† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2190|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - THỪA NHẬN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 16:41:34 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

THỪA NHẬN

Nguyên Tắc 4
Công khai xem xét và xưng nhận lỗi lầm của tôi với chính tôi, với Đức Chúa Trời, và với một người khác mà tôi tin cậy.
Hạnh phúc thay cho những người thanh khiết trong lòng.#
Bước 5
Chúng ta thừa nhận với Đức Chúa Trời, với chính mình, và với một tha nhân ( ano ther human being) cái bản chất đích thực của những lỗi lầm chúng ta.
Do đó hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành.
Giới Thiệu
Tuần lễ nầy chúng ta sẽ tẫp trung vào việc thú nhận ( thừa nhận) tỗi lỗi chúng ta, tất cả những bí mật tăm tối của quákhứ chúng ta, với một người khác.
Tất cả chúng ta điều đã nghe rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng bạn có thể đã không nghe những tiền công của tội lỗi ( the wager of sin) không bao giờ ổn định ( frozen) hoặc là chúng ta không bao giờ là đôí tượng của thuế lợi tức ( be subject to income taxes).
Một trong những lý do chính của điều đó là gì phần lớn những tiền công của tội lỗi đi biệt tâm biệt tích ( go unreported)! Vậy thì, nếu tiền công của tội lỗi là sự chết, thì bạn có nên chuồn trước ngày trả hay không?
Tại sao lại phải thừa nhận những sai quấy của tôi?
Nói một cách nghiêm chỉnh, phần nầy của nguyên tắc 4 thường gây khó khăn cho người ta. Tôi thường được hỏi thế nầy, “ mắc mớ gì mà ta lại phải thừa nhận những điều sai trái của ta trước một người khác?
Nhiều người trong chúng ta đã và đang giữ trong lòng những bí mật hầu như suốt cả đời. Một ngày những bí mật đó gây ra tổn thất, thiệt hại cho chúng ta. Sự thiệt hại chúng ta phải trả là mất lòng tự trọng và nghị lực, nô lệ cho những thói quen nghiện ngập cũ. Thừa nhận-lớn tiếng-những bí mật ấy tước mất quyền lực của chúng. Chúng mất quyền lực kiềm chế chúng ta khi chúng ta nói ra.
Nhưng chúng ta vốn ngại ngùng khi ngạy phải bộc lộ những bí mật của chúng ta với một người khác, thậm chí với một người mà ta tin cậy. Chúng ta cảm thấy thế nào ấy tựa như là chúng ta có mọi điều để mất và không có điều gì để được. Tối nay tôi muốn bạn nghe được lẽ thật. Bạn có biết cái gì chúng ta thực sự có để mất bởi việc kể ra những bí mật và tôị lỗi chúng ta với một người khác?
1.Chúng ta mất cảm thức cô lập ( sense of isolation) của mình.
Một người nào đó đang xuống cái giếng mà chúng ta nói tới cách đây hai tuần và ở bên cạnh chúng ta. Cảm thức cô đơn của chúng ta sẽ bắt đầu tan biến.
2.Chúng ta sẽ bắt đầu mất lòng không sẳn sàng tha thứ của chúng ta.
Khi người ta chấp nhận và tha thứ chúng ta, chúng ta mới thấy rằng chúng ta có thể tha thứ người khác.
3. Chúng ta sẽ mất tính kiêu ngạo giả tạo và thổi phồng của mình.
Nếu chúng ta thấy được và chấp nhận ai chúng ta là ( con người thật của chúng ta), chúng ta mới có được lòng khiệm tốn thật, vì lòng khiêm tốn thật liên quan tới việc chúng ta thấy được chính mình như chúng ta thực sự là và thấy được Đức Chúa Trời như Ngài thực sự là.
4. Chúng ta sẽ mất cảm thức phủ nhận của mình.
Thành thật với một người khác sẽ rứt ra sự phủ nhận của chúng ta. Chúng ta mới cảm thấy trong sạch và chân chính.
Bây giờ thì bạn đã biết những gì mà bạn có thể mất khi bạn thừa nhận những sai trái của mình với một người khác, nên tôi xin kể ra ba ích lợi mà bạn sẽ được:
1. Chúng ta được sự chữa lành mà Kinh thánh hứa.
Hãy xem Gia Gc 5:16 một lần nữa: “ Hãy xưng tôi với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành.” Chữ mấu chốt ở đây là được chữa lành. Câu nầy không nói, “ Hãy xưng tội với nhau và bạn sẽ được tha thứ.” Đức Chúa Trời đã tha thứ bạn khi bạn đã xưng nhận tội lỗi mình với Ngài. Bây giờ Ngài nói với bạn sẽ bắt đầu tiến trình lành bệnh khi bạn xưng nhận những tội lỗi của bạn với một người khác.
2. Bạn được sự tự do.
Những bí mật của chúng ta đã bị ở trong xiềng xích- bị trói buộc, làm đông cứng ( frozen), ( khiến chúng ta) không có năng lực để tiến tới trong bất cứ mối quan hệ nào của chúng ta với Đức Chúa Trời và người khác. Việc thừa nhận tội lỗi chúng ta bẻ gãy xiềng xích hầu cho quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Trời có thể khởi sự.
“ Trong hoạn nạn họ kêu cầu Đức Chúa Trời và Ngài giải cứu họ! Ngài dẫn họ ra khỏi nơi tối tăm và bóng sự chết, bẻ gãy xiềng xích họ” (Thi Tv 107:13-14 TLB). Tuy nhiên, tội lỗi không xưng ra là day dứt, mưng mủ. Trong 32:3-4 (GNB) Đavít kể cho chúng ta những gì xảy đến với ông khi ông đã cố giấu giếm tội lỗi của mình, “ Khi tôi không xưng những tội lỗi mình ra, tôi bị kiệt quệ vì than khóc cả ngày… sức lực tôi bị ráo cạn. Nên nhớ “ Sự cởi mở đối với sự trọn vẹn giống như như những bí mật đối với sự đau ốm.” Ông nội tôi thường nói, “ Muốn suối trong thì phải sạch nguồn” ( if you want to clear the stream you need to get the hog out of the spring). Hãy thừa nhận và xây khỏi các tội lỗi bạn. Hãy nhớ rằng tội lỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ là tội lỗi không được xưng nhận.
3. Chúng ta được sự ủng hộ.
Khi bạn chia xẻ sự kiểm điểm của bạn với một người khác, bạn được ủng hộ! Người đó sẽ giúp bạn tập trung và góp ý kiến phản ánh ( về việc kiểm điểm của bạn). Khi người bạn cũ của bạn, “ phủ nhận”, xuất hiện trở lại ( sau một thời gian vắng bóng) và bạn nghe Satan kể ra một loạt những lý do biện bạch, “ Thực ra không đến nỗi như thế,” “ họ đáng chịu thế,” “ Thực ra không phải là lỗi của tôi”- người hổ trợ bạn có thể có mặt để cáo ty ( ( từ luật)= challenge= take exception to= phản đối) bạn với sự thật. Nhưng hơn hết, bạn cần một người khác chỉ đề lắng tai nghe những gì mà bạn cần nói.
Tôi chọn một người bằng cách nào?
Không giống như Jessica, cô bé bị kẹt trong giếng mà chúng ta đã nói tới trong bài 12, bạn sẽ chọn nhận vật mà sẽ xuống giếng (để ở) với bạn, vậy nên hãy chọn cẩn thận nhé! Bạn không thích người nào mà nói, “ Bạn đã làm gì vậy?” hoặc “ Đáng lẽ bạn không nên làm như vậy?” Bạn không cần một quan tòa và bồi thẩm đoàn. Chúng ta đã bàn luận rồi về sự kết tội, tuyên án. Hãy nhớ RoRm 3:23-24 ( TLB): “ Tất cả điều đã phạm tội…dầu vậy giờ đây Đức Chúa Trời tuyên phán chúng ta ‘ vô tội’… nếu chúng ta tin cậy vào Jesus Christ, Đấng …cất những tội lỗi của chúng ta đi cách nhưng không ‘ và IGi1Ga 1:9: ‘ nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của chúng ta, thì Ngài là thành tính công bình, sẽ tha thứ những tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta sạch hết mọi điều không công bình’.
Bạn chỉ cần nhờ đó đề lắng nghe. Tôi thấy rằng tốt nhất nên chọn một Cơ đốc nhân trưởng thành và quen thuộcvới tám nguyên tắc hoặc mười hai bước.
1. Chọn người cùng phái với bạn mà bạn tin cậy và tôn trọng.
Nói bao nhiêu đủ rồi! ( đây là chuyện tế nhị).
2. Hỏi xem người đó đã hoàn thành Nguyên tắc 4 hoặc Bước 4 và năm chưa.?
Tiến trình nầy sẽ trôi chảy êm xuôi hơn nếu người ấy quen thuộc với những việc bạn đang làm. người đó cũng sẽ có một cảm thức tha giác ( a sense of empathy), và nếu nhân vật ấy có thể chia xẻ những kinh nghiệm cá nhân, thì bạn sẽ có một cuộc trao đổi lành mạnh.
3. Hãy đặt một hẹn ước với người đó, một thời gian không bị làm gián đoạn!
Hãy trách xa những cú điện thoại, những bạn bè, tất cả những gián đọan trong ít nhất hai tiếng đồng hồ. Tôi đã nghe về một vài cuộc kiểm điểm mà phải mất tám tiếng đồng hồ mới có thể chia sẽ hết. Điều đó có lẽ mang chút ít kịch tính.
Vài hàng hướng dẫn cho cuộc gặp mặt của bạn
1/ Hãy bắt đầu với sự cầu nguyện. Hãy câu xin sự can đảm, khiêm nhượng, và chân thật. Đây là một bài cầu nguyện đề nghị để bạn xem xét:
Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho con đầy sự bình an và sức mạnh suối trong cuộc chia xẻ kiểm điểm của con. Con biết rằng Ngài đã tha thứ cho con những sai lầm và tội lỗi của con trong quá khứ. Cám ơn Ngài đã ban con Ngài để trả giá ( chuộc tội)cho con hầu cho những tội lỗi con có thể được tha. Suốt trong cuộc họp mặt nầy xin giúp con trở nên khiêm nhượng và hoàn toàn chân thật. Cám ơn Ngài đã cung cấp cho con chương trình nầy và ______________( tên của người mà bạn đang cùng chia xẻ kiểm điểm). Cám ơn Ngài về việc cho phép những xiềng xích của quá khứ của con bị bẻ gảy. Trong danh Cứu Chúa con cầu nguyện. A MEN.
2/ Hãy đọc những câu trong ngiuyên tắc 4, trong 22, sách Hướng dẫn Tham dự viên 3, trở nên công bình với Đức Chúa Trời, với chính bạn, và với người khác.
3/ Hãy giữ cho sự chia xẻ của bạn được thăng bằng - những điểm yếu và những điểm mạnh!
4/ Hãy chấm dứt bằng sự cầu nguyện. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về những dụng cụ mà Ngài đã ban cho bạn, về sự tha thứ hoàn toàn tìm được trong Christ!
BÀI LÀM CHỨNG ( Nguyên tắc 4)
Tôi tên là John, một tín đồ và một người nghiện rượu đang phục hưng, đã nhận biết Jêsus là Đấng Quyền năng Tối cao của tôi. Tôi sẽ không làm phiền bạn với những chi tiết về hai-mươi-chín-năm-rưởi đam mê và luông tuồng trong rượu chè của tôi mà sự thiệt hại có thể được tóm lại như sau:
0 giá-trị-bản-thân ( self-worth)
1 gia đình bỏ lỏng và đổ vở
2 cuộc ly dị
3 502s hoặc DUIs
4 chuyến đi vô khám
5 năm không đóng lợi tức
6 chuyến đi đột xuất tới bệnh viện
Vô số những cố gắng để khống chế áp huyết sai rượu lên đến 190/165!
265 bảng Anh tiền rươụ Vodka loại rẽ và thuốc an thần Valium.
Tệ hơn tất cả điểu nầy, tôi đã vỡ nợ đạo đức và thuộc linh và đã thua trong “ ván chơi cuộc đơì” vào 7 tháng giêng, 1976, sau một mùa nghĩ hè say sỉn và một cuộc đương đầu đầy cảm xúc với mẹ và những thành viên khác trong gia đình tôi, “ khoảng khắc tỉnh táo” của tôi đã cho thấy rằng tôi không thể rướn tới nữa, và tôi gọi cho AA.
Xa lạ với tôi, cuộc hành trình thuộc linh lớn đã bắt đầu. Tôi không biết, cũng không thể hiểu những chữ trong Eph Ep 2:10: “ Chúng ta là tuyệt tác của Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong Christ Jesus để làm những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để cho chúng ta làm.”
Trong mười lăm năm sau đó, tôi thịnh vượng về mặt tài chánh và thân thể với chương trình AA thế tục của tôi. Khi tôi thực hành Bước 4, đó là “ mạnh dạng tự kiểm sâu sắc, thấu đáo về mặt đạo đức,” tôi chỉ mới viết, viết, và viết. Ba cuốn sỗ tay đầy những ghi chép có thể đúc kết lại như sau:
1. Với tôi, những hoài vọng mang tính thảm hại, mọt nỗi sợ thường trực về sự thất bại không thể đáp ứng được với những gì mà tôi đã cưu mang như là những niềm hi vọng mà những người khác đặt ở tôi từ hồi tôi còn thơ dại nhất. Cha tối mất năm tôi lên ba. Ong là một y sĩ lỗi lạc, khởi đầu sự nghiệp trpong thời gian cuộc “ Đại úy thoái ( kinh tế)” ( the Great Depression). Ong là niềm kêu hảnh của cả gia đình,và từ những ngày đầu tôi còn nhớ gia đình nói, “ Nhìn tay của John kìa, nó sẽ không trở lại nên một nhà phẩu thuật lỳ tài sao, giống hệt như cha,” “ John đã được “ đặt cọc” vào học nghành Y ở trường ruột của cha nó; nó sẽ y hệt cha”. (Alm Mater, trường học - nơi mình đã và đang học, LND )
Cả cái trách nhiệm mà những người khác đặt trên tôi đã biến thành mặt cảm tội lỗi và nỗi bực tức mà tôi chôn kín và cưu mang dài theo năm tháng.
2.Sự cô đơn hoặc nỗi sợ bị loại bỏ là bạn đồng hành với nỗi sợ không đáp ứng được với những hi vọng của người khác; mặt dù tôi muốn sự hợp thức hóa ( validation) (muốn hòa nhập với mọi người), nhưng tôi laị cảm thấy cô đơn và cô độc bởi vì tôi là đứa con độc sanh. Cho dù tôi luôn ở trong một đám đông hoặc một phần của nhóm, Bước 4 làm cho tôi nhận biết rằng tôi cô đơn. Tôi đã đẩy đi những người mà ở trong họ tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận. Lần lượt, tôi đã đánh mất những người mà lại là quan trọng đối với tôi. Tôi là một tay tổ về việc đổ lỗi cho người khác.
3.Tôi có thể đúc kết những lời bình luận về Bước 4 của tôi bằng cách nói lên rằng đang xuyên trong cả điều nầy là một nỗi sợ bị mất kiểm soát. Nhưng với rượu đầy đu, một “ nhân cách quyến rũ” và một số lượng công việc khó nào đó, làm (người khác)sẽ không bao giờ biết rằng tất cả điều nầy đang diễn ra bên trong tôi.
Nói chi đến việc tôi tự hành xác mình! tôi đang tự sát từng kỳ như mua trả góp, với hai-mươi-chín-rưỡi năm uống hằng ngày.
Với nguyên tắc thứ 4, cộng với nhiều ghi chép đầy các sổ tay, qua việc viết cho thấy tôi co thể nhìn biết sự việc như chúng thực là, chấp nhận hiện thực của đời sống tôi, và nhận lấy trách nhiệm ( quyền sở hưu) đối với tất cả sự thiệt hại tôi đã làm.
Chẳng bao lâu, tôi thực hiện Bước thứ 5 và thừa nhận bản chất đích thực của các lỗi lầm tôi với chính tôi và với một tha nhân. Vì chưng, như các bạn đã biết, Bước thứ năm nói rằng chúng ta thừa nhận bản chất đích thực của những lỗi lầm chúng tavới Đức Chúa Trời, với chính chúng ta, và với một tha nhân. Vào thời gian ấy tôi không có, cũng không muốn có, Đức Chúa Trời trong đời sống mình, do đó tôi bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài vòng. Tôi đã chưa từng có thể tự tha thứ mình hoặc chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với những tội lỗi của tôi chống lại những ai mà tôi làm tổn hại. Như đã nói, tôi đã không sai rươụ ( rober) mười hai năm và đã thực hiện tốt chương trình Mười-hai Bước, có quan hệ mật thiết với H&I và công trình bướ-thứ-mười-hai khác, nhưng vẫn có một sự trống vắng luôn dày vò tôi. Tôi thường kêu lên, “ Với sự nghiêm túc chỉ có vậy thôi sao? Sống động hơn nầy mới phải chớ!” bạn biết không, có một điều mà tôi chưa bảo với bạn-tôi thuộc về CIA!
Vâng, CIA : catholic ( Công giáo), Irish ( người Ailen) và Alcoholic ( người nghiện rươu). Tôi nghĩ rằng Công giáo cứng nhắc, cố chấp, và Đức Chúa Trời đã chối bỏ tôi. Điều nầy không đúng. Như bạn biết, tất cả người Ailen đều bướng bỉnh, bảo thủ, và vốn hai cãi cọ ầm ĩ. Điêù nầy có thể đúng. Là một kẻ nghiện rượu đang phục hồi, tôi vẫn còn ở trong phủ nhận, và tôi đã phủ nhận việc tôi cần Đức Chúa Trời trong cuộc sống mình. Tất nhiên, tôi sai lầm. Một khoảng cách lớn vô danh nào đó đang bị đánh mất và tôi chịu khốn khổ. Tôi không thể phủ nhận việc tôi cần Đức Chúa Trời trong đời sống mình nữa, và phải tìm một Hội thánh.
Và lúc đó phép lạ xảy ra!
Khoảng một tuần sao khi quyết định tìm một Hội thánh, tôi tìm thấy một truyền đơn trên bậc cửa nhà tôi thông báo lễ Phục sinh năm 1991 ở Saddleback. Sau đó, tôi mới biết rằng đó là năm duy nhất Saddleback gởi thông tin bằng thiệp mời đến vùng thung lũng Capistrano ở cách xa khoảng hai mươi lăm dặm. Đây là sự trùng hợp chăng? Tôi nghĩ rằng không!
Ở lể Phục sinh 1991, tôi đã được nghe sứ điệp nầy:
Tin cậy Đức Chúa Trời-qúa khứ được tha thứ.
Tin cậy Đức Chúa Trời-hiện tại có thể quản ly, kiểm soát được.
Tin cậy Đức Chúa Trời-tương lai vững chắc.
Tôi tan vỡ và khóc suốt trong buổi giảng. Tôi cảm thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh hoan nghênh tôi về nhà, và sự cô đơn, sự sợ hãi của tôi biến mất. Tôi chạy về nhà và kể cho vợ tôi điều gì đã xảy ra, vàcô ấy có thể cảm thấy niềm vui, sự bình an, và sự hiện diện của Thánh linh của Đức Chúa Trời trong tôi. phần còn lại là lịch sử (là cả một câu chuyện kỳ diệu).
Tôi tham dự tất cả các lớp Saddleback, là thành viên, người trưởng thành, và hầu việc. Tôi chịu Báp tem váo tháng 9 năm 1991. Qua phỏng vấn hẩu việc( ministry interview), Mục sư Steve tống tôi tới Mục sư John Baker ở dưới Dức dấy Phục hưng, và tôi bắt đầu sắp xếp ghế vào tối thứ sáu hoặc làm bất cứ việc gì khác mà tôi có thể làm.
Tôi được yêu cầu làm lãnh đạo viên tiểu nhóm cho một nhóm đàn ông nghiện rươụ, tất cả điều mới đến với phục hưng. Chương trình chín mươi-ngày đầu tiên của chúng tôi đến nay đã được ba năm, và tôi được đặc quyền lãnh đạo hàng tá người đàn ông qua ba nguyên tắc đầu trong các hướng dẫn tham dự viên Dức dấy Phục hưng.
Cuộc sống hằng ngày của tôi giờ đây có liên quan mật thiết với những anh em Cơ đố đang Phục hưng thực hiện chương trình mười-hai-Bước-qui-hướng Christ, và vẫn sẳn sàng giúp việc nơi nào mà tôi có thể xem xét, theo nhiều cách, những mối quan hệ phục hồi, chữa lành, và những phép lạ mà chỉ có mối quan hệ với Jesus Christ mới có thể cung cấp.
Trong tiến trình 12-Bước-qui-hướng-Christ của bản thân, cuối cùng tôi đã có thê hoàn tất Bước 5, và nhận lấy tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, qua công việc của Christ trên thập tự giá. Các tội lỗi tôi được tha, mặc cảm tội lỗi và những nỗi sợ của tôi được cất bỏ. Tôi có thể thấy rõ ràng chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời tôi.
Để kết thúc, tôi xin trích dẫn một câu mà hiện nay tôi có thể thật sự hiểu và chấp thuận, IICo 2Cr 5:17 (TLB): “ Khi một người trở thành một Cơ đốc nhân, người đó sẽ rở nên một người mới tinh khôi ở bên trong. Người ấy không còn như cũ nữa. Một sự sống mới đã bắt đầu!”
Cám ơn bạn đã cho tôi chia xẻ một phép lạ nhỏ với bạn.

Tự Nguyện Phục Tùng Mọi Thay Đổi Đức Chúa trời Muốn Lám Ra Trong Cuộc Sống Tôi Và Khiêm Tốn Cầu Xin Ngài Cất Bỏ Những Khuyết Tính Của Tôi.
“Hạnh phúc thay cho những ai mà nỗi khát khao lớn nhất của họ là làm những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu”
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:27 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách