† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2377|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - TRAO CHO

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 17:42:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

TRAO CHO


Nguyên tắc 8.
Dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời để được dùng vào việc mang Tin Lành đến cho người khác, cả bởi gương mẫu và bởi lời nói.
Phước cho những ai bị truy hại bởi vì họ đã làm điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu .
Bước 12
Đã có một kinh nghiệm thuộc linh như là kết quả của các bước nầy, chúng ta hãy cố gắng mang sứ điệp nầy đến cho người khác và thực hành các nguyên tắc nầy trong tất cả những sự việc của chúng ta.
Hỡi anh em, ví bằng có người nào phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. GaGl 6:1
Giới Thiệu
Tôi nghĩ rằng giả sử Đức Chúa Trời phải chọn nguyên tắc ưng ý nhất của mình, Ngài sẽ chọn nguyên tắc 8: “ Dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời để được dùng vào việc đem Tin Lành đến cho người khác, cả bằng gương mẫu và bằng lời nói của mình.”
Tại sao tôi nghĩ Nguyên tắc 8 là Nguyên tắc ưng ý nhất của Đức Chúa Trời? Bởi vì nó đặt đức tin chúng ta vào hành động. Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong Gia Gc 2:17, “ Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” Đức tin tích cực là quan trọng với Đức Chúa Trời!
Đừng hiểu lầm tôi, việc làm không cứu bạn. Chỉ có đức tin trong Jesus Christ như là Chúa và Cứu Chúa của bạn mới có thể làm điều đó. Tuy nhiên, chính là qua hành động mà chúng ta chứng tỏ xho Đức Chúa Trời và người khác thấy sự kết ước đức tin mà chúng ta có trong Đức Chúa Jesus Christ.
Vì thế tối nay, chúng ta sẽ bắt tay vào làm Nguyên tắc 8. Trong AA họ gọi bước tương ứng (với Nguyên tắc 8, Bước 12, là Bước “ mang sứ điệp”, Bước “ trao trả”. “ Trao trả” ( giving back) hàm ý gì? Thật ra “ trao” ( to give) có nghĩa là gì?
Để trả lời câu hỏi trên, tôi nghiên cứu chữ “ give” hoặc “ giving”. Trong Tân Ước, chữ “ give” có (tương đương) mười bảy từ Hê-bơ-rơ với mười bảy nghĩa khác nhau. Vậy tối nay, tôi trộm nghĩ chắc bạn cho rằng tôi lấy làm đắc ý để thuyết trình ra ba mươi phút cho mỗi một cách dùng của từ “ give” Đùa chút thôi nhé!
Có lẽ chúng ta sẽ có một cái nhìn thực dụng hơn về nghĩa của từ “ give” trong mối liên quan với Nguyên tắc 8, vì đó chính là tất cả cái gì mà Nguyên tắc 8 muốn nói lên.
Nguyên tắc 8 không bảo chúng ta trao nộp cho ( give in) những đường lối không lành mạnh, những đường lối mà sẽ gây tổn thương cho chúng ta hoặc khiến cho chúng ta trở lại những thói quen nghiện ngập. Không, Nguyên tắc 8 nói về sự trao mình ( give of oneself) lành mạnh, không nghiện ngập chẳng có chút dấu hiệu gì là mong nhận lại. Nên nhớ, không người nào đã từng được tôn trọng về cái mà họ nhận. Sự tôn trọng luôn là một phần thưởng về cái mà người ta trao.
Mat Mt 18:8 tóm tắc Nguyên tắc 8: “ Các ngươi đã được lãnh không, thì hãy cho không”.
Trong Nguyên tắc 8, chúng ta hiến dâng chính mình để được Đức Chúa Trời dùng để đem Tin Lành nầy cho tha nhân, bằng cả việc làm lẫn lời nói.
TRAO
Chính là trong Bước 8 chúng ta học về nghĩa thật của GIVE ( trao cho, ban cho)
God first: Đức Chúa Trời trước hết
I becomes we: Tôi trở thành chúng ta
Victories shared: Chia xẽ chiến thắng
Example of your actions: Gương mẫu cho hành động của bạn
Chữ G đứng thay cho GOD first ( Đức Chúa Trời trước hết)
Khi bạn đặt Đức Chúa Trời trên hết trong đờisống, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi điều mà bạn có là sự ban cho của Ngài. Bạn nhận thấy rằng sự phục hưng của bạn không lệ thuộc vào hoặc dựa trên những điều thuộc vật chất, mà nó dựa trên đức tin và khát vọng muốn đi theo sự dẫn dắt của Jesus Christ.
RoRm 8:32 (GNB) nói, “ Đức Chúa Trời ( đã không tiếc chính con Ngài, nhưng ban sự sống ấy cho tất cả chúng ta! Ngài đã ban con Ngài cho chúng ta, thì Ngài sẽ không cho chúng ta tất cả mọi điều cách nhưng không sao?”
Chúng ta sẽ không bao giờ giống Đức Chúa Trời hơn là khi chúng ta trao- không chỉ có tiền bạc hoặc vật chất, nhưng là chính bản thân của chúng ta. Đó là điều Chúa Jesus đã làm cho chúng ta. Ngài đã trao cho chúng ta món quà lớn hơn tất cả- chính mình Ngài.
Mẫu tự thứ hai trong “ give” là I. Khi chúng ta trao, thì I ( tôi) trở thành We ( chúng ta).
Không có bước hoặc nguyên tắc nào bắt đầu chử “ I”. Chính chữ đầu tiên trong Bước 1 là “ We”. Thực ra, chữ “ We” xuất hiện trong 12 Bước mười bốn lần. Chử “ I” Không bao giờ xuất hiện thậm chí chỉ một lần trong bất cứ bước nào của 12 Bước. Con đường đến phục hưng không được định để đi một mình. Đây không là chương trình để được thực hiện riêng biệt.
Chúa Jesus phán, “ Hãy yêu Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, linh hồn, và tâm trí con.” Đây là điều răn đầu tiên và lớn hơn hết. Điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘ Hãy yêu người lân cận như mình’.” (Mat Mt 22:37-39).
Khi bạn đã đến bước nầy trong phục hưng và có ai yêu cầu bạn làm người hổ trợ hoặc bạn đồng công tương trách, hãy nhận lời! Các phần thưởng là lớn và sự hổ trợ cũng là một cách để rao sứ điệp!
TrGv 4:9-12 (GNB) làm rõ nghĩa của khái niệm “ giving” ( trao): “ Hai người thì tốt hơn một người, bởi vì cùng nhau họ có thể làm việc hiệu quả hơn. Nếu người nầy ngã xuống, thì người kia có thể nâng lên. Nhưng nếu một mình… không có ai giúp đở… Hai người có thể chống lại một cuộc tấn công mà sẽ đánh bại một người riêng lẽ.”
Mẫu tự thứ ba đứng thay cho “ VICTORIES shared” ( chia xẻ chiến thắng).
Đức Chúa Trời không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ phung phí một nỗi đau! Ngài có thể lấy những nỗi đau của chúng ta và dùng chúng để giúp đở người khác. Nguyên tắc 8 cho chúng ta cơ hội để chia xẻ kinh nghiệm, sức lực và hi vọng của mình với người khác.
PhuDnl 11:2 phán bảo chúng ta phải nhớ những gì chúng ta đã học về Chúa qua kinh nghiệm của chúng ta với Ngài. Chúng ta khởi đầu bằng cách nói, “ Đối với tôi là như vậy; đây là cái kinh nghiệm của những gì đã xảy ra với tôi. Đây là thế nào tôi đã nhận được sức mạnh để bắt đầu cuộc phục hưng, và đó là hi vọng của bạn.”
IICo 2Cr 1:3 (GNB) khuyến khích chúng ta “ Cảm tạ Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Jesus chúng ta, Cha nhân từ, Đức Chúa Trời mà mọi sự giúp đở đều đến từ Ngài.” Ngài giúp chúng ta trong mọi sự hoạn nạn, khó khăn, hầu cho chúng ta có thể giúp đở người khác mà có đủ thứ hoạn nạn, rắc rối, dùng chính sự giúp đở mà bản thân chúng ta đã nhận được từ Đức Chúa Trời.”
Tất cả nỗi đau, tất cả tổn thương mà hai mươi năm rượu chè be bét đã gây ra, tất cả những sự hủy hoại mà tôi đã gây ra cho chính mình và những người tôi yêu mến, rốt cuộc lại có ý nghĩa khi tôi đến Nguyên tắc 8. Cuối cùng tôi hiểu được RoRm 8:28 (TLB): “ Chúng ta biết rằng mọi sự xảy đến điều nhằm tạo ra ích lợi cho chúng ta nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và thích ứng với kế hoạch của Ngài.” Ngài kêu gọi tôi theo kế hoạch của Ngài, và bởi vì tôi đáp ứng với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, nên tôi có thể đứng ở đây làm một thí dụ về việc Đức Chúa Trời thực hiện mọi điều tốt lành y theo mục đích của Ngài.
Sự vin hiển thuộc về Đức Chúa Trời!
Tôi muốn dùng quảng đời còn lại của mình làm công việc phục hưng. Bạn biết, dầu vậy, thực ra nó không phải là công việc. Nó là sự hầu việc, một sự hầu việc thỏa lòng.
Y tưởng nầy đưa chúng ta đến mẫu tự cuối cùng trong “ give”: Example of your actions ( gương mẫu cho hành động của bạn).
Các bạn điều biết rằng hành động nói lớn hơn (nói lên nhiều hơn) lời nói. Những ý định tốt sẽ tàn lụi đi nếu chúng ta không được thi hành.
Trong Gia Gc 1:22 chúng ta được cổ vũ để làm “ tác nhân cảu lời”. Tuy nhiên, muốn trở nên hữu ích cho người khác, chúng ta phải “ đem Tin Lành đến cho tha nhân” .
Đó là Bước 12 nói. Nó không nói đem một ít Tin Lành hoặc chỉ đem Tin Lành đến cho người khác mà ở trong phục hưng.
Chúng ta đều đã nghe từ ngữ “ Cơ Đốc nhân Chủ nhật.” Chúng ta đừng chỉ là “ những người sành phục hưng tối thứ sáu” ( Friday night recovery buffs).
Công việc, hành động, chớ không phải lời nói, là bằng chứng về tình yêu của bạn dành cho Đức Chúa Trời và một người khác. Đức tin không có việc làm giống như một xe ôtô không có xăng. IGi1Ga 3:18 (NEB) nói, “ Các con ta, tình yêu đừng chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi. Tình yêu phải chân thật, và tự biểu lộ bằng hành động”.
Trao cho và phục vụ là nhiệt kế tình yêu. Bạn có thể trao cho mà không yêu. Đó là điều mà đôi khi chúng ta làm trong một mối quan hệ nghiện ngập. Hoặc chúng ta trao cho vì chúng ta cảm thấy mình phải làm như vậy. Bạn có thể trao cho mà không yêu, nhưng bạn không thể yêu mà không trao cho.
Đúc Kết
Đức Chúa Trời trải sứ điệp của Ngài ra qua 8 Nguyên tắc và 12 Bước. Chúng ta là phương tiện để rao truyền Tin Lành. Cách sống của chúng ta chứng tỏ cho người khác sự ký thác của chúng ta với chương trình chúng ta, với Chúa, và với họ!
Chúng ta thảy điều đã nghe nghịch lý thiên thượng nầy ( câu nghịch lý của Chúa Jesus, LND), “ Con không thể giữ nó, nếu con không bỏ nó đi.” Đó là Nguyên tắc 8.
Tôi xin được chia tay với bạn bằng LuLc 8:16-19 theo bản The Message ( Sứ điệp): “ Không ai thấp một cái đèn rồi lấy chậu úp nó lại hoặc để nó đại dưới sàn giường ngủ. Không, người ta đặt nó trên một cái chân đèn để những ai đi vào phòng đều có thể thấy đường.”
Chúng ta không dấu giếm sự việc, chúng ta đem mọi việc ra chỗ thanh thiên bạch nhật. Do vậy nên cẩn thận kẻo mà chúng ta trở thành những kẻ bủn xỉn… Hào phóng sanh ra hào phóng. Hãy vui mừng rao Tin Lành!
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:25 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách