† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2404|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - Ý CUỐI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 17:47:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

Ý CUỐI

Ôi , Chúa chúng ta nhơn từ biết bao, vì Ngài đã tỏ ra cho tôi biết phải tin cậy Ngài à trở nên đầy dẫy tình yêu của Christ Jesus như thế nào. Chính thật như vậy, và tôi nức lòng muốn ai cũng biết chân lý nầy: Ay là Christ Jesus đã đến thế gian để cứu tội nhân-mà trong đó tôi là tội khôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhũ lòng thương xót tôi hầu cho Christ Jesus có thể dùng tôi như một biểu mẫu cho mọi người thấy. Ngài nhịn nhục như thế nào ngay cả đối với những tội nhân xấu xa nhất, để mà những người khác cũng nhận thức rõ rằng họ cũng có thể có sự sống đời đời. Vinh hiển và danh dự thuộc về Đức Chúa Trời mãi mãi vô cùng. Ngài là vua trải các thời đại, Đấng vô hình đã từng chết; chỉ mình Ngài là Đức Chúa Trời, và đầy dẫy khôn ngoan. Amen.
ITi1Tm 1:14-17 ( TLB)
Chúng ta đã đến phần cuối của tài liệu hướng dẫn lãnh đạo viên nầy, nhưng bạn sắp sửa bắt đầu phần quan trọng nhất-mở màn khai trương các công vụ có ý nghĩa nhất trong Hôị thánh bạn. Xin thoải mái dùng các tờ thông báo phát tay và tất cả hoặc bất cứ phần nào của các bài học.
Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn và cho chương trình phục hưng mới của bạn. RoRm 12:10-13 ( NCV) bảo chúng ta, “ Hãy yêu nhau như anh chị em ruột. Hãy tôn trọng nhau hơn bản thân mình. Đừng lười biến nhưng hãy làm việc cật lực, đem hết lòng mình hầu việc Đức Chúa Trời. Hãy vui mừng vì bạn có hi vọng. Hãy nhẫn nại khi gặp khó khăn, hoạn nạn, và cầu nguyện không thôi. Hãy chia xẻ với những ai trong dân sự Đức Chúa Trời cần giúp đỡ. Hãy đem người lạ có cần vào nhà mình.
Xin viết thư cho chúng tôi hoặc liên lạc trên mạng để chia xẻ những tiến bộ, đấu tranh, và đề mục cầu nguyện của bạn.
Xin viết cho:
John Baker
Celebrate Recovory Books
25422 Trahuco Rd. # 105-151
Lake Forest, Ca 92630
WWW. Celebrate Discovery.COM
Tôi luôn mong đợi sẽ hay biết về những cuộc đời được thay đổi và những gia đình được đoàn tụ qua chương trình phục hưng tập trung vào Christ mà bạn sẽ quyết định mở.
Mong gặp lại luôn!
John Baker
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:19 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách