† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2225|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - ĐỀN BÙ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 17:11:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

ĐỀN BÙ

Nguyên tắc 6
Tôi lượng giá những mối quan hệ của tôi. Đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi, thực hiện đền bù cho tai hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm vậy sẽ gây hại đến họ hoặc những người khác.
Hạnh phúc thay cho người có lòng thương xót. Hạnh phúc thay cho kẻ giảng hòa.
Bước 8
Chúng ta liệt kê danh sách tất cả những người mà chúng ta đã làm hại và tự nguyện thực hiện đền bù cho tất cả họ.
Hãy làm cho người khác như các ngươi muốn họ làm cho các ngươi. LuLc 6:31
Giới Thiệu
Tuần nầy, chúng ta sẽ nhắm vào Nguyên tắc 6. Thật ra, chúng ta sẽ dành hai tháng tới cho Nguyên tắc 6. Điều nầy cho thấy tầm quan trọng của nó trong cuộc phục hưng của chúng ta. chúng ta sẽ dùng một phần thời gian cho việc giảng dạy và chúng ta sẽ cử hành Bữa ăn tối của Chúa vào tuần sau để giúp chúng ta thật sự hiểu biết ý nghĩa chân thật của tha thứ, nhưng tôi rất thích dùng phần lớn thì giờ cho những bài làm chứng của bạn. Vui lòng cho tôi biết nếu bạn thích chia xẻ câu chuyện của bạn về thế nào mà Nguyên tắc 6 đã tác động cách tích cực đến cuộc phục hưng và những mối quan hệ của bạn.
Tối nay, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát về Nguyên tắc 6, mà tất cả là về đến bù “ Xin tha thứ tôi như tôi học tha thứ” ( có lẽ là câu nói) hầu như tóm tắc nó. Trước đây trong công cuộc phục hưng của mình, chúng ta bắt đầu thực hiện công việc sửa chữa về phương diện bản thân, riêng tư của cuộc sống chúng ta bằng cách thừa nhận sự bất lực của mình, trao cuộc sống và ý chí chúng ta cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thực hiện việc kiểm điểm đạo đức, chia xẻ về tội lỗi hoặc sai lầm của chúng ta và cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ chúng. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện công việc sửa chữa về phương diện quan hệ của cuộc sống chúng ta. Thực hiện đền bù là bước khởi đầu của giai đoạn cuối của sự cô lập khỏi Đức Chúa Trời và những người khác.
Một vài người trong chúng ta vẫn cón ngại ngùng về việc thực hiện đền bù. Chúng ta nghĩ, “ Nếu Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tôi, thì điều ấy chưa đủ sau? Bươi móc quá khứ mà làm gì? Với lại, thực hiện đền bù có vẻ mất tự nhiên làm sao ấy!”
Câu trả lời cho sự phản đối đó đơn giản thôi: thực hiện đền bù là hướng về tương lai hơn là lui lại với quá khứ. Trước khi bạn có được những mối quan hệ lành mạnh mà bạn ước muốn, thì bạn cần phải xóa sạch cái mặc cảm tôi lỗi, niềm hổ thẹn, và nỗi đau mà đã từng khiến cho nhiều mối quan hệ của bạn trong quá khứ phải chịu thất bại.
Vậy, theo cách nói của Bước 8, đây là thời gian để “ lập danh sách những người mà chúng ta đã gây hại và sẵn lòng tự nguyện thực hiện đền bù cho tất cả họ.” Ngay ở điểm nầy, bạn chỉ đang mong đợi sự sẵn lòng tự nguyện. Bước 8 chỉ yêu cầu chúng ta chỉ nhận dạng những ai mà chúng ta cần đền bù hoặc tha thứ.
LuLc 6:31 nhắc nhở chúng ta đối xử với người khác theo cách mà chúng ta muốn được đối xử. Đối với một vài người trong các bạn, điều ấy có thể rất khó. Bạn đã bị tổn thương thảm hại hoặc đã bị lạm dụng. Nhiều người trong các bạn đã không làm gì được với việc ác đã phạm nghịch cùng mình.
Tôi đã thường tư vấn cho người ta về Nguyên tắc 6 và về tầm quan trọng có tính quyết định của sự tha thứ, chỉ để nghe họ nói, “ Không bao giờ tôi tha thứ! Không, khi sự việc đã rồi!” Trong những trường hợp nầy việc quấy nghịch cùng cá nhân thường là sự xâm phạm trẻ con, lạm dụng tình dục, hoặc ngoại tình. Những tôi như thế là những vi phạm thâm thiểm, để lại những vết thương nhức nhối, nhưng chúng cũng là cội rễ của chứng loạn chức năng ( disfunetion) mà đã đem nhiều người đến với phục hưng.
Tha thứ cho thủ phạm ác ôn như vậy, thậm chí sau khi người bị đã xử lý với nỗi đau lòng, dường như không thể được. Chúng ta sẽ xữ lý đặt biệt với vấn đề nầy trong những bài học về ba loại tha thứ.
Còn bây giờ, hãy lắng nghe cách mà Dức dấy Phục hưng viết lại bước nầy cho thành viên của các nhóm lạm dụng thân thể/ tình dục:
Lập một danh sách của tất cả những người đã làm hại chúng ta và tự nguyện tìm kiếm sự giúp đở của Đức Chúa Trời trong việc tha thứ cho những kẻ phạm tội cùng chúng ta, cũng như trong việc tha thứ chính chúng ta. Hãy nhận thức rằng chúng ta cũng đã làm hại người khác và sẳn lòng tự nguyện thực hiện đền bù cho họ.
Chúng ta hãy nhìn phần thứ hai của Nguyên tắc 6: “ … thực hiện đền bù cho sự tổn hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm như thế sẽ gây hại cho họ hoặc cho người khác.”
Hãy lắng nghe khi tôi đọc Mat Mt 5:23-24: “ do đó, nếu ngươi đang dâng lễ vật nơi bàn thờ mà nhớ rằng anh em đã nghịch gì đó cùng mình, hãy để lễ vật lại ở trước bàn thờ.Trước hết hãy đi làm hòa với anh em mình, rồi trở lại dâng lễ vật”
Phần đầu của Nguyên tắc 6 xử lý với việc sẵn lòng tính đến việc tha thứ. Phần thứ hai của Nguyên tắc 6 kêu gọi chúng ta hành động khi chúng ta thực hiện đền bù và đề nghị tha thứ. Trở lại với ẩn dụ vườn, chúng ta cần phải nhổ cỏ dại trong những quan hệ đổ vỡ của chúng ta trong quá khứ hầu cho chúng ta có thể làm sạch cái nơi mà những mối quan hệ mới của chúng ta có thể được trồng hoặc phục tác một cách thành công. Đó là lý do tại sau Nguyên tắc 6 là rất quan trọng.
Trong Hướng dẫn Tham dự viên 3, trang 39, bạn sẽ tìm thấy danh sách đền bù (mẫu).
Cột một là nơi bạn liệt kê những nhân vật mà bạn cần tự nguyện thực hiện đền bù, những ai mà bạn đã làm hại. Cột hai dành cho những người mà bạn sẵn lòng đề nghị tha thứ. Hãy liệt kê họ trong tuần nầy.
Suốt hai tháng tới, hãy thêm vào danh sách mỗi khi Đức Chúa Trời tiết lộ cho bạn những người khác để đưa vào bản liệt kê của bạn. Hãy nhớ, tất cà việc mà bạn đang làm ở điểm nầy là ghi chúng (những cái tên đó) xuống.
Đền bù
Chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu tối nay và trả lời câu hỏi nầy, “ Tôi thực hiện đền bù ( AMENDS) theo cách nào?”
Admit the hurt and the harm: Thừa nhận nỗi đau đớn và sự tổn hại.
Make a list: Lập một danh sách
Encourage one another: Khích lệ nhau
Not for them: Không phải cho họ
Do it the right time: Thực hiện điều đó ở thời gian thích hợp (đúng thời cơ)
Start living the promises of recovery: Bắt đầu sống (thực hành theo) những lời hứa của phục hưng.
Chữ A là ADMIT the hurt and the harm
Thừa nhận nỗi đau đớn và sự tổn hại.
Nguyên tắc 4 cho chúng ta thấy việc mở (lòng) ra cho Đức Chúa Trời mà người khác là quan trọng như thế nào. Những cảm xúc của bạn đã bị đóng nút lại (trong chai) quá, quá lâu; điếu đó đã xen vào và gây cản trở đối với tất cà những mối quan hệ quan trọng của bạn. Trong bước nầy của phục hưng, bạn cần phải một lần nữa đối mặt với những nỗi đau, bực dọc va sai lầm mà người khác đã gây cho bạn hoặc là bạn đã gây cho người khác. Khư khư bám lấy những bực bội, tức tối không những ngán đường phục hưng của bạn mà còn che lấp sự tha thứ của Đức Chúa trời trong cuộc sống bạn.
LuLc 6:27 (GNB), “ Đừng xét đoán người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ không xét đoán ngươi; đừng kết tội người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ không kết tôi ngươi; hãy tha thứ người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ ngươi.”
Mẫu tự kế trong amands là M: MAKE a list ( lập một danh sách).
Thêm vào Bảng công tác đền bù trong Hướng dẫn Tham dự viên 3, bạn cũng sẽ tìm thấy Bảng kiểm điểm Dức dấy Phục hưng trong Hướng dẫn Tham dự viên 2. Bạn có thể dùng những bảng nầy để giúp bạn lập danh sách đền bù.
Trong cột một, về sự kiểm điểm, bạn sẽ tìm thấy bảng danh sách của những người mà bạn cần đề nghị tha thứ. Đây là những người đã làm tổn thưng bạn. Trong cột bốn, bạn sẽ tìm thấy danh sách những người mà bạn còn nợ phải đền bù. Đây là những người mà bạn đã làm tổn thương. Nếu đã qua một thời gian kể từ khi bạn thực hành kiểm điểm, Đức Chúa Trời có thể đã tiết lộ những người khác cho bạn mà bạn cần thêm vào danh sách. Đó là lý do quan trọng d0ể khởi đầu với bảng công tác đền bù.
Khi bạn đang lập danh sách đừng hoan mang về “ how- tos” ( những cách nào) trong việc thực hiện đền bù của bạn. Đừng hỏi những câu như “ Làm sao tôi có thề xin cha tôi tha thứ?” Làm sao tôi có thể đề nghị tha thứ cho em trai tôi về những gì mà nó đã làm?” Cứ tiến hành ghi tên nhận vật xuống danh sách của bạn, dù thế nào đi nữa. “ Hãy đối xử với người khác như các ngươi muốn họ đối xử với các ngươi.” (6:31 TLB).
Chữ E trong amends đứng thay cho ENCOURAGE one another ( hãy khích lệ lẫn nhau).
Ngươì ta thường nói rằng sự khích lệ là Oxygen cho linh hồn. Trước khi bạn đề nghị tha thứ và thực hiện đền bù cho người khác, bạn cần có một bạn đồng công tương trách hoặc một người hổ trợ, một người nào đó để cổ vũ bạn và cung cấp một màn hướng âm( soun ding loard). Y kiến phản đối của những người ấy có giá trị để bảo đảm rằng bạn thực hiện đền bù hoặc đề nghị tha thứ với động cơ đúng.
HeDt 10:24 nói, “ Vậy chúng ta hãy cân nhắc làm sao để khuyên giục nhau về tình yêu thương và các nghĩa cử.” Nếu bạn được yêu cầu làm người khích lệ, bạn đồng công tương trách, hay người hổ trợ, hãy lấy (điều ấy) làm vinh dự. Và nên nhớ, bạn không thể cầm đuối soi đường cho người khác mà không tỏa sáng riêng mình.
Chữ N trong amends là lý do thực hiện đền bù: NOT FOR THEM không phải cho họ (những người được đền bù).
Bạn cần tiếp cận với những ai mà bạn đang đề nghị tha thứ, hoặc thực hiện đề bù, cách khiêm tốn, nghiêm chỉnh, thành thật và tự nguyện. Đừng chạy lỗi hoặc cố biện minh cho hành động của bạn mà hãy tập trung hết vào phần bạn.
Năm chữ sau đây là bí quyết thực hiện đền bù có hiệu quả: Do not expect anything back! ( Đừng mong nhận laị gì!). Bạn đang thực hiện đền bù, không phải vì một phần thưởng, mà để được thoát khỏi những nỗi đau, những lấn loạn tâm trí, và những thói quen( xấu).
Nguyên tắc 6 nói rằng tôi có trách nhiệm. “ đền bù sự tổn hại mà tôi đã làm cho người khác.” Chúa Jesus phán, “ Hãy yêu các kẻ thù của con và làm điều lành cho họ; hã cho mà không mong nhận”. (LuLc 6:35 GNB). Đức Chúa Trời yêu chúng ta sâu rộng, ngay cả khi chúng ta còn tệ nhất. Đức Chúa Trời là nhân từ, chúng ta cần phải nhân từ!.
Bạn có biết rằng bạn có thể bị lạm với lòng đắng cay căm ghét, và thù hận, cũng y như bạn lâm vào rượu, ma túy, và những mối quan hệ ( không tốt). Một cuộc sống đặc trưng bởi cay đắng, căm thù và giận dữ sẽ giết bạn bằng xúc cảm (không gươm giáo) và làm khô héo tâm hồn bạn. Chúng sẽ làm cho nảy sinh ra “ ba cái Ds”:
Depression: Chán nản, phiền muộn
Derpair: tuyệt vọng
Discouragement: nản lòng
Một tấm lòng bất dung sẽ làm cho bạn càng thêm đau đớn và hư hoại hơn là nó sẽ có thể gây cho người đã làm hại bạn.
Chúng ta hãy chuyển tới chử D trong amends: Do it at the right time ( Thực hiện nó đúng lúc)
Nguyên tắc nầy không những đòi hỏi lòng can đảm, óc phán đoán sáng suốt và sự sẳn lòng, mà còn ( cần đến) cảm giác thời cơ nhạy bén! ( a careful sense of timing).
TrGv 3:1 (TLB) bảo chúng ta rằng “ điều nào cũng có thời cơ của nó” có một thời cơ để cho sự việc xảy ra và có một thời cơ làm cho sự việc xảy ra. Có một thời cơ đúng, và một thời cơ sai để đề nghị tha thứ và thực hiện đền bù.
Trước khi thực hiện đền bù, bạn cần phải cầu nguyện, xin Jesus Christ hướng dẫn bạn. Cầu xin sự hướng dẫn của Ngài, và sự quyết định thời cơ hoàn toàn chính xác của Ngài.
Nguyên tắc 6 tiếp tục nói, “ … trừ khi làm như vậy sẽ gây hại cho họ và người khác.”
Đừng đợi cho đến khi bạn cảm thấy thích thực hiện đền bù hoặc đề nghị tha thứ; sống (thực hành) nguyên tắc nầy đảm đương một hành động của ý chí! Hoặc có lẽ tôi nên nói một cơn khủng hoảng ( acrisis) ( một nỗi bức xúc) của ý chí. Thực hiện đền bù là một hành động của sự thuận phục Kinh thánh và sự sống còn bản thân.
Mẫu tự cuối trong amends là S: START livinh the promires of discovery ( khởi sự sống -trong- những lời hứa của phục hưng).
Nếu chúng ta đem hết khả năng của mình để thực hiện bước nầy, chúng ta sẽ kinh ngạc trước khi chúng ta qua nữa đoạn đường, khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết được sự tự do mới và một niềm hạnh phúc mới. Chúng tasẽ không còn hối tiếc quá khứ. Chúng ta có một sự am hiểu mới về sự thanh thản và bình an. Chúng tasẽ thấy những kinh nghiệm của chúng ta về những nỗi đau, những bấn loạn tâm thần, và những thói quen ( xấu) của chúng ta có thể mang lại lợi ích cho người khác như thế nào
Cái cảm giác ấy về sự vô tích sự và tự thương hại sẽ biến mất. Chúng ta sẽ mất hứng thú trong những việc ích kỷ và tìm được thích thú trong người khác, khiến cho sự tự tư tự lợi tuột đi. Toàn bộ thái độ và cái nhìn của chúng ta về cuộc sống thay đổi. Và bất chợt, chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang làm cho chúng ta những gì mà chúng ta đã không thể làm cho chính mình! ( Diễn giải từ “ The Big Book AA” ( Quyển Sácg Lớn của AA, trang 83-84).
Đúc kết
Nnguyên tắc 6 dâng cho bạn sự tự do- sự tự do khởi xiềng xích của tức tối, giận dữ, và đau lòng, qua những đền bù cho sự tổn hại mà bạn đã gây ra cho người khác, để nhìn thẳng vào mắt họ, biết rằng bạn đang cộng tác với Đức Chúa Trời trong việc làm sạch phía lề lối của bạn (cleaning up your side of street) (tâm cảnh bạn).
Trong các nhóm nhỏ, tôi khuyên những bạn nào đã hoàn tất Bước 6 nên chia xẻ sự tự do và các ơn phước mà các bạn đã nhận được
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, con cầu nguyện cho sự sẵn lòng- sự sẵn lòng để đánh giá quá khứ và những mối quan hệ hiện nay của con. Xin chỉ cho con biết những người mà con đã làm tổn thương, và giúp con trở nên sẵn lòng để đề nghị đền bù cho họ. Cũng vậy, lạy Đức Chúa trời, xin ban cho con sức mạnh của Ngài để trở nên sẵn lòng đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương con. Con cầu nguyện xin Ngài ( tỏ cho con biết) sự quyết định thời cơ hoàn toàn chính xác của Ngài về việc thực hiện cái hành động mà Nguyên tắc 6 kêu gọi con làm. Con cầu xin những điều nầy trong danh con của Ngài. AMEN.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:48 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách