† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2707|Trả lời: 0

Công Tác - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:17:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, hội thánh tăng trưởng đến mức không thể tưởng tượng nỗi. Kết quả, một số lượng lớn tân tín hữu cần sự chăm sóc và lãnh đạo. Kinh thánh so sánh những tân tín hữu này giống như những con chiên của một bầy chiên vì họ cần được một người chăn chiên tận tụy hướng dẫn và chăm sóc. Thực tế là Đấng Christ dùng hình ảnh của một người chăn chiên để mô tả công tác của mục sư. Như chúng ta đã thấy, ẩn dụ về người chăn chiên thích hợp nhất vì nó mô tả những thái độ, phẩm chất và trách nhiệm mà người mục sư cần triển khai khi người ấy được kêu gọi để phục vụ dân sự của Đức Chúa Trời.
Loạt bài học này được chia làm bốn đơn vị. Đơn vị một liên quan đến sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, gồm sự sửa soạn về mặt thuộc linh và học vấn. Trong đơn vị này bạn sẽ khảo sát vai trò của mình trong việc đáp ứng sự kêu gọi hưởng ơn cứu chuộc và sự kêu gọi vào sự phục vụ đặc biệt. Bạn cũng sẽ khảo sát tầm quan trọng của sự sửa soạn chính mình để phục vụ trong những khả năng khác nhau, bồi dưỡng đời sống tâm linh của chính bạn và trưởng thành trong mối thông công với Đấng Christ.
Đơn vị hai đề cập đến những mối quan hệ của mục sư. Trong những bài học nầy bạn sẽ khảo sát mối quan hệ của mục sư với những người khác, kể cả gia đình, cộng đồng của mình và với những mục sư khác. Mỗi nhân sự trong hội thánh và đặc biệt những người khác trong vai trò lãnh đạo phải quan hệ với nhiều người trong nhiều cách khác nhau. Vì sự trưởng thành và sự vững chắc của hội thánh và sự ảnh hưởng của hội thánh trong một cộng đồng có tác động rất lớn đến những mối quan hệ của mục sư, nên các mối quan hệ là phần quan trọng sống động trong sự phát triển của mục sư.
Đơn vị III và IV tập trung vào nhiều khía cạnh thực tế của chức vụ mục sư. Trước hết, trong đơn vị III, bạn sẽ khảo sát về ‘cách’ hành lễ và bạn sẽ ước định được bản chất và ý nghĩa của sự giảng và dạy trong công tác của mục sư. Sau đó, bạn sẽ đánh giá vai trò lãnh đạo của mục sư trong đơn vị IV. Ở đây bạn sẽ tập trung vào tầm quan trọng của việc đặt đúng những ưu tiên, huấn luyện nhân sự trong Hội thánh, và xác định những nhu cầu thực tiển về quản trị hành chánh đòi hỏi trong cuộc sống của hội thánh địa phương.
Khi nghiên cứu loạt bài này, mong rằng những bài học này động viên, chỉ dạy và cảm thúc bạn trở nên một quản gia trung tín về thời gian và những khả năng mà Đức Chúa Trời giao phó cho bạn. Nguyện bạn khao khát trở nên một người chăn giống như Đấng Chăn Chiên vĩ đại là Chúa Jêsus Christ chúng ta.
MÔ TẢ MÔN HỌC.
Công việc của mục sư là loạt bài nghiên cứu tập trung vào sự kêu gọi và sự sửa soạn cho chức vụ phục vụ Cơ Đốc nhân. Loạt bài khảo sát về những mối quan hệ góp phần sống động cho sự thành công trong chức vụ và xem xét lại những trách nhiệm nguyên thủy của mục sư. Dựa vào các sách I và II Timôthê và Tít, loạt bài này giúp cho học viên nhận diện và áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh vào những hoàn cảnh khác nhau mà người ấy gặp phải trong một hội chúng địa phương. Vì bài học tậptrung vào sự kêu gọi và đời sống thuộc linh của mục sư, cũng như những nhiẹïm vụ của mục sư, nên bài học nhấn mạnh cả bản chất lẫn thực hành.
MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC.
Hoàn tất loạt bài học này bạn có thể:
l. Giải thích ý nghĩa sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống một người.
2. Nhìn nhận những tiêu chuẩn và phẩm chất của Kinh Thánh có giá trị cần thiết cho chức vụ hiệu quả.
3. Nhận diện những lãnh vực yếu kém và phương cách khắc phục.
4. Thảo luận nhu cầu tiếp tục tăng trưởng và phát triển đời sống thuộc linh và trí tuệ của mục sư.
5.Đánh giá đầy đủ hơn công tác của mục sư và những đặc ân cùng trách nhiệm đi kèm theo công tác ấy.
6.Trình bày những quan niệm cá nhân sai lầm về chức vụ mục sư trong mối quan hệ với hoàn cảnh riêng của bạn.
7. Aùp dụng những nguyên tắc làm nền tảng cho chức vụ của mục sư trong hoàn cảnh riêng của bạn.
8. Thiết lập những ưu tiên thích hợp trong đời sống cá nhân và chức vụ của bạn.
9. Vạch ra một thời gian biểu vừa thực tế vừa có hiệu năng.
SÁCH GIÁO KHOA
Bạn sẽ dùng cuốn CÔNG TÁC CỦA MỤC SƯ của Eleazer Javier vừa làm sách giáo khoa vừa làm sách hướng dẫn cho loạt bài học này. Kinh thánh (Bản Nhuận Chánh Quốc Tế,NIV) là cuốn sách Giáo khoa khác cần đến . Đa số câu Kinh Thánh trích dẫn đều từ bản NIV. Nếu trích những bản khác chúng tôi sẽ ghi dấu hiệu (KJV, RSV, TEV).
THỜI GIAN HỌC
Thời gian học cần thiết cho mỗi bài lệ thuộc phần nào vào kiến thức của bạn về đề tài và sức mạnh của kỷ năng học của bạn trước khi bạn bắt đầu môn học. Thời gian bạn sử dụng cũng tùy thuộc mức độ bạn làm theo những hướng dẫn và phát triển những kỹ năng có cần cho việc tự học. Hãy lạäp thời gian biểu để bạn có đủ thì giờ đạt được mục tiêu do tác giả loạt bài đưa ra cũng như những chỉ tiêu của chính bạn.
PHƯƠNG PHÁP HỌC.
Hãy đọc kỹ phần giới thiệu về phương pháp học ở trong Túi dành cho học viên (Student packet). Phương pháp này sẽ giúp bạn biết điều mà chương trình ICI mong đợi bạn khi học một bài, ôn tập cho việc đánh giá sự tiến triển qua nhiều bài học của một đơn vị và chuẩn bị bài kiểm tra cuối khóa bao gồm tất cả loạt bài. Nếu bạn không thường học theo cách ICI giới thiệu, bạn có thể sử dụng phương pháp riêng của bạn để đạt hiệu quả cao nhất trong môn học này.
PHƯƠNG CÁCH HỌC LOẠT BÀI NẦY.
Nếu bạn tự học loạt bài ICI này, tất cả bài làm của bạn ngoại trừ bài kiểm tra cuối khóa bạn có thể gửi bằng thư đến văn phòng chúng tôi. Mặc dù chương trình ICI dự kiến dành loạt bài này cho bạn tự học, nhưng bạn vẫn có thể học chung trong nhóm hay trong lớp. Nếu bạn học theo nhóm hay ở trong lớp, hướng dẫn viên chỉ đạo sẽ giúp bạn hiểu thêm. Nếu vậy, hãy tuân theo sự chỉ đạo của vị ấy.
ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC.
Mỗi bài học gồm có:
1.Tựa đề.
2.Nhập đề.
3.Dàn ý.
4.Những mục tiêu của bài học.
5.Những hoạt động học tập.
6.Những chữ căn bản.
7.Triễn khai bài học bao gồm những câu hỏi nghiên cứu.
8.Bài tự trắc nghiệm và
9.Giải đáp những câu hỏi nghiên cứu.
Dàn ý và những mục tiêu của bài học sẽ giúp bạn tổng lượt đề tài, giúp bạn tập trung sự chú ý vào những điểm chính khi bạn học và cho bạn biết nội dung mình sẽ học.
Phần triển khai bài học sẽ giúp bạn dễ nắm vấn đề. Qua việc nghiên cứu từng phần bạn có thể dùng thời gian ngắn để học mỗi khi bạn có thì giờ, thay vì phải chờ đợi cho đến khi đủ thì giờ học toàn cả bài một lần. Những phần bình luận, bài tập và câu trả lời đều có chủ đích giúp bạn đạt được những mục tiêu của bài học.
Đa số những câu hỏi nghiên cứu trong phần triển khai bài học của sách giáo khoa đều có chừa khoảng trống để bạn trả lời, nhưng những câu trả lời dài, bạn phải viết vào sổ tay. Khi ghi vào sổ tay nhớ ghi số của câu hỏi và tựa đề bài học. Hãy ghi những câu trả lời cho những câu hỏi nghiên cứu theo đúng số thứ tự. Điều này sẽ giúp bạn ôn bài để làm bản Tường Trình Học Tập.
Đừng xem phần giải đáp trước, hãy đợi đến khi bạn trả lời xong các câu hỏi. Nếu bạn tự trả lời trước, bạn sẽ nhớ kỹ những gì mình đã học. Sau khi bạn đã trả lời những câu hỏi nghiên cứu hãy kiểm tra lại câu trả lời của mình với phần giải đáp được đưa ra ở cuối bài học. Sau đó hãy sửa lại những câu mình trả lời chưa đúng.
Những câu hỏi nghiên cứu này rất quan trọng. Những câu đó sẽ giúp bạn phát triển và cải tiến sự hiểu biết và phục vụ Cơ Đốc của bạn. Những hoạt động học tập dược đề nghị cũng giúp bạn sử dụng sự hiểu biết của mình trong ứng dụng thực tiển.
TÚI DÀNH CHO HỌC VIÊN.
Kèm theo loạt bài học này có một túi hồ sơ đựng phần hướng dẫn việc đánh giá tiến trình học tập qua một đơn vị và bài kiểm tra cuối khóa. Trong túi ấy còn có những câu trả lời phần Bài trắc nghiệm cá nhân, những bản đánh giá tiến trình học tập qua 1 đơn vị và những phiếu trả lời cùng những mẫu quan trọng khác. Dùng danh sách liệt kê trên bìa túi để xác định những tài liệu bạn gởi cho hướng dẫn viên chỉ đạo và gởi khi nào.
NHỮNG BẢN ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP QUA MỘT ĐƠN VỊ VÀ BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA.
Mặc dù điểm của bạn về những câu hỏi nghiên cứu, bài trắc nghiệm cá nhân và những bản đánh giá tiến trình học sau mỗi đơn vị (Unit Progress Evaluations) không dược kể trong thứ hạng môn học của bạn (Coursegrade), nhưng bạn nên gởi những phiếu trả lời cho những bản đánh giá học tập sau mỗi đơn vị đến hướng dẫn viên chỉ đạo để được chấm bài và góp ý cho việc học tập của bạn. Sau đó bạn có thể ôn lại những tài liệu trong sách giáo khoa tự học này và những phần Kinh Thánh liên quan đến những điểm khó hiểu đối với bạn. Ôn lại những mục tiêu học tập, bài trắc nghiệm cá nhân và những bản đánh giá học tập qua mỗi đơn vị sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối khóa.
CHỨNG NHẬN HỌC LOẠT BÀI NẦY.
Để có được Giấy Chứng Nhận của ICI về loạt bài này bạn phải thi đậu kỳ thi cuối khóa. Bài thi này được viết dưới sự chứng kiến của giám sát viên được ICI công nhận. Vì chúng tôi có những giám sát viên coi thi ở nhiều quốc gia, nên có lẽ bạn sẽ không khó gặp một người ở trong vùng bạn ở. Hướng dẫn viên chỉ đạo của ban sẽ chỉ cho bạn biết những chi tiết.
Ngoài ra, loạt bài học này có thể chỉ mang lại cho người học giá trị thực tiễn của nó chớ không phải chứng chỉ. Trong trường hợp đó bạn không cần gửi bài làm nào cũng như bài kiểm tra cuối khóa. Nghiên cứu loạt bài này sẽ làm phong phú cuộc sống bạn cho dù bạn học để có chứng chỉ hay không.
CHỨNG NHẬN BẰNG KỲ THI.
Bạn cũng có thể nhận được giấy chứng nhận học loạt bài về công tác của mục sư mà không cần dùng tài liệu này. Như vậy bạn chỉ cần đổ kỳ thi cuối khóa. Tuy nhiên những bài tập và trắc nghiệm cá nhân của sách giáo khoa tự học này được soạn ra để chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa của bạn, do đó bạn nên học theo những tài liệu này. Hãy hỏi ý kiến vị hướng dẫn viên chỉ đạo quốc gia của bạn sẽ cho bạn chi tiết.
THỨ HẠNG VỀ KHÓA HỌC (Course Grade)
Thứ hạng về khóa học dựa vào bài thi cuối khoá có giám sát. Thứ hạng môn học của bạn sẽ được kể như sau:
A.Loại ưu hạng, xuất sắc.
B.Khá, trên trung bình.
C.Trung bình.
D.Dưới trung bình.
U.Không cấp chứng chỉ được.
Inc.chưa hoàn tất.
WP. (withdrew passing), bỏ thi.
WU. (withdrew unacceptable) không chấp nhận cho thi.
CHUYÊN GIA SOẠN SÁCH GIÁO KHOA TỰ HỌC.
Eleazer E. Javier, chuyên gia soạn cuốn CÔNG TÁC CỦA MỤC SƯ, ông viết từ bối cảnh rộng rãi về kinh nghiệm mục sư của ông. Ông đã phục vụ nhiều năm làm mục sư của Hội chúng Đức Chuá Trời Trung Ương tại Manila (Central Assembly of God in Manila, Philippines). Ngoài kinh nghiệm chăn bầy, Mục sư Javier còn là Viện Trưởng của Học Viện Kinh Thánh Bethel (BBI - Bethel Bible Institute) và Giáo sư Trưởng của Trường Cao Đẳng Thần Học Viễn Đông (FEAST - Far East Advanced School of Theology), cả hai đều tọa lạc tại Manila. Ông cũng là hướng dẫn viên chỉ đạo ở tại hai trường trên.
Mục sư Javier còn phục vụ trong Tổng Hội Hội Chúng Đức Chúa Trời ở Phi Luật Tân trong một số lãnh vực quản trị. Trước hết là Trưởng Đoàn Thanh Niên (Director of youth), kế đó là Tổng Thư ký của Tổng Hội và hiện thời làm Tổng quản nhiệm, Mục sư Javier đã đi nhiều nơi và giảng dạy rộng rãi ở nhiều hội đồng khác nhau trong cộng đồng của ông.
Mục sư Javier tốt nghiệp hai học vị Cử nhân và Thạc sĩ tại trường Cao Đẳng Cơ Đốc ở Phi luật Tân. Những khả năng về học vấn cùng kinh nghiệm làm mục sư, nhà giáo dục và công tác quản trị cấp quốc gia, đã giúp ông hội đủ tư cách viết ra nội dung của môn học này. Là người đã thực hiện đầy đủ và áp dụng những nguyên tắc đưa ra trong công tác này, tác giả từ vị trí kinh nghiệm đã rút ra các bài học giúp ích cho những ai sắp bước vào chức vụ chăn bầy mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ.
HƯỚNG DẪN VIÊN CHỈ ĐẠO BẠN HỌC.
Hướng dẫn viên chỉ đạo bạn học chương trình này sẵn lòng giúp đỡ bạn trong mọi cách có thể được. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc xếp đặt cho kỳ thi cuối khóa thì cứ tự nhiên hỏi. Phải sắp xếp đủ thì giờ để thực hiện chương trình ấy cách thích hợp. Nếu vài người muốn học chung, hãy xin vị ấy sắp xếp đặc biệt cho cả nhóm.
Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho bạn khi bạn bắt đầu loạt bài CÔNG TÁC CỦA MỤC SƯ. Nguyện môn học này sẽ làm phong phú đời sống bạn, cùng sự hầu việc Chúa của bạn, cũng như giúp bạn hoàn thành vai trò của mình trong Thân Thể của Đấng Christ cách hiệu quả.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:20 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách