† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2346|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - ÂN ĐIỂN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 17:15:19 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

ÂN ĐIỂN

Nguyên Tắc 6:
Tôi đánh giá những mối quan hệ của tôi. Đề nghị tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi và thực hiện đền bù cho tổn hại tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm như thế sẽ gây hại cho họ hoặc người khác.
Hạnh phúc thay cho kẻ có lòng thương xót. Hạnh phúc thay cho người giảng hòa.
Bước 9.
Thực hiện đền bù cho những người như vậy bất cứ khi nào có thể, trừ khi như thế sẽ gây tổn hại cho họ hoặc người khác.
Do đó, nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em mình có điều chi đó nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ ngươi lại ở trước bàn thờ, trước hết hãy đi giảng hòa với anh em mình, rồi mới trở lại dâng của lễ. Phi-e-rơ Mat 5:23-24;.
Giới Thiệu.
Tối nay, chúng ta sẽ chấm dứt bàn về Nguyên tắc 6. Chúng ta đã nói về cách nào để đánh giá tất cả những mối liên hệ của chúng ta, đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương chúng ta, và thực hiện đền bù cho sự tai hại mà chúng ta đã làm cho người khác khi có thể, và không trông mong nhận lãnh gì lại.
Khi chúng ta lớn lên (trong đời sống) Cơ Đốc nhân và tăng trưởng trong phục hưng, thì chúng ta muốn đi theo sự hướng dẫn vàcác phương hướng của Jesus Christ. Khi chúng ta biết Ngài nhiều hơn, chúng ta muốn làm theo những lời dạy dỗ của Ngài và làm theo những đường lối của Ngài. Chúng ta muốn trở nên giống như Ngài. Thành thật mà nói, nếu chúng ta muốn thực hiện Nguyên tắc 6 với tất cả khả năng của mình, chúng ta cần phải học làm theo ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng bằng cách nào?
Ân Điển.
Những câu chìa khóa của Dức dấy Phục hưng là Phi-e-rơ IICo 2Cr 12:9-10 (NCV): “ Nhưng Ngài phán cùng tôi, ‘ An điển của ta đủ cho ngươi rồi. khi ngươi yếu đuối, thì quyền năng của ta mới được làm cho trọn vẹn trong ngươi.’ Vậy tôi rất hạnh phúc để cưu mang sự yếu đuối của mình. Khi ấy quyền năng cùa Christ mới có thể sống trong tôi. Vì lý do nầy tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi có những yếu đuối, sỉ nhục, lúc khó khăn, chịu khổ, và mọi thứ phiền toái vì Christ. Bởi vì tôi yếu đuối là lúc tôi thật sự mạnh mẽ”.
Dức dấy Phục hưng được xây dựng và tập trung vào ân điển và tình yêu của Christ cho mỗi chúng ta.
Chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu tối nay: GRACE ( ân điển)
God’s gift: Quà tặng của Đức Chúa Trời
Received by our faith: Nhận được bởi đức tin của chúng ta
Accepted by God’s love: Được chấp thuận bởi tình yêu của Đức Chúa Trời
Christ paid the price:Christ đã trả cái giá (phải trả cho tội lỗi chúng ta)
Everlasting gift: Quà tặng cuộc đời
Chử G trong grace ( ân điển, ơn) là GOD’S gift: ( quà tặng, sự ban cho của Đức chúa Trời).
An điển là sự ban cho. An điển không thể bán. Nó được Đức Chúa Trời cho không bạn và tôi khi chúng ta đề nghị (trao) sự đền bù và không mong nhận lại, thì đó là món quà của chúng ta tặng cho những người chúng ta đã làm tổn thương.
RoRm 3:24 (NCV) bảo chúng ta, “ Tất cả cần phải được làm nên công bình với Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài, sự ban cho như không. Họ cần được giải phóng để được tự do khỏi tội lỗi qua Jesus Christ.”
IPhi 1Pr 1:13 (NCV) nói, “ Hãy chuẩn bị tâm trí anh em để hầu việc và hãy có sự tự chủ. Tất cả hi vọng của anh em phải hướng về sự ban cho của ân điển mà sẽ là của anh em khi Chúa Jesus Christ được bày tỏ với anh em.”
Nếu mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời lệ thuộc vào việc tôi được trọn vẹn, thì tôi sẽ gặp rắc rối trong tương giao với Đức Chúa Trời, hầu như mọi khi. Nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì mối quan hệ của tôi với Ngài được xây dựng trên ân điển và tình yêu của Ngài dành cho tôi. Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh để thực hiện đền bù và đề nghị tha thứ như Nguyện tắc 6 đòi hỏi.
Nhưng làm sao chúng ta nhận được sự ban cho ân điển của Đức Chúa Trời? Đó là chử R trong grace: RICEIVED by uor faith ( nhận được bởi đức tin của chúng ta).
Dù chúng ta có làm việc cật lực cho đến đâu, chúng ta cũng không thể tìm được đường vào thiên đàng. Duy bởi xưng nhận đức tin của chúng ta trong Jesus Christ như Chúa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta thì chúng ta mới có thể nếm mùi ân điển của Ngài và có sự sống đời đời.
Eph Ep 2:8-9 nói, “ Vả, ấy là nhờ ân đển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, đều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ay chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”
Xin cho tôi chia xẻ một câu khác với bạn, Phi Pl 3:8-9 (TLB) nêu ra, “ Không còn kể việc được cứu là bởi được trọn lành hoặc bởi vâng theo những luật lệ của Đức Chúa Trời, nhưng bởi tin cậy Christ cứu tôi; vì đường lối của Đức Chúa Trời về việc làm cho chúng ta nên công bình với chính Ngài dựa trên đức tin- chỉ tính vào Christ mà thôi.”
Bạn và tôi là khuynh hướng quan tâm nhiều hơn đến cái gì chúng ta làm. Đức Chúa Trời lại quan tâm hơn đến cái gì chúng ta là.
RoRm 5:2 nói về Chúa Jesus, “… là Đấng đã ban cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trong cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.”
Chỉ xin có một lời nhắc nhở: hãy “ ngôn hành như nhất” (LND: nguyên văn tiếng Anh, “ Our walk needs to match our tall” ‘ việc chúng ta đi pjải ăn khớp với việc chúng ta nói’ ). Người ta nhìn thấy đức tin và giá trị của chúng ta trong hành động của chúng ta. Và chính là qua đức tin của chúng ta trong Christ mà chúng ta có thể tìm được sức mạnh và sự can đảm cần thiết để hành động. Nguyên tắc 6 yêu cầu: thực hiện đền bù và đề nghị tha thứ.
Mẫu tự kế trong grace là A. Chúng ta được ACCEPTED ( chấp nhận) bởi tình yêu của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã yêu bạn và tôi trong khi chúng ta vẫn còn lạc loài trong tội lỗi. Rô 5:8; nói, “ Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Đến lượt chúng ta có thể yêu thương người khácbởi vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta cũng có thể tha thứ người khác bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trước. CoCl 3:13 (TLB) nói, “ Hãy hòa nhã và sẳn sàng tha thứ; đừng bao giờ giữ hằn thù. Hãy nhớ, Chúa đã tha thứ cho anh em, vậy anh em phải tha thứ người khác.”
Eph Ep 2:5 (NCV) nhắc nhở chúng ta rằng, “ Mặc dù chúng ta đã chết về thuộc linh do những việc mà chúng ta đã làm nghịch cùng Đức Chúa Trời, Ngài đã ban chochúng ta cuộc sống mới với Christ. Anh em đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời.”
Tôi không biết về bạn, nhưng tôi biết rằng tôi không xứng đáng với tình yêu thương của Đức Chúa Trời.Nhưng Tin Lành là Ngài chấp nhận tôi bất chấp chính tôi. Ngài thấy tất cả những hư hỏng của tôi; dù vậy, Ngài vẫn yêu. Và nói với bạn cũng thế.
HeDt 4:16 (NVC) bảo chúng ta, “ Vậy, chúng ta hãy đem lòng vững tin mà đến trước ngôi ân điển của Đức Chúa Trời. Ở đó chúng ta có thể nhận được ơn và sự thương xót để giúp chúng ta khi cần thiết.”
Chúng ta hãy tiến đến mẩu tự C trong chữ Grace: Christ paid the price. ( Christ đã trả cái giá -phải trả cho tội lỗi chúng ta-)
Chúa Jesus đãchết trên thập tự giá hầu cho tất cả tội lỗi, sai trái của chúng ta được tha thứ. Ngài đã trảcái giá (phải trả), hi sinh chính Ngài cho bạn và tôi hầu cho chúng ta có thể ở với Ngài mãi mãi. Khi chúng ta chấp nhận công việc của Christ trên thập tự giá, chúng ta được làm thành một tạo vật mới. Khi đó chúng ta có thể tin cậy vào sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có thể tha thứ những người đã gây tổn thương cho chúng ta. Chúng ta có thể hủy bỏ lòng ích kỷ của mình và nói lên lẽ thật trong tình yêu. Chúng ta chỉ tập trung vào phần của mình trong việc thực hiện đền bù hoặc đề nghị tha thứ (mà không mong đợi gì từ phía đối tượng).
Eph Ep 1:7 ( NCV) nói, “ Trong Christ chúng ta được giải phóng bởi huyết của sự chết Ngài và như vậy chúng ta được tha tội. An điển của Đức Chúa Trời sâu rộng biết bao.”
Một khi bạn đã chấp nhận Jesus Christ như là Đấng Cứu Chuộc và Chúa cứu bạn, thì sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là mãi mãi.
Tôi xin độc một lời trích từ Quyển Sách Lớn của AA ( The Big Book AA), trang 83-84: “ Một khi bạn đã hoàn thành Bước chín, thì bạn sẽ biết một sự tự do mới và một niềm hạnh phúc mới…bạn sẽ thấu hiểu chữ thanh thản và biết bình an… Bạn sẽ..nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang làm cho bạn cái gì mà bạn đã không thể làm cho chính mình.”
Và đây là một lời trích từ Quyển Sách Lớn thứ thiệt-quyển Kinh Thánh: “ Và tôi chắc rằng Đức Chúa Trời Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ cứ tiếp tục giúp anh em lớn lên trong ơn Ngài cho đến khi công việc của Ngài bên trong anh em cuối cùng được hoàn tất vào cái Ngài ấy khi mà Christ trở lại” (Phi Pl 1:6 TLB).
Cũng vậy, IITe 2Tx 2:16 ( NCV) nêu ra, “ Xin Chúa chúng ta Jesus Christ và Đức Chúa Trời cha chúng ta khích lệ và cũng cố anh em trong mọi việc lành anh em làm và nói. Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta, và qua ân điển, Ngài đã ban cho chúng ta một hi vọng và khích lệ lớn còn đến mãi mãi.”
Câu ruột của tôi là IPhi 1Pr 2:9-10 ( TLB), chỗ Đức Chúa Trời phán, “ Vì anh em đã được chính Đức Chúa Trờ chọn - anh em là thầy tế lễ của vua, anh em là thánh và khiết, anh em là vật sở hữu của Đức Chúa Trời - tất cả điều nầy hầu cho anh em có thể chứng tỏ với người ta rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em ra khỏi bóng tối để vào trong ánh sáng của Ngài. Ngày trước anh em không ra chi; giờ đây anh em ( John Beker) là một vật sở hữu của Đức Chúa Trời. Ngày trước anh em biết rất ít về sự nhơn từ của Đức Chúa Trời; âh giờ cuộc sống anh em đã được thay đổi bởi nó.”
Tôi đứng trước mặt các bạn như là một sảnn phẩm của ân điển Đức Chúa Trời. Trong mọi người có mặt ở đây tối nay, những ai để cho Christ ngự vào cuộc sống của mình, cũng là những sản phẩm của ân điển Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm theo ân điển nầy, chúng ta sẽ có thể thực hiện công việc mà nguyên tắc 6 đòi hỏi.
Chúng ta hãy kết thúc buổi tối hôm nay với CoCl 1:6: “ Đạo Tin lành đó ở giữa anh em cũng như trong cả thế gian; lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em, từ Ngài mà anh em đã nghe rao truyền ơn của Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó…”
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 6)
Xin chào, tôi tên là Carrl và tôi có mặt ở đây bởi vì chương trình 12 Bước là một phần quan trọng trong đời sống Cơ Đốc Nhân của tôi.
Trước khi trao hết cuộc sống của tôi cho Đức Chúa Trời, cuộc sống của tôi đã bất khả quản. Cuối cùng tôi đã tìm tới đáy về phương diện thuộc linh và thừa nhận rằng tôi không hể qủan lý nổi cuộc sống riêng của mình. Tôi cầu xin Jesus Christ quản lý nó giùm tôi và làm Chúa của đời sống tôi. Tôi tìm kiếm trương trình của Đức Chúa Trời cho cuộc sống mình, và qua câù nguyện, học Kinh Thánh, và thờ phượng, tôi khởi sự tăng trưởng về phương diện thuộc linh.
Tôi biết rằng tôi vẫn còn một nan đề, nhưng không biết chính xác là gì, vậy nên năm rồi tôi quyết định xem xét chương trình 12 Bước của Dức dấy Phục hưng. Tôi lập tức thấy 3 bước mà tôi thật sự không muốn làm. Bước Bốn tự sự kiểm điểm đạo đức mạnh dạn và sâu sắc của chính tôi- đòi hỏi tôi nhìn vào tất cả những niềm đau, thói quen (xấu), và đau khổ của mình. Tại sao tôi không thể cứ bỏ dĩ vãng lại trong dĩ vãng? Bước Năm, xưng nhận những lấn loạn tâm thần, tra xét tất cả các mối quan hệ và sự bực tức của tôi, rồi thừa nhận bản chất thật của tất cả những sai trái của tôi với một người khác, cũng không có vẻ hấp dẫn lắm. Tôi sẽ kể cho họ nghe mọi điều sao? Còn cái Bước Chín nữa- trực tiếp đền bù cho tất cả những người tôi đã làm tổn thương, và đề nghị tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi- không đời nào tôi muốn làm điều đó!
Nhưng tôi rất muốn giải quyết những khuyết tính của mình. Các bạn mới của tôi trong Dức dấy phục hưng bảo tôi, “ sẽ ổn cả nếu bạn bắt tay vào làm,” và Mục sư John hứa với tôi rằng tôi sẽ tăng trưởng thuộc linh qua việc thực hành 12 Bước. Bởi vì 12-Bước dựa trên những nguyên tắc của Đức Chúa Trời từ Kinh thánh, nên tôi cam kết thực hành qua các bước.
Một trong những bạn mới của tôi, một người nghiện đang phục hưng, khuyến khích tôi cầu nguyện xin Chúa Jesus đồng đi với tôi qua 12 Bước, nhưng đừng cầu nguyện trừ khi tôi nghiêm túc về vấn đề nầy. Bạn bè đã khuyên nhủ và Chúa Jesus đã ở cùng tôi khi tôi thực hiện qua các bước, và chúng tôi chưa hề gián đoạn. Ngài là thành tín, và Ngài vẫn cùng đi với tôi hằng ngày trên con đường phục hưng của tôi.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không thể thực hiện chương trình nầy mà không có sự giúp đở của Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm điều gì về nó mà không dựa vào quyền năng của Đấng Quyền Năng Tối Cao của tôi, Jesus Christ.
Tôi thực hành kiểm điểm Bước Bốn, và Đức Chúa Trời đem đến tâm trí tôi mọi nhân vật tôi đã làm hại hoặc những ai đã hại tôi, và mọi sự thù hằn.Tôi tự tay liệt kê mọi gia đình, bạn bè, tình nhân cũ, đồng nghiệp. Mọi quan hệ quan hệ đáng kể ở tuổi người lớn mà tôi đã từng có. Nhìn lại phía sau, tôi thấy một dĩ vãng bừa bộn những mảnh vỡ mà tôi đã gây ra, một vệt dài của những người mà tôi đã làm hại và gây tổn thương. Thế là tôi đã cưu mang những hằn thù cùng với nhiều vết sẹo tình cảm và thuộc linh của riêng mình. Không phải là một bức ảnh đẹp! Cho nên tôi thật sự khiếp sợ Bước Chín, nhưng gì tôi nhiệt tình hoàn tất sự xưng tội của tôi ở Bước Năm, người hổ trợ tôi bảo đảm tôi rằng khi tôi đến Bước Chín, tôi cũng sẽ nhiệt tình như thế để thực hiện đền bù. Và ông ấy đúng!
Trong việc chuẩn bị bảng danh sách Bước Tám, tôi để Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi qua cầu nguyện, trong việc liệt kê chỉ những người mà tôi cần phải thực hiện đền bù. Danh sách đó không dài bằng bản kiểm điểm của tôi, nhưng nó dài vừa đủ.
Thật rõ ràng đối với tôi về lý do tại sao tôi cần sự tha thứ của hầu hết những người trong danh sách của tôi, nhưng có một vài người mà tôi chưa hiểu tại sao tôi nợ họ và phải đền bù. Rốt lại, họ đã làm tổn thương tôi, còn tôi, thậm chí, sau một cuộc kiểm điểm thấu đáo, tôi vẫn không thấy rằng mình đã làm hại họ, dù rằng bất cứ cách nào đi nữa. Ở điểm nầy, tôi phải xem lại Bước Ba và Bước Năm của tôi: tôi nên khăng khăng giữ ý mình và không liệt kê họ, hoặc tôi nên thuận theo ý của Đức Chúa Trời, Thêm tên vào danh sách của tôi và sẳn lòng thực hiện đền bù cho họ, ngay cả nếu tôi không hiểu tại sao? Tôi đã thêm tên của họ vào danh sách.
Qua nghiên cứu và ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời, tôi học được rằng sự tha thứ và sự giải hòa là thực sự quan trọng. Tôi phải cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và đề nghị tha thứ cho người khác, và tìm cầu sự giải hòa. Và luôn luôn tôi phải là người hành động trước. Tôi sẽ không bao giờ phải tha thứ cho bất cứ ai nhiều hơn Đức Chúa Trời đã tha thứ tôi rồi về tội lỗi của tôi. Tôi sẽ không bao giờ phải làm nhiều hơn Jesus đã làm rồi để phục hòa tôi với Đức Chúa Trời bằng cách chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi. CoCl 3:13 bảo chúng ta, “… hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ nhau thể ấy.”
Cách nào để tôi tha thứ tội lỗi từ quá khứ? Trong lòng tôi, tôi phải tha thứ, tha thứ, và tha thứ… bất cứ khi nào nỗi đau hay thù hằn nổi lên cho đến khi nó không còn nổi lên nữa, dù cho bao nhiêu lần cũng mặc.
Người hổ trợ của tôi đã cho tôi những chỉ dẫn hữu ích về thực hiện đền bù. Thứ nhất, hãy gải thích chương trình 12 Bước và lý do tại sao tôi thực hiện đền bù bằng cách nêu lên rằng tôi làm điều nầy đề nên công bình với Đức Chúa Trời. Thứ nhì, hãy tập trung về phần trách nhiệm của tôi, và đừng đá động gì tới phần của họ. Thứ ba, bảo với họ rằng tôi thật lòng hối tiếc vì đã làm đau lòng họ. Thứ tư, hãy bảo với họ rằng tôi muốn “ bôi bảng nợ” ( The slate wipte clean). Và thứ năm, đừng mong đợi sự đáp trả nào từ họ. Giải thích chương trình, tập trung về phần tôi, thật lòng hối tiếc, bôi sạch bảng (nợ), KHÔNG TRÔNG ĐỢI.
Cầu ngụyên là một phần rất quan trọng trong tất cả các bước của tôi, đặc biệt là sự đền bù. Tôi thường cầu nguyện nhiều lần nhiều ngày trước khi thực hiện đền bù, cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi yêu mến, và cầu nguyện cho nhận vật đó. Với một nhân vật nọ, tôi đã phải cắn răng cầu nguyện, “ CHÚA ÔI, XIN GIÚP CON YÊU THƯƠNG CÔ ẤY”. Tôi đã khám phá ra rằng tôi không thể thật lòng cầu nguyện cho người nào đó mà còn giữ sự bực tức đôí với họ. Và sự cầu nguyện của tôi đã có hiệu quả.
Phần lớn những sự đền bù của tôi đòi hỏi cầu xin tha thứ. Điều nầy có thể rất nhún nhường. Nhanh chóng thừa nhận khi tôi phạm lỗi, đã khiến tôi quay ngoắt đúng 180 độ để đi trở lại và thực hiện đền bù theo Bước Mười. Vâng, nhún nhường nhưng rất cần thiết. Đối với tôi, sự lưạ chọn không phải là thực hiện hay không thực hiện đền bù; mà đó là sống lành mạnh hay tự hủy hoại. Đơn giản như vậy.
Đền bù có thể đi chung với đề nghị tha thứ. Nhiều lần, sau khi tôi cầu xin tha thứ về những gì mà tôi đã làm, người đối tác nói, “ Tôi có bao giờ xúc phạm bạn không, vì nếu có, tôi không nhận biết được nó.” Lúc đầu, điều nầy thực sự làm tôi ngạc nhiên, và tôi nghĩ, “ Anh đang đùa giởn đấy chứ? Anh thực sự đã xúc phạm tôi! làm sao mà lúc đó anh không biết được!” Ngay giây phút đó Đức Chúa Trời kiềm chế tôi, bởi lẽ tuôn ra khỏi miệng tôi cách êm dịu, “ Nói thì nói vậy ấy mà; tôi anh, thế thì bảng đã sạch cho cả hai chúng ta” Tôi đã không làm điều đó bằng sực riêng của mình, mà là Đức Chúa Trời đang làm việc trong tôi. Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi về điều mà Chúa Jesus nói khi họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự giá: “ Lạy Chúa, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết điều mình đang làm” (LuLc 23:24).
Đền bù có thể là sự đề nghị thực hiện bối hoàn tài chánh. Một lần, Đức Chúa Trời mang đến tâm trí tôi đièu gì đó tôi đã làm và nói dối trước đây khoảng hia mươi năm mà dính líu đến việc gây thiệt hại tài sản của một người khác. Tôi thật sự không muốn xưng ra lời nói dối ấy, nhưng một lần nữa, trở lại với Bước Tám: Tôi có muốn trở nên sạch hay không? Tôi đã xư ng ta những việc mình đã làm, và đề nghị đền trả cho thiệt hại mà tôi đã gây ra.
Đền bù có thể làm bất cứ điều gì cần thiết nhằm khôi phục một mối quan hệ, làm cho nó đúng đắn. Sau khi phạm tội ngoại tình, nói dối, và hủy hoại hôn nhân của tôi, đền bù cho vợ tôi bao gồm việc cầu xin cô ấy, sau nhiều năm phân cách, đủ tin cậy để dám đi cùng tôi đến tư vấn hôn nhân Cơ Đốc. Bạn thấy, Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi rằng tôi phải làm mọi điều để phục hòa cuộc hôn nhân của tôi. RoRm 12:18 nói, “ Nếu có thể, hãy cố hết sức mà sống hòa thuận với mọi người.”
Để cho niềm tin cậy mà tôi đã làm tan vỡ được phục hồi, tôi phải chứng tỏ rằng tôi đã thật sự thay đổi. Tôi đã phải chờ đợi lâu như cần thiết. Tại sao Chúa ôi? Tại sao tôi đang mong đợi một cuộc hôn nhân mà tôi đã hủy bỏ, một tình yêu đã chết? Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi rằng Ngài chuyên về ( specialize) sự sống lại. Bao lâu, Chúa ôi, con phải chờ đợi bao lâu? Và Ngài phán với tôi, đơn gỉan và rõ ràng, “ Hãy đợi” trước hết, Côr 13 nói , “ Tình yêu thì kiên nhẫn…nó …luôn hi vọng, luôn bền chí. Tình yêu không bao giờ sao lãng ( thất bại).” Một lần nữa, tôi đang theo ý của ai, và tôi có sẵn lòng làm bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện việc đền bù nầy?
Cô ấy có trông thấy điều hối hận và thay đổi nào trong tôi không? Hai ngày sau khi nghe tôi xưng tội công khai trước mười ngàn người nơi đây ở Saddleback, cô ấy đã đồng ý cùng đi với tôi đến tư vấn. Phần tôi bây giờ là duy trì làm mọi điều tôi có thể để phục hồi mối quan hệ đó. Và tôi phải tiếp tục sẳn lòng để cho Đức Chúa Trời thay đổi tôi trở thành người đàn ông và người chồng như ý Ngài muốn. Đối với tôi, điều đó bao gồm thực hiện một chương trình nghiêm trọng cùng với các bạn đồng công tương trách của tôi để cách giác với tội lỗi. Cám ơn các bạn nhé, các bạn đã làm nên một sự thay đổi lớn lao trong đời tôi.
Và Đức Chúa Trời phán cùng tôi, “ Ta sẽ chữa lành gia đình con.”
Nhưng đôi khi không có cách để thực hiện đền bù; (vô phương) để cầu xin tha thứ, để thực hiện bồi hoàn, để phúc hòa. Làm gì đây nếu không thể nào trò chuyện với nhân vật ấy? làm gì đây nêú tôi đã gây nên một sự thiệt hại vĩnh viễn? Hoặc tệ hơn nữa?
Khi tôi ở những năm đầu lứa tuổi hai mươi, tôi đã làm cho một phụ nữ mang thai. Vì những lý do ích kỹ của tôi, chúng tôi đã phá thai. Mặc dù lúc đó tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời phán rằng phá thai là sai trái, rằng đó là một tội lỗi.
Trong Bước Năm tôi đã ăn năn xưng nhận tội lỗi nầy, và nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, nhưng tôi nói với ai để thực hiện đền bù cho tội lỗi nầy? Làm sao tôi có thể đền mạng cho đứa con chưa sanh của tôi? Sự bồi hoàn nào mà tôi phải dâng cho sinh mạng mà tôi đã lấy?
Câu trả lời là không có cách nào để thực hiện đền bù, để đền trả cho con tôi cái mạng sống mà tôi đã lấy. Vậy thì tôi có thể làm gì? Đức Chúa Trời truyền phán tôi phải viết một bức thư, vàsau khi viết xong, tôi cầu xin Đức Chúa Trời đọc nó cho con tôi ở Thiên đàng nghe. Bây giờ tôi xin đọc một phần của bức thư nầy cho bạn nghe:
Con yêu dấu,
Như một phần của chương trình 12 Bước của cha, dựa vào lời của Đức Chúa Trời cha chúng ta, tìm thấy trong Kinh Thánh, cha đã nhận ra rằng cha đã làm hại con và phải thực hiện đền bù, nhưng không có điều gì cha có thể làm, nghĩ, hay nói, có thể đền bù cho việc lấy mạng sống con mà cha đã phạm.
Con của cha, cha không muốn cố tình xin lỗi gượng gạo, sáo rỗng hoặc biện bạch, nhưng (thật tình) cha muốn nói với con rằng lúc đó cha vốn mù quáng đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chỉ đến gần đây cha mới tin chắc rằng một đứa bé (bào thai) là một con người và là một tạo vật tiền định của Đức Chúa Trời ngay từ lúc thụ tinh; kết thúc sự sống ấy một cách có chủ định là một tội lỗi. Lẽ thật nầy là vĩnh cửu, nhưng lúc đó cha không nhận biết được nó; nhưng bây giờ thì cha biết.
Cha mang mặc cảm tội lỗi, hối hận đã làm hại con. Cha đã cầu xin Đức Chúa Trời cha chúng ta tha thứ tội lỗi nầy. Cha đã hối cải về ý định và lối suy nghĩ sai lầm nầy và sẽ không bao giờ tái phạm.
Cha biết rằng cha sẽ gặp con ở Thiên đàng. Cha
Cám ơn vì đã cho phép tôi chia xẻ.

Dành riêng một thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện để biết Đức Chúa Trời, ý chỉ của Ngài cho cuộc sống tôi, và nhận được quyền năng để làm theo ý chỉ của Ngài.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:25 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách