† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2129|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - THÚ NHẬN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:39:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

THÚ NHẬN

Nguyên Tắc 4
Công khai xem xét và thú nhận những lỗi lầm của tôi với chính mình, với Đức Chúa Trời và với một người khác mà tôi tin tưởng.
Hạnh phúc thay cho người thanh khiết trong lòng
Bước 5
Chúng ta thú nhận với Đức Chúa Trời,với chính mình và với một tha nhân ( another human being) bản chất chính xác của những điêù sai trái chúng ta.
Do đó hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành. Gia Gc 5:16
GIỚI THIỆU
Ví dụ minh họa sau đây là một phần của sứ điệp ở bước 5, mà dĩ nhiên cũng tương quan tới Nguyên tắc 4 của chúng ta. Tôi nghe được nói ở Hội thánh Willow Creek, và không ngạc nhiên gì, nó là ví dụ minh họa tốt nhất mà tôi đã tìm được để trình bày nguyên tắc nầy
Cái tên Jessica Mc Clure có gợi nhớ trong tâm tư bạn điều gì không? Cô là đứa con gái mười tám tháng tuổi ở Midland, Texas, là đứa bé đã rơi xuống một lòng giếng sâu bỏ hoang cách đây vài năm. Khoảng 400 người đã tham gia trong một nổ lực cứu hộ bảy-mươi-tám-giờ, thúc dục bởi tiếng khóc kinh hoàn của em, vọng lên từ lòng giếng sâu, nghe rõ mồn một.
Giờ đây tôi mới cảm thấy hấp dẫn là ở một thời điểm người ta đã có một quyết định đáng kể. Những người cứu hộ quyết định rằng cuộc cứu hộ sẽ có hai giai đoạn: Giai đoạn một chỉ đơn giản là đưa một người nào đó xuống đấy, tiếp cận với đứa bé, càng sớm càng tốt; giai đoạn hai là thực sự kéo em lên khỏi giếng.
Giai đoạn một được lôi cuốn bởi sự hiểu biết rằng người ta thường có khuynh hướng làm và suy nghĩ những điều lạ lùng khi họ bị kẹt một mình ở một nơi tối tăm ghê rợn trong những khoảng thời gian dài. Họ bị bối rối, mất phương hướng, và nỗi hoảng sợ của họ bộc phát quá mức. Tâm trí họ đánh lừa họ. Đôi khi đâm ra làm những việc tự hủy hoại. Đôi khi họ chỉ còn có việc buông xuôi, phó mặc! Cho nên những chuyên viên cứu hộ quyết định rằng họ cần phải đưa một người xuống đó với đứa bé càng sớm càng tốt sau đó họ mới chú ý đến cách thức kéo em bé lên khỏi giếng. Phương án nầy đã có hiệu quả và rốt cuộc Jessica đã được cứu.
Nhưng cuộc cứu hộ Jessica Mcclure có liên quan gì tới bước 5?
Khi những người như chúng ta chú trọng vào phục hưng, về tăng trưởng thuộc linh, khi tiến hành cuộc phiêu lưu thuộc linh 12- bước, khi đi bước đầu tiên ấy, phải thừa nhận rằng có nhiều nan đềlàm cho cuộc sống chúng ta trở nên bất khả quản lý ( unmanageable). Khi quay sang thư với Đức Chúa Trời “ Chúa ôi, con cần Ngài giúp đở để giải quyết những nan đề đó”, thì chúng ta có thể cảm thấy như đang rơi tự do. Trong một ý nghĩa thì là vậy. Theo một cách chúng ta đang ở ngoài vùng kiểm soát. Chúng ta không thể kéo dài hơn nữa cài lối sống rất thân thuộc cũ. Lối cũ giờ đây chỉ còn là bế tắc.
Tình thế càng trở nên phức tạp khi chúng ta nhận thấy rằng cái nan đề mà chúng ta thừa nhận ở Bước 1 thực ra đang bị lôi cuốn bởi môt tạp hợp của những khuyết tính ( character clefect), mà đang phát triển ngấm ngầm bên dưới bề mặt của cuộc sống bạn. Và bạn phải nhận diện những khuyết điểm đó. Bạn cần phải kiểm điểm chúng, như chúng ta đã đề cập trong hai tháng qua. Bạn phải liệt kê chúng ra, thừa nhận chúng, và làm như chúng. Bạn cần phải chịu trách nhiệm về sự kiêu ngạo, giận dữ, ghen tỵ, dục vọng, tham lam, háu ăn, và lười biến của bạn. Chắc bạnừaaaa biết chúng, “ Bảy ông lớn” ( The big Seven).
Vậy nên, suốt trong cặp tháng qua, nếu bạn làm Bước 4 cách nghiêm chỉnh và chu đáo, có thể bạn đang cảm thấy chừng như bị kẹt dưới đáy một giếng sâu tăm tối. Nếu bạn ở đó vừa đủ lâu có lẽ bạn trở nên bối rối, mất phương hướng và hoan mang tại sao mình lại dấn vào cuộc hành trình phục hưng nầy. Bạn có thể cảm thấy như tới nơi mà mình phải an nhiên tại ngoại.
Bạn có thể đưa ra những câu như thế nầy: “ Bạn phải biết rằg tôi là người đán ông có nhiều sắc thái”.; “ Thật ra tôi là người đàn bà đa sắc đa diện”; “ Không ai có một tập hợp tội lỗi và khuyết tính xâú bằng của tôi”; “ Nếu có ai từng thấy được sự thật về tôi, họ sẽ không bao giờ can dự gì tới tôi trong quãng đời còn lại cũa họ”.
Một vài người trong các bạn đã đi tới chỗ đó và nói, “ Tại sao tôi không bước ra khỏi vỏng kềm tỏa của chương trình nầy, đơn giản thôi à? Tại sao vậy? Tôi chỉ cần quay lại với việc chiếu rọi ra một hình ảnh thích đáng với mọi người và đá động gì tới cái mơ bòng bong của sự thật về tôi cơ mà!.
Chính là tại cái điểm mốc nghặt nghèo trong tiến trình mà chúng ta cần phải có một tha nhân khác đến rong vai với ta trong cái giếng đó càng sớm càng tốt. Bạn cần phải có ai đó bên cạnh bạn trước khi bạn buông xuôi và trở vào phủ nhận. Theo cách riêng, Bước thứ năm nói rằng bạn chỉ có thể phát triển một mình có mức độ; rồi thì bạn phải đến cái điểm mà sự tiếp tục tăng trưởng và chữa lành sẽ cần sự gíup đở của một người khác.
Tối nay chúng ta sẽ ở ngay bước ngoặc quan trọng. Chúng ta ở cái điểm mà chúng ta được yêu cầu phải nên sạch bằng cách kể cho một tha nhân sự thật về ai chúng ta thật là ( tức con người thật của chúng ta). Nhưng bằng cách nào?
Thú Nhận.
Bước đầu tiên là THÚ NHẬN những sai trái của tôi. Bài thơ alphabet của tối nay sẽ cho bạn thấy rõ cách nào để làm điều đó.
Confees your shortcoming, resentments, and sins.
Thú nhận rằng thiếu sót, bực bôị, và tội lỗi của chúng ta
Obey God’s direction
Vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời
No more quilt
Không mặc cảm tội lỗi nữa
Face the pain
Làm dịu cơn đau
Stop the blane
Không còn đổ tội
Start accepting God
Khởi nhận Đức Chúa Trời.
Chữ C trong “ Confess” là “ CONFEST” ( thú nhận) những thiếu sót, bực bội, và tội lỗi của bạn. Đức Chúa Trời muốn chung ta nên sạch và thưà nhận sai trái là sai trái, và chúng ta, “ có tội như bị buộc tội” ( guilty as charged). Chúng ta cần phải “ lãnh đủ” những tội lỗi được khàm phá trong kiểm điểm của chúng ta.
Đối với người thú tội thì xấu hổ đã qua đi và những hiện thực bắt đầu. ChCn 28:19 bảo chúng ta, “ Người nào dấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng tội nó ra thì sẽ được thương xót”. Sự xưng tội là cần thiết cho sự giao hảo. Những tội lỗi của chúng ta đã dựng lên một rào cản giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.
Mẫu tự O trong confess thay thế cho “ OBEY” (vâng theo) sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Sự xưng tội ( confession) có nghĩa là chúng ta đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta. sự xưng tội phục hôì mối giao hảo của chúng ta ( với Đức Chúa Trời).
Nguyên tắc 4 tóm tắt cách thức để vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong việc xưng nhận tội lỗi của chúng ta. Trước hết chúng ta xưng nhận ( confess) ( thừa nhận( admit)) những lỗi lầm của chúng ta với chính mình, với Đức Chúa Trời, và với một người nào đó mà chúng ta tin cậy. “ Chắc chắn như ta là Đức Chúa Trời sống động, Chúa phán, mọi người sẽ quì lạy trước ta, vàmọi người sẽ xưng nhận ta là Đức Chúa Trời. Vậy, mọi người chúng ta sẽ phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (RoRm 14:11-12 CNB).
Như vậy chúng ta làm những gì chúng ta được dạy dỗ để làm trong Gia Gc 5:16: “ Hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành”
Mâũ tự kế là N: No more guilt ( không còn mặc cảm tội lỗi nữa).
Nguyên tắc nầy phục hồi niềm tin, những mối quan hệ của chúng ta, và cho phép chúng ta đi tiếp khỏi cái lối sống “ kính chiếu hậu” ( rear-view mirror way of living) mà đã làm cho chúng ta cứ nhìn lại đằng sau và hậu đoán ( second-guess) chính chúng ta vàngười khác.
Trong RoRm 8:1 ( GNB) chúng ta được cam đoan rằng “ Bây giờ không có sự đoán phạt nào cho những kẻ sống liên hiệp với Christ Jesus.” Thế thì sự định tội ở đâu! “ Tất cả đã phạm tội…tuy nhiên Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta ‘ vô tội’…nếu chúng ta tin cậy nơi Jesus Christ, người ta cất tội lỗi chúng ta đi cách nhưng không (3:23-24 TLB).
Như thế đó là cái ‘ C-O-N’ của “ confess”. Cái “ con” đã qua! Chúng ta đã đi theo những dạy dỗ của Đức Chúa Trời về cách thức để thú nhận những sai trái của chúng ta.
Sau khi “ fess” up ( xưng ra hết), chúng ta sẽ có bốn thay đổi tích cực trong đời sống mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ có năng lực để FACE ( đối mặt) với sự thật. Người ta thường nói rằng “ thỉnh thoảng người ta bị vấp ngã bởi sự thật, nhưng thường thì họ sẽ tự đứng lên và đi tiếp” Phục hưng không làm như vậy. phục hưng đòi hỏi tính chân thật! “ Chúa Jesus phán ‘ Ta là ánh sáng của thế gian. Ai theo ta sẽ không bao giờ đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.??? (GiGa 8:12).
Mà có khi nào để ý thấy rằng một người mà nói sự thật thì luôn luôn ung dung, thư thái? Sự thay đổi tích cực kế tiếp mà sự thú nhận mang tới là: “ to ease” ( làm dịu) nỗi đau (LND: trong tiếng Anh “ ung dung” là “at ease” và “ xoa dịu” là “ to ease” ).
Chúng ta bị đau chỉ vì chúng ta cứ giữ lấy những bí mật của mình! khi chia sẽ những bí mật sâu kính nhất của mình, chúng ta bắt đầu phân chia nỗi đau và niềm xấu hổ của mình.
Một giá trị-bản-thân ( self-warth) thành hình, mà không cnà dưạ trên các tiêu chuẩn của thế gian nữa, nhưng dựa trên lẽ thật của Jesus Christ!
Đối với tất cả chúng ta, không ai trách khỏi bị đau đớn, nhưng sự khốn khổ còn tùy ở chúng ta. Thi Tv 23:3-5 ( TLB) nói, “ Đã có một thời gian tôi không thừa nhận mình là một tội nhân. Nhưng sự bất chính đã làm tôi khốn khổ và tràn ngập các ngày của tôi với sự chán nản …sức lực của tôi bốc hơi như nước ngày hè cho đến khi rốt cuộc đời thừa nhận tất cả các tội lỗi với Ngài và thôi không cố che dầu chúng nữa. Tôi tự nhũ ‘ tôi sẽ xưng chúng ra với Chúa’. Và Ngài đã tha thứ tôi! Tất cả tội lỗi tôi tiêu tan”
Mẫu tự S trong “ confess” nhắc nhở chúng ta rằng bây giờ chúng ta có thể STOP ( ngừng) sự đổ tội.
Người ta đã thường nói rằng một người mà có thể mỉn cười trước những sai quấy có thể vừa nghĩ đến một người nào đó mà hắn có thể dổ tội cho. Nhưng sự thật là chúng ta không thể tìm được bình an và yên ổn nếu cứ mãi để tội cho chính chúng ta hoặc những người khác. Những bí mật của chúng ta đã ngăn cách chúng ta với nhau vừa đủ lâu rồi! Chúng ta ngăn cản sự thân thiết trong tất cả môí quan hệ quan trọng của chúng ta.
Chúa Jesus với chúng ta trong Mat Mt 7:3 ( Philips) : “ Sao ngươi nhìn vào hạt mạt cưa trong mắt anh em mình mà không nhìn thấy tấm ván trong mắt mình? Sao ngươi lại nói với anh em mình ‘ hãy để tôi lấy cái hạt mạt cưa trong mắt bạn ra’, khi mà có một tấm ván ( a plank) trong mắt mình?… trước hết hãy lấy tấm án trong mắt ngươi ra, rối ngươi mới thấy rõ mà lấy ra hạt mạt cưa của anh em mình”.
Cuối cùng, chữ S cuối cho chúng ta thấy rằng đã đến lúc để START ( khởi động) nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời.Một khi đã chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể nhìn thẳng vào mắt người khác ( khi đối diện, nói chuyện). Chúng ta nhìn thấy chính mình và những hành động của chúng ta trong ánh sáng mới. Chúng ta có sẳn lòng khiêm tốn để trao đổi những thiếu sót của mình trong nguyên tắc 5.
“ Vì Đức Chúa Trời ở trong Christ, phục nguyên thế gian cho chính Ngài, không kể tội lỗi của con người để nghịch cùng họ nữa nhưng lại xóa chúng đi ( IICo 2Cr 5:19LB). Nếu bạn yêu cầu tôi tóm tắt những lợi ích của nguyên tắc 4 thì nó sẽ là câu nầy: trong thú nhận mở cuộc sống mình ra cho ân điển chữa lành, giải hòa, phục hồi, và nâng cao của Jesus Christ, Đấng yêu chúng ta bất chấp bản thân chúng ta( là tội lỗi).
GiGa 1:9 ( NCV) nhắc nhở chúng ta rằng, “ Nêú chúng ta xưng tội mình, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta, bởi vì chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng làm điều công bình. Ngài sẽ làm sạch chúng ta khỏi mọi sai quấy mà chúng ta đã làm.”
Đúc Kết
Có lẽ tối nay bạn đến đây với một chút e sợ vì phải nghĩ về việc chia sẽ cuộc kiểm điểm của bạn. Tôi hi vọng bạn đã được khích lệ, và tin tưởng rằng bạn có thể thấy những lợi ích rõ ràng của công việc nầy. Lần sau chúng ta sẽ bàn bạc về những ách sẽ tìm một người mà bạn có thể chia sẽ cuộc kiểm điểm của mình. Chúng ta hãy kết thúc trong cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, cám ơn Ngài về việc Ngài hứa rằng nếu chúng con xưng tôị, Ngài sẽ nghe chúng con và tẩy thanh chúng con, xoa dịu nỗi đau và mặc cảm tội lỗi của chúng con. Cám ơn Ngài vì Ngài luôn làm điều công bình trong danh Jesus. A MEN.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:21 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách