là nơi mà quí vị sẽ tìm thấy hi vọng, và đó là lý do tại sao tôi gọi nguyên tắc 2 là nguyên tắc hi vọng.
Hi Vọng
Chúng ta hãy xem chữ HOPE ( hi vọng) có nghĩa là trong nguyên tắc 2.
Higher Power: Quyền năng tối cao
Openness to change: Trung thực thay đổi
Power to change: Quyền năng để thay đổi
Expect to change: Ước vọng để thay đổi
H đứng thay cho HIGHER power ( Quyền năng Tối cao). Quyền năg Tối cao của chúng ta là Quyền năng Tối cao chân thật duy nhất, Ngài có tên Jêsus Christ!
Trước đây có thể bạn đãtin vào sự hiện hữu của Chúa Jêsus và ngay cả đã đi nhóm ở nhà thờ đều đặn. Nhưng cái mà bạn sẽ tìm thấy trong nguyên tắc 2 là một mối quan hệ cá nhân với Christ; Bạn sẽ thấy rằng Chúa Jêsus muốn một mối quan hệ với chúng ta có tính thực hành, hằng ngày, và hằng lúc. Vì Ngài có thể làm cho chúng ta điều mà chúng ta chưa bao giờ có thể tự làm cho mình. RoRm 11:36 (TLB) chép, “ Mọi vật chỉ đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Mọi vật sinh tồn bời quyền năng Ngài”.
Nhiều người hôm nay tin những hoài nghi và nghi ngờ những niềm tin của họ! Bạn đã từng thấy một ý tưởng chăng, tình yêu chăng, đức tin chăng? Dĩ nhiên không. Có thể bạn đã thấy những hành vi đức tin và tình yêu, nhưng những thực tại- những thực tại trường tồn- trong thế giới lại là những thực tại thuộc linh vô hình.
Điều nầy dẫn chúng ta đến bốn chữ đầu của bước thứ hai “ We came to believe…” ( chúng tôi tin…). nói “ we came to believe” vào bất cứ điều gì nói lên một tiến trình. Tin vào kết quả của cân nhắc, hoài nghi, lý luận và kết luận.
Trong ICo1Cr 12:9 ( Phillips), Chúa Jêsus phán với chúng ta, “ An điển ta đủ cho con rồi: vì ở đâu có sự yếu đuối, thì quyền năng ta được tỏ ra trọn vẹn hơn”.
Ơ trang 1229, Kinh thánh phục hồi sự sống ( Life Recovery Bible) nêu lên, “ khả năng hình thành niềm tin và dấu hiệu của hình ảnh Đức Chúa Trời trong sự sống chúng ta. Nó đưa vào hành động”
Mẫu tự kế trong chữ Hope là O, nó đứng thay cho “ OPENNESS (sự cởi mở, thẳng thắng, trung thực) to change”, ( Trung thực để thay đổi). Tiền trình dẫn đến sự vững tin, điều đã đưa bạn tới sự thay đổi trong cuộc sống, là gì? Chúng ta hãy xem lại bốn chữ đầu trong hai bước: “ We came to believe…”
- “ We came ( chúng ta đã đến)…”. Chúng ta đã đi bước đầu đi dự buổi nhóm phục hưng đâù tiên!
- “ We came ( chúng ta đến để)…” . Chúng ta dừng lại không phủ nhận những nổi đau, lấn loạn tâm thần, và những lối sống mòn cũ của chúng ta nữa.
- “ We came to believe ( chúng ta đến để tin…)” chúng ta bắt đầu tin và nhận quyền năng của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta phục hưng.
Hi vọng là mở lòng mình ra để thay đổi. Đôi khi chúng ta ngạy thay đổi dù rằng quá khứ chúng ta rất đau đớn,ê chề. Chúng ta chống lại sự thay đổi vì sợ cái không biết; vì thất vọng, chúng ta nghĩ mình không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt hơn.
Đây là tin lành: hi vọng mở cửa ra còn thất vọng khép cửa lại. Hi vọng khám phá cái có thể làm thay vì lầm bầmvề cái không thể làm.
Suốt đời bạn sẽ còn gặp nhiều đau thương, thử thách mà bạn không có năng lực để biến đổi, nhưng với sự giúp đở của Đức Chúa Trời bạn có thể mở lòng ra cho phép những tình huống và hoàn cảnh ấy biến đổi bạn-để làm cho cuộc sóng bạn tốt hơn chớ không đắng cay hơn (LND: tiếng Anh chơi chữ: better not litter )
Eph Ep 4:23 (TLB) đặt ra cho chúng ta một ccáh thức phải đạt đến cứu cánh đó, “ Vậy, thái độ và ý nghĩ của anh em phải luôn biến đổi tốt hơn… Anh em phải là một người mới khác hơn”.
Bạn sẽ làm điều đó như thế nào? Mẫu tự P nói với chúng ta về POWER to change ( quyền năng để thay đổi)
Trong quá khứ, có thể chúng ta đã muốn thay đổi nhưng không có năng lực để làm như vậy; chúng ta không thể tự giải thoát những nỗi đau, bấn loạn tâm thần, và lối sống mòn cũ của chúng ta. Trong nguyên tắc 2 chúng ta hiểu rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta và tình huống chúng ta. Phi Pl 4:13 (TLB) khẳng định điều nầy, “ Vì ta có thể làm mọi điều Đức Chúa Trời phán bảo tôi làm với sự giúp đở của Christ, Đấng ban cho tôi sức mạnh và quyền năng”.
Năng lực để thay đổi đến từ ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn thấy, hi vọng nhận lấy quyền năng của nó từ sự tin cậy sâu xa vào Đức Chúa Trời, như nhà Thi thiên đã viết, “ Xin dẫn đường tôi; dạy dỗ tôi; vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng ban cho tôi sự cứu rỗi. Tôi không có hi vọng gì ngoài Ngài” (Thi Tv 25:5 TLB).
Trong Nguyên tắc 2, chúng ta mới hiểu rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta và tình huống chúng ta. Và một khi mà chúng ta bám lấy quyền năng ấy, những hành động đúng, những hành động giống như Christ- sẽ tự nhiên theo sau như sàn phẩm phụ của việc thực hành các nguyên tắc và đi theo Đấng Quyền năng Tối cao duy nhất, Jêsus Christ.
Mẫu tự cuối trong hope là E: EXPECT to change ( quyền năng để thay đổi).
Nên nhớ bạn chỉ mới đến nguyên tắc thứ hai. Đừng bỏ cuộc trước khi phép lạ xảy ra! Với sự giúp đở của Đức Chúa Trời, những thay đổi mà bạn hằng mong đợi chỉ còn cách vài bước. Phi Pl 1:6 (TLB) nói lên nỗi lòng tôi, “ tôi tin và chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày ấy khi Chúa Jêsus trở lại”.
Bạn biết, bạn không thể làm gì mà không bắt tay vào làm, vậy thì đức tin như thế nào mà bạn cần khi bạn khởi sự?
Mat Mt 17:20 phán với chúng ta, “ Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được”
Vậy nên biết chắc rằng bạn không cần lượng đức lớn để bắt đầu tiến trình phục hưng. Bạn chỉ cần một lượng nhỏ, “ nhỏ như một hạt cải cay {mustard seed} tí hon”, để thực hiện thay đổi, để bắt đầu dời những ngọn núi đau khổ, rối loạn tâm trí, và lối sống mòn cũ của bạn đi xa.
Đúc Kết
Sự sống đời đời không bắt đầu với sự chết, nó bắt đầu với đức tin! HeDt 11:1 bảo cho chúng ta đức tin là gì: “ Đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong và không xem thấy”. Đức tin- dù là đức tin nhỏ như hạt cải cay, nhỏ tí ti đến nỗi ta không xem thấy- cũng là con đường lớn đến sự cứu rỗi. Chúng ta không thể tìm được cứu rỗi qua hiểu biết trí tuệ, những món quà tiền bạc, những việc thiện, hay là đi dự nhóm lại ở nhà thờ điều đặn. Không! Con đường tìm đến cứu rỗi, được diễn tả trong RoRm 10:9, “ Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu”
Vâng, tất cả mà bạn cần chỉ là một chút đức tin. Bạn chỉ đặt đức tin mà bạn có trong Chúa Jêsus, và cuộc đời bạn sẽ được thay đổi! Bạn sẽ tìm được hi vọng trong Đấng Quyền năng Tối cao duy nhất, Jêsus Christ. Thánh linh Ngài sẽ đến với quyền năng siêu nhiên ngự vào lòng bạn. Điều nầy chỉ xảy ra với bạn! Nó đã xảy ra với tôi!
Tối nay tôi khích lệ bạn hãy nắm lấy bước đi hi vọng. Nó sẽ cho bạn can đảm để giơ tay ra nắm lấy tay Christ, đối diện hiện tại với niềm tin và tương lai với ước vọng thực tại.
Chỉ đơn giản đặt niềm tin; cuộc đời tôi không có Christ là một chấm dứt vô vọng; với Ngài là một hi vọng không cùng.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:34 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách