† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2346|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - TRAO

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:16:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

TRAO

Nguyên tắc 3.
Tự nguyện phó thác cả đời sống và ý chí tôi cho cho Christ chăm dóc và kiểm soát.
Bước 3.
Chúng ta quyết định trao cuộc sống và ý chí chúng ta cho Đức Chúa Trời coi sóc.
Vậy,hởi anh em, tôi lấy sự thương sót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 12:1
Nguyên tắc 3 nêu lên rằng chúng ta tự nguyện phó thác cuộc sống và ý chí chúng ta cho Christ coi sóc. Bước 3 trong 12 bước của AA nói ( AA ( Alcoholics Anonymous), Hội cai nghiện rượu ( nặc danh)), “ trao ý chí và cuộc sống chúng ta”. Tôi nghĩ ông Bill W …, sáng lập riêng của Alcoholics Anonymous, làm cho bước bầy trao quanh quẩn. Tôi nghĩ rằng trước tiên ta phải phó thác và dâng nộp cuộc sống chúng ta cho quyền năng tối cao chân chính, Jesus Christ, đoạn chúng ta mới có năng lực để trao ý chí mình cho Ngài. Tất cả các bạn đồng ý chớ?
Khi bạn lựa trọn sống theo nguyên tắc nầy, là bạn tự nguyện phó thác cuộc sống và ý chí mình cho Christ chăm sóc và kiểm soát.
Bạn làm điều đó cách nào? Làm sao bạn trao cuộc sống và ý chí mình cho Quyền năng Tối cao, Jesus Christ?
TRAO
Chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu tối nay để trả lời câu hỏi trên.
Trust: Tin cậy
Understand: Hiểu biết
Repent : Hối hận, ăn năn
New life: Sự sống mới
Bước nầy kết thúc với sự sống mới, nhưng trước hét bạn phải có ba hành động trước khi cuộc sống đó có thể là của bạn. Bạn phải tin cậy, hiểu biét và ăn năn.
Trước tiên chúng ta hãy nói về TIN CẬY.
Có bao giờ bạn ở đằng sau một xe tải hạng trung trên một con đường núi hai chiều? Mùa hè vừa qua Cheryl và tôi đi theo Quốc lộ 1 về Bắc Califernia. Chúng tôi ở trong các núi và phong cảnh rất đẹp. Ơ một điểm, chúng tôi đến một dốc rất đứng và phải có đến mười xe ô tô đằng trước chúng tôi. Tất cả chúng tôi bị kẹt đằng sau chiếc xe mười-tám-bánh chạy rất chậm.
Chiếc xe tải chạy bình bịch rất chậm lên ngọn đồi. Thình lình, tài xế xe tải đưa tay ra ngoài cửa sổ và ra hiệu cho các ô tô chạy lại gần ông ta. Bằng cử chỉ của cánh tay, ông đang bảo với chúng tôi là an toàn, không có xe ở đằng trước và chúng tôi có thể vượt qua ông. Người nầy đến người kia, các tài xế ô tô tin cậy giao mạng sống gia đình và xe của mình cho một người hoàn toàn xa lạ khi họ vượt lên và tin cậy mù quáng chạy qua chiếc xe tải chậm chạp.
Thình lình, tôi bị chạm! Không phải là chiếc xe tải
Không, tôi nhận thức rằng chúng ta phó thác cuộc sống mình cho những người hoàn toàn xa lạ hằng ngày.
Chúng ta tìn cậy rằng các xe ngược chiều sẽ dừng lại ở giao điểm. Chúng ta tin cậy rằng bánh ham bơ rơ mà chúng ta ăn ở các nhà hàng dã chiến sẽ không làm chúng ta bịnh.
Như vậy tại sao lại quá khó cho chúng ta để phó thác cuộc sống mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, Đấng luôn dõi mắt theo chúng ta? Không biết bạn thì sao chớ tôi thà đi với Đức Chúa Trời trong trũng bóng tối còn hơn đi một mình, hoặc với một người lạ trong ánh sáng.
Trong nguyên tắc 3, bạn quyết định dứt khoát Trao cuộc sống mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Đó là bạn lựa chọn, chớ không tình cờ, và sự lựa chọn ấy sẽ xác định vận mệnh của bạn. sự quyết định đó chỉ cần sự tin cậy, đặt đức tin bạn vào hành động!
Nhưng đức tin là gì? Đức tin không phải là giác quan, cảnh quan, hoặc lý do. Đức tin đơn gỉan là nắm lâý Đức Chúa Trời ở lời nói Ngài! Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta ở RoRm 10:9( GNB): “ Vậy nếu môi miệng người xưng ra, Jesus là Chúa, và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu”
Đối với một số người cách ấy đơn giản quá. Họ muốn làm cho sự cứu rỗi khó khăn hơn nhiều. Nhưng không! Cảm ơn Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng ta dựa vào tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, chớ không phải tình yêu chúng ta cho Ngài.
Sau khi bạn quyết định tin cậy, bước kế tiếp là HIỂU. Chỉ dựa vào sự hiểu biết riêng đã đem phần lớn chúng ta vào phục hưng trong chỗ đầu nầy! Sau khi quyết định mời Jesus bước vào cuộc đời mình, bạn cần phải tìm cầu ý chỉ của Ngài cho cuộc sống trong tất cả quyết định của bạn. Bạn cần phải hiểu biết Ngài và điều gì mà Ngài muốn cho cuộc sống bạn.
ChCn 3:5-6 chép, “ Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê hô va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”
Bạn thấy, sự hiểu biết của chúng ta là trần tục. Nó amng tính con người đến tận xương tủy. Hạn chế. Chúng ta hoạt động trong một khía cạnh hoàn toàn khác với Chúa chúng ta. Ngài không có những giới hạn ấy. chúng ta thấy hiện nay; Đức Chúa Trời thấy mãi mãi!
Bạn biết điều đó thật lạ? Phải mất cả đời tôi mới hiểu rằng tôi không cần phải hiểu mọi điều.
ICo1Cr 13:9-13( GNB) nói với chúng ta, “ vì ân tứ tri thức… chỉ là cục bộ; nhưng khi mà cái trọn vẹn đến thì cái cục bộ sẽ mất đi… cái mà chúng ta thấy hiện nay giống như hình ảnh lờ mờ trong gương; khi ấy chúng ta sẽ thấy tận mặt. Cái chúng ta biết bây giờ chỉ là cục bộ; khi ấy nó sẽ trọn vẹn, trọn vẹn như Chúa biết chúng ta”
Ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Chúa Jêsus mặt- tận- mặt. Lớp sương mù giải thích sẽ được vén lên, và sự hiểu biết của chúng ta sẽ được trọn vẹn.
Ngợi khen Đức Chúa Trời vì chúng ta không cẩn biết trọn vẹn về Ngài để mời Jêsus ngự vào cuộc sống mình như là Chúa và Cứu Chúa. tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời không dẫn dắt bạn năm qua năm. Cũng không ngày qua ngày. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta từng bước.
Mẫu tự thứ ba trong bài thơ chữ đầu của chúng ta là R, đứng thay cho REPENT ( ăn năn hối hận).
Một vài người ăn năn tội bằng cách cám ơn Chúa vì họ không xấu bằng phân nữa những người láng giềng họ. Đó không phải là ăn năn chân thật! An năn là thế nào mà bạn bắt đầu hưởng sự tự do của mối quan hệ yêu đương với Đức Chúa Trời. An năn chân thật ảnh hưởng đến cả con người chúng ta vàhay đổi hoàn toàn cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. An năn là nhận lấy quan điểm của Đức Chúa Trời trên cuộc sống chúng ta thay cho quan điểm riêng của mình.
Để thành thật ăn năn bạn phải làm hai điều: Thứ nhất: xây khỏi tôi lỗi của bạn; Thứ nhì: quay hướng về Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói nhiều về ăn năn:
“ Hãy xây khỏi tội lỗi các ngươi và hành động theo tin vinh quang nầy!” (Mac Mc 1:15 TLB)
“ Hãy ăn năn! Xây bỏ những vi phạm của các ngươi; vậy thì tôi lỗi sẽ không là cái cớ để làm cho các ngươi suy sụp. Hãy tự mình dứt bỏ các vi phạm mà các ngươi đã mắc phải, và nhận lấy lòng mới, tinh thần mới” (Exe Ed 18:30-31).
“ Đừng để cho thế gian quanh anh em nhồi nhét anh em vào cái khuôn của riêng nó, nhưng hãy để cho Đức Chúa Trời làm lại anh em để mà toàn bộ thái độ tâm trí anh em đừng thay đổi” (RoRm 12:2 Philíps).
Dường như phần lớn người ta ăn năn tội lổi của họ có phần vì sợ hình phạt hơn là sự thay đổi đích thực của tấm lòng. Nhưng ăn năn không phải là tự ghét bỏ mình; nó là yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không mong muốn trừng phạt bạn! Ngài hăm hở mở rộng đôi tay đón bạn quay trở lại với Ngài. Ngài sẽ vui mừng ban cho bạn cái gì mà mẫu tự cuối trong bài thơ chữ đầu tối nay thay cho: NEW life ( sự sống mới).
Sự sống mới mà bạn sẽ nhận là kết quả của việc thực hành ba hành động mà chúng ta vừa bao hàm: tin cậy, hiểu biết, và ăn năn.
Là một Mục sư, tôi đã được nghe nhiều định nghĩa khá buồn bả về đời sống. Sau đây chỉ là một vài câu:
“ Đời sống là một cái bệnh di chuyền”
“ Đời sống là cái án mà ta phải thi hành vì được sanh ra”
“ Đời sống là một tình trạng nan giải đi trước cái chết”
“ Đời sống là một vấn đề nghiệt ngã; mà một trăm năm đầu là gây go nhất”
Đây là những lời phiền muộn mà bạn có thể cảm thấy là chân thật nếu đời sống của bạn không bao gồm Chúa Jesus. Sau khi bạn, sau khi bạn mời Chúa Jesus ngự vào lòng, bạn sẽ có một sự sống mới! Bạn sẽ không còn bị ràng buộc với bản ngã tội lỗi cũ của bạn nữa. Bạn sẽ nhận một bản chất yêu thương mới ngự trong bạn từ Christ.
Đức Chúa Trời đã tuyên phán bạn “ vô tội”, và bạn không còn phải sống dưới quyền lực của tội lỗi nữa! RoRm 3:22 (TLB) nói rõ về điều nầy, “ bây giờ Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ chấp nhận và tha bổng ( accept and acquit) chúng ta-tuyên bố chúng ta “ vô tội”-nếu chúng ta tin Chúa Jesus cất tội lỗi chúng ta đi”
IICo 2Cr 5:17 nói, “ Khi người nào được hợp nhất trong Christ, người ấy là một sinh vật mới ( a new being); cái cũ qua đi, cái mới đến”.
Bằng cách nào mà “ sự sống mới” ày tỏ chính nó trong chúng ta?
Cái “ ta cũ” đã nói: Hãy cứu lấy mình!
Cái “ ta mới” nói: Ngươi phải mất mạng sống mình để giữ được nó” (Mac Mc 8:35).
Lấy đi, lấy đi, lấy đi!: Hãy ban cho và sẽ được nhận lãnh (LuLc 6:38)
Lãnh đạo , với mọi giá: Phục vụ (GiGa 13:12)
Hãy nói dối sự thật chỉ làm sự việc rắc rối thêm thôi!: Hãy nói chân thật trong yêu thương (Eph Ep 4:29)
Hãy ghét kẻ thù: Hãy yêu kẻ thù (Mat Mt 5:44)
Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt lại.
Đúc Kết.
Xin nhắc lại, chữ “ turn” trong nguyên tắc 3 bao gồm ba hành động rất quan trọng dẫn đến một sự sống mới trong Christ: tin cậy, hiểu biết, ăn năn.
Tin lành là: Trao cuộc sống bạn cho Christ là một sự giaophó một-lần -cho-cả đời. Một khi bạn nhận lấy Christ trong cuộc sống bạn, ấy là một thỏa thuận đã được thực hiện. Ê phê sô 1:13; nói sự cứu rỗi của bạn được “đóng dấu”. Bạn không thể mất nó! Nó được bảo chứng bởi Đức Thánh Linh.
Tuy nhiên, phần còn lại của nguyên tắc nầy, ý chí bạn cho Ngài, đòi hỏi tái thỏa thuận hàng ngày! Bạn có thể bắt đầu bằng cách đến với Kinh thán đều đặn, mở nó ra với lòng thầm nguyện, và đọc nó một cách hi vọng, và sống Kinh thánh cách mững rỡ!
Nếu bạn đã không mời Jesus Christ làm Quyền năng Tối cao của bạn, Chúa và Cứu Chúa của đời sống bạn, tôi khuyên bạn nên làm như vậy tối nay. Bạn còn chờ đợi gì? Hãy cầu nguyện theo bài cầu nguyện nầy.
Đức Chúa Trời kính yêu, con đã cố gắng làm tất cả điều nầy bằng sức riêng của mình, và con đã thất bại. Hôm nay, con muốn trao cuộc sống con cho Ngài. Con mời Ngài làm Chúa của con và Đấng Cứu chuộc con. Ngài là Đấng Quyền năng tối cao duy nhất! Con xin Ngài giúp con nghĩ ít hơn về con và ý chí con. Con muốn hằng ngày trao ý chí con cho Ngài, để hằng ngày tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài và sự khôn ngoan cho cuộc sống con. Xin Ngài tiếp tục giúp con khắc phục những nỗi đau, những rối loạn tâm thần, và những lối sống mòn cũ của con, để sự chiến thắng trên chúng có thể gíup những người khác khi họ thấy quyền năng của Ngài hành động trong việc thay đổi cuộc sống con. Xin giúp con luôn làm theo ý chỉ của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Jesus. A MEN.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:18 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách